Navigácia

Obsah

PREVENCIA PRED POŽIARMI

 

Vážení spoluobčania

 

Protipožiarnou prevenciou chceme prispieť k skvalitneniu života v obci a preto žiadame všetkých svojich obyvateľov, aby si všímali, zabezpečili, prípadne odstránili nedostatky, ktoré môžu znepríjemniť životy, spôsobiť ujmy na životoch a na majetkoch v našej obci.

Preto Vás žiadame, aby ste zabezpečili:

  • trvale voľné prístupové cesty k rozvodným zariadeniam elektrickej energie, plynu a vody
  • je nevyhnutné vykonať revíziu komínov – najmenej 1 x za rok – vykonáva pracovník s odbornou kvalifikáciou
  • revíziu elektrických zariadení v obytných domoch – 1 x za 5 rokov – vykonáva pracovník s odbornou kvalifikáciou
  • dbať na správne a bezpečné umiestnenie a inštaláciu tepelných, elektrických elektrotepelných a plynových spotrebičov

Vypaľovanie suchej trávy a porastov je ZAKÁZANÉ z hľadiska ochrany pred požiarmi a ochrany životného prostredia, nakoľko vzniknutý požiar môže spôsobiť nemalé škody v blízkych lesoch a okolitých budovách.

Dobré počasie je lákadlom pre milovníkov prírody, ktorý však NEREŠPEKTUJÚ zakladanie ohňa LEN na vyhradených miestach alebo správne neuhasia oheň.

 

DÔLEŽITÉ

Všetky druhy buriny, trávy, porastov a smetí je v záhrade alebo vo dvore ZAKÁZANÉ páliť po celý rok!!!

 

V prípade vzniku požiaru, kedy už nie je možné daný požiar uhasiť, treba volať na nižšie uvedené tel. čísla:

Hasičský a záchranný zbor ............................................................................. 150 / 112

Obecný úrad...................................................................................................... 035/6595 103

Starosta obce................................................................................................... 0905 522 839

 

Požiarny poriadok obce Maňa nájdete tu: Požiarny poriadok obce Maňa