Navigácia

Obsah

Odvoz komunálneho odpadu

Odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu v obci Maňa zabezpečuje firma BRANTNER so sídlom v Nových Zámkoch.

V obci sú na komunálny odpad určené 110 litrové plechové smetné nádoby, 120 a 240 litrové plastové smetné nádoby alebo 1100 litrové kontajnery. Smetné nádoby - 110 litrové plechové alebo 120 litrové plastové si možno zakúpiť na obecnom úrade v Mani.

Občania si v priebehu roka sami určujú vývoz smetnej nádoby podľa skutočnej potreby, a to vyložením smetnej nádoby pred svoj príbytok. Na smetnej nádobe musí byť namontovaný čip. Poplatník odpad platí dobitím kreditu elektronického čipu v pokladni obce Maňa počas stránkových hodín obecného úradu alebo prevodom na účet obce. 

Číslo účtu obce Maňa na úhradu dobitia kreditu na odvoz odpadu pri platbe cez internetbanking je 
SK56 5600 0000 0022 6977 9001. Pri platbe je potrebné zadať sumu za smetnú nádobu x počet vývozov (podľa veľkosti nádoby). Pre lepšiu identifikáciu je potrebné ako variabilný symbol uviesť súpisné číslo domu a do poznámky treba napísať meno a priezvisko, kredity na odpad (napr. Ján Novák, kredity na odpad).

Zostatok kreditov na odvoz odpadu si občania môžu skontrolovať cez webovú stránku
https://www.separus.sk po zadaní prihlasovacieho mena a hesla. Prihlasovacie meno a heslo je možné získať na obecnom úrade v Mani.

 

Od 1.1.2024 platia nasledovné ceny za odvoz komunálneho odpadu:

Cena za odvoz jednej 110 l smetnej nádoby je 5,50 eur.

Cena za odvoz jednej 120 l smetnej nádoby je 6,00 eur.

Cena za odvoz jednej 240 l smetnej nádoby je 12,00 eur.

Cena za odvoz jedného 1100 l kontajnera je 55,00 eur.

 

Vývoz komunálneho odpadu je v obci Maňa realizovaný raz za 14 dní - každý párny týždeň v PONDELOK.

V prípade, že by sa termín vývozu komunálneho odpadu zmenil, obec o tom bude informovať prostredníctvom obecného rozhlasu a webovej stránky obce.