Navigácia

Obsah

Koller František Xaver

Typ: ostatné
(18. stor.) - právnik

Príslušník pôvodnej tirolskej rodiny, povýšenej do šľachtického stavu, s majetkami vo Veľkej Máni. Manželka Juliana, rod. Palušková pochádzala zo Zlatých Moraviec. Mal dcéry a 2 synov, z nich František Xaver bol tekovským županom. Študoval na univerzite v Trnave a vo Viedni. Pôsobil v krajinskej správe, dvorný radca. Vydal prácu o uhorských dejinách 1701 -1737, ktorej autorom bol jeho profesor František Kéri, a právnickú dizertačnú prácu.  V roku 1752 bol povýšený do barónskeho stavu.

Dielo: Historia regni Hungariae ...  Trnava, 1737
          Jus fisci et populi .... Viedeň, 1741

Literatúra:

Slovenský biografický slovník, 3. zv. K - L, Martin, Matica slovenská, 1989, str. 148


Vytvorené: 29. 11. 2016
Posledná aktualizácia: 21. 1. 2017 3:46
Autor: