Navigácia

Obsah

Černák Henrich

Typ: ostatné
(26. 02. 1908, Veľká Máňa - 10. 04. 1971, Nitra) - kňaz

Pochádzal z mnohodetnej rodiny. Otec bol murár a matka diplomovaná pôrodná asistentka (babica). Po skončení ľudovej školy bol prenesený cez rakúske hranice a prijatý do známeho františkánskeho strediska v Bischofschofene. V tomto kláštore ukončil stredoškolské štúdia maturitou. Teologické štúdia absolvoval u františkánov U Makarskoj v Juhoslávii. Jeho rehoľné meno bolo Václav. Po svojom návrate na Slovensko pôsobil vo františkánskych kláštoroch ako duchovný ( Malacky). Počas bol povolaný do slovenskej armády. Po vojne pôsobil v kláštore v Nových Zámkoch. Odkiaľ bol v 50-tych rokoch odvlečený a internovaný v Hronskom Beňadiku  v rámci celoštátnej akcie na likvidovanie kláštorov a rehoľníkov. Donútením a v rámci jediného možného riešenia prijal ponuku pastorácie ako nerehoľný  a bol pridelený na Hornú faru v Nitre. Neskôr sa stal správcom fary a slúžil Bohu a ľuďom.


Vytvorené: 29. 11. 2016
Posledná aktualizácia: 21. 1. 2017 3:46
Autor: