Navigácia

Obsah

Správy

prvá
z 13
posledná

Architektonické štúdie ihrísk v Malej a Veľkej Mani

Pozvánka na prezentáciu študentských návrhov vidieckych verejných priestorov v Malej Mani a Veľkej Mani
http://www.fzki.uniag.sk/sk/aktualne-informacie-reader/items/prezentacia-studentskych-navrhov-vidieckych-verejnych-priestorov-v-malej-mani-a-velkej-mani/ celý text

ostatné | 24. 3. 2017 | Autor: Správce Webu

Pozvánka - 28. marec 2017

Kladenie vencov a Valné zhromaždenie Miestneho odboru Matice slovenskej celý text

ostatné | 23. 3. 2017 | Autor: Jarmila Trungelová

Svetový deň vody

Čistenie obce od odpadkov sa uskutoční v sobotu, 25. marca, od 9:00 hod. na konci ulice Ľ. Štúra smerom k „družstevnej vinici“. celý text

ostatné | 20. 3. 2017 | Autor: Jarmila Trungelová
Požitavský vtáčí festival

Požitavský vtáčí festival

Populárno náučný program na Žitavskom luhu a otvorenie výstavy celý text

ostatné | 16. 3. 2017 | Autor: Jarmila Trungelová

Ponuka prenájmu nebytových priestorov

Ponuka prenájmu nebytových priestorov celý text

ostatné | 2. 3. 2017 | Autor: Správce Webu
Verejnoprospešní pracovníci 1

Verejnoprospešní pracovníci

28.2.2017 – Pracovníci vykonávajúci verejnoprospešné práce vo februári pokračovali v čistení areálu „Pajty" od zárastu kríkov, rozseparovávali veľkoobjemový odpad (okná, dvere, skrine), zbierali odpadky v parku a na verejných priestranstvách v obci, čistili autobusové zastávky, železničnú stanicu v Malej Mani, zametali chodníky a parkoviská, .... celý text

ostatné | 1. 3. 2017 | Autor: Správce Webu
Separácia elektroodpadu 1

Separácia elektroodpadu

24.2.2017 – Pracovníci obce dokončili separáciu elektroodpadu, pričom vyseparovali ďalšie 2 tony kovového odpadu, ktorý sme speňažili vo výkupni kovov. celý text

ostatné | 1. 3. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Obnova traktorovej vlečky

23.2.2017 - Ako príprava na STK boli ukončené opravy traktorovej vlečky a v rámci nich boli pôvodné už poškodené drevené bočnice nahradené kovovými (plechovými), ktoré budú mať podstatne dlhšiu životnosť. celý text

ostatné | 1. 3. 2017 | Autor: Správce Webu
Nová dlažba  1

Nová dlažba

23.2.2017 – Na obecnom úrade v prípravnej miestnosti pred sobášnou sieňou bol odstránený starý pôvodný koberec z čias otvorenia kultúrneho domu a nahradený bol novou dlažbou. celý text

ostatné | 23. 2. 2017 | Autor: Správce Webu

Oprava dlažby

21.2.2017 – V rámci reklamácie bola vymenená poškodená dlažba v kúpeľniach dvoch obecných nájomných bytoch a na spoločnom schodišti nájomného domu. celý text

ostatné | 23. 2. 2017 | Autor: Správce Webu

Výzva na cenové ponuky

16.2.2017 – Obec v rámci verejného obstarávania zverejnila výzvu na predkladanie cenových ponúk na vypracovanie projektovej dokumentácie pre „Zvýšenie energetickej efektívnosti materskej školy“. celý text

ostatné | 23. 2. 2017 | Autor: Správce Webu

Projekt osvetlenia a klimatizácie

14.2.2017 - Podľa objednávky obce bol spracovaný rozpočet a projektová dokumentácia na rekonštrukciu osvetľovacej sústavy, inštaláciu klimatizácie a zníženie stropu v zasadačke na 2. poschodí kultúrneho domu. celý text

