Navigácia

Obsah

Územný plán

Územný plán obce Maňa

1_Širšie vzťahy_50 000 Stiahnuté: 102x | 16.11.2022

2_KUN 10 000 Stiahnuté: 130x | 16.11.2022

3_ÚSES 10 000 Stiahnuté: 115x | 16.11.2022

4_STRES 10 000 Stiahnuté: 68x | 16.11.2022

5a_KUN Veľká Maňa Stiahnuté: 130x | 16.11.2022

5b_KUN Malá Maňa Stiahnuté: 110x | 16.11.2022

6a_VOR Veľká Maňa Stiahnuté: 110x | 16.11.2022

6b_VOR Malá Maňa Stiahnuté: 86x | 16.11.2022

7a_VPS Veľká Maňa Stiahnuté: 87x | 16.11.2022

7b_VPS Malá Maňa Stiahnuté: 93x | 16.11.2022

8a_Doprava Veľká Maňa Stiahnuté: 99x | 16.11.2022

8b_Doprava Malá Maňa Stiahnuté: 79x | 16.11.2022

9a_Elektro, plyn, telekom Veľká Maňa Stiahnuté: 77x | 16.11.2022

9b_Elektro, plyn, telekom Malá Maňa Stiahnuté: 81x | 16.11.2022

10a_Voda, kanál Veľká Maňa Stiahnuté: 97x | 16.11.2022

10b_Voda, kanál Malá Maňa Stiahnuté: 70x | 16.11.2022

11a_PPLP Veľká Maňa Stiahnuté: 87x | 16.11.2022

11b_PPLP Malá Maňa Stiahnuté: 69x | 16.11.2022

TABUĽKA VYŇATIA Stiahnuté: 93x | 16.11.2022

text SMERNÁ ČASŤ ÚPN MAŇA Stiahnuté: 206x | 16.11.2022

Stránka