ostatné | 23. 2. 2017 | Autor: Správce Webu
Hydroizolácia časti strechy 2

Hydroizolácia časti strechy

14.2.2017 – Po rozpustení nahromadeného snehu a ľadu na streche kultúrneho domu došlo k zatečeniu vody do priestoru kancelárie a kuchyne. Z tohto dôvodu bol na streche demontovaný nefunkčný motor vzduchotechniky a jeho nosná konštrukcia v mieste zatečenia. Následne bol tento priestor hydroizolačne utesnený. celý text

ostatné | 23. 2. 2017 | Autor: Správce Webu
Výmena okien

Výmena okien na KD 1. etapa

13.2.2017 - Na budove domu kultúry sme začali realizovať 1. etapu výmeny okien, v rámci ktorej budú na prízemí vymenené okná kancelárií obecného úradu, predsiene a sobášnej miestnosti a všetky okná a vonkajšie dvere v sále. celý text

ostatné | 23. 2. 2017 | Autor: Správce Webu
Projekt prístrešku

Projektová dokumentácia prístrešku

8.2.2017 – Podľa objednávky obce bol spracovaný rozpočet a projektová dokumentácia k stavebnému povoleniu pre prístavbu prístrešku pred spoločenským domom v Malej Mani, ktorý chceme vybudovať v tomto roku. celý text

ostatné | 23. 2. 2017 | Autor: Správce Webu

Informácie o dianí v obci

Kto má záujem dostávať informácie o dianí v obci priamo do svojej e-mailovej schránky - môže túto službu využiť. celý text

ostatné | 16. 2. 2017 | Autor: Jarmila Trungelová
Oprava vlečky

Práce v januári 2017

31.1.2017 – Pracovníci obce v januári odstraňovali sneh z chodníkov, radlicou ho odhŕňali z miestnych komunikácií v našej i v okolitých obciach, následne robili posyp ciest a chodníkov, opravili zamrznuté vodovodné potrubie vo vodomernej šachte pri lekárni a šachtu zateplili, pokračovali v separácii elektroodpadov, opravili poškodenú dopravnú značku pri cintoríne, u nás i v okolitých obciach vykonali demontáž vianočného osvetlenia, opravovali traktorovú vlečku, vykonávali prepravu komunálnych a veľkoobjemových odpadov, .... celý text

ostatné | 13. 2. 2017 | Autor: Správce Webu
Nová web-stránka obce

Nová web-stránky našej obce

18.1.2017 – Dnešným dňom bola spustená nová webová stránka našej obce, na príprave ktorej sme začali zhruba pred pol rokom. Samotná webová stránka bola na základe zmluvy pripravovaná od začiatku novembra, má modernejšiu grafickú štruktúru, obsahuje nové doplnené moduly a funkcie, spĺňa všetky zákonom stanovené kritériá, je jednoduchšie ovládateľná, prehľadnejšia, má zabudované rôzne fulltextové filtre vyhľadávania, obsahuje kontaktný formulár na emailovú komunikáciu, štatistiku prístupov, možnosť organizovania ankiet, zverejňovania informácií o verejnom obstarávaní podľa platnej legislatívy, tlač stránky, odosielanie zobrazenej stránky na emailové adresy, zobrazovanie stránky na mobilných zariadeniach s dotykovým ovládaním, mutáciu do anglického jazyka a mnohé ďalšie. Dúfame, že nová web-stránka obce bude slúžiť k spokojnosti jej návštevníkov. celý text

ostatné | 12. 2. 2017 | Autor: Správce Webu
Nový ÚP obce

Zmenený a doplnený Územný plán Obce Maňa

12.1.2017 – Zaslaním registračného listu „Územného plánu obce Maňa – zmeny a doplnky č. 2“ na Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja sme ukončili vyše jeden a pol roka trvajúci proces schvaľovania zmien pôvodne platného územného plánu našej obce. Schválené zmeny sa týkajú celkove šiestich lokalít, z toho dve sú určené na obytné plochy individuálnej bytovej výstavby, dve na sociálnu vybavenosť, jedna na výrobnú plochu a jedna na polyfunkčné využitie. celý text

ostatné | 12. 2. 2017 | Autor: Správce Webu

Separovaný zber v obci Maňa

11.1.2017 – Obec pripravila brožúrku o aktuálnom spôsobe zberu všetkých druhov separovaných odpadov a s termínovníkom ich odvozu v roku 2017 ich doručila do každej domácnosti. celý text

ostatné | 12. 2. 2017 | Autor: Správce Webu

Nájomná zmluva

10.1.2017 – Obec uzatvorila s COOP Jednota Nové Zámky a. s. zmluvu na prenájom dvoch stĺpov pre umiestnenie reklamného banera na vstupe do obce od Dolnej Gedry. celý text

ostatné | 10. 2. 2017 | Autor: Správce Webu

Vytvorenie novej prístupovej cesty

5.1.2017 – Obec uzatvorila zmluvu na kúpu parcely č. 4026/2 , ostatné plochy, o výmere 279 m² za účelom vytvorenia novej prístupovej cesty k dvanástim pozemkom viníc na „Novej hore“ pri rybníku, ku ktorým zo strany od rybníka doteraz nebol legálny prístup. celý text

ostatné | 10. 2. 2017 | Autor: Správce Webu

Majetkovoprávne vysporiadanie parcely

4.1.2017 - Obec v spolupráci s advokátskou kanceláriou dohodla postup majetkovoprávneho vysporiadania parcelky, ktorú obec potrebuje získať do vlastníctva kvôli prístupu na dvojhektárovú obecnú plochu, na ktorej má súkromný investor zámer vybudovať z využitím eurofondov dom pre seniorov. celý text

ostatné | 10. 2. 2017 | Autor: Správce Webu
Práve v obci v závere roka 2016 1

Práve v obci v závere roka 2016

20.12.2016 - V závere roka pracovníci obce pokračovali v triedení elektroodpadu, opravili mulčovač a dokončili podľa objednávok občanov mulčovanie záhrad, opravili tiež vysokozdvižnú plošinu a dokončili montáže vianočnej výzdoby, opravovali súčasti detských ihrísk ( hojdačky, baranidlo), odstránili staré autobusové označníky a na základe objednávok začali s opilovaním stromov. Pracovníci vykonávajúci verejnoprospešné práce dokončili kosenie parku, čistili priestor trhoviska a cintorína a odstraňovali kríky z ohrady cintorína v Malej Mani. celý text

ostatné | 10. 2. 2017 | Autor: Správce Webu
Výmena líšt v sále 1

Výmena líšt v sále

2.12.2016 - Pracovníci obce v sále domu kultúry po celom obvode parketovej podlahy vymenili obvodové lišty. celý text

ostatné | 7. 2. 2017 | Autor: Správce Webu
Koncert Donských kozákov

Koncert Donských kozákov

Koncert celý text

ostatné | 27. 1. 2017 | Autor: Jarmila Trungelová

Uvítanie detí narodených v roku 2016

Uvítanie detí celý text

ostatné | 19. 1. 2017 | Autor: Jarmila Trungelová

Zoznam podporených projektov na kultúru a šport v obci Maňa v roku 2016

Našu obec podporili: celý text

ostatné | 19. 1. 2017 | Autor: Jarmila Trungelová

Separovaný zber v obci Maňa

Separovaný zber v obci Maňa celý text

ostatné | 17. 1. 2017 | Autor: Lucie Ducháčková

Prenájom nebytových priestorov - ponuka k 1.1.2017

Prenájom nebytových priestorov celý text

ostatné | 2. 1. 2017 | Autor: Lucie Ducháčková
prvá
z 13
posledná