Navigácia

Obsah

Správy

prvá
z 12
posledná

Nový ÚP obce

Zmenený a doplnený Územný plán Obce Maňa

12.1.2017 – Zaslaním registračného listu „Územného plánu obce Maňa – zmeny a doplnky č. 2“ na Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja sme ukončili vyše jeden a pol roka trvajúci proces schvaľovania zmien pôvodne platného územného plánu našej obce. Schválené zmeny sa týkajú celkove šiestich lokalít, z toho dve sú určené na obytné plochy individuálnej bytovej výstavby, dve na sociálnu vybavenosť, jedna na výrobnú plochu a jedna na polyfunkčné využitie. celý text

ostatné | 12. 2. 2017 | Autor: Správce Webu

Separovaný zber v obci Maňa

11.1.2017 – Obec pripravila brožúrku o aktuálnom spôsobe zberu všetkých druhov separovaných odpadov a s termínovníkom ich odvozu v roku 2017 ich doručila do každej domácnosti. celý text

ostatné | 12. 2. 2017 | Autor: Správce Webu

Nájomná zmluva

10.1.2017 – Obec uzatvorila s COOP Jednota Nové Zámky a. s. zmluvu na prenájom dvoch stĺpov pre umiestnenie reklamného banera na vstupe do obce od Dolnej Gedry. celý text

ostatné | 10. 2. 2017 | Autor: Správce Webu

Vytvorenie novej prístupovej cesty

5.1.2017 – Obec uzatvorila zmluvu na kúpu parcely č. 4026/2 , ostatné plochy, o výmere 279 m² za účelom vytvorenia novej prístupovej cesty k dvanástim pozemkom viníc na „Novej hore“ pri rybníku, ku ktorým zo strany od rybníka doteraz nebol legálny prístup. celý text

ostatné | 10. 2. 2017 | Autor: Správce Webu

Majetkovoprávne vysporiadanie parcely

4.1.2017 - Obec v spolupráci s advokátskou kanceláriou dohodla postup majetkovoprávneho vysporiadania parcelky, ktorú obec potrebuje získať do vlastníctva kvôli prístupu na dvojhektárovú obecnú plochu, na ktorej má súkromný investor zámer vybudovať z využitím eurofondov dom pre seniorov. celý text

ostatné | 10. 2. 2017 | Autor: Správce Webu
Práve v obci v závere roka 2016 1

Práve v obci v závere roka 2016

20.12.2016 - V závere roka pracovníci obce pokračovali v triedení elektroodpadu, opravili mulčovač a dokončili podľa objednávok občanov mulčovanie záhrad, opravili tiež vysokozdvižnú plošinu a dokončili montáže vianočnej výzdoby, opravovali súčasti detských ihrísk ( hojdačky, baranidlo), odstránili staré autobusové označníky a na základe objednávok začali s opilovaním stromov. Pracovníci vykonávajúci verejnoprospešné práce dokončili kosenie parku, čistili priestor trhoviska a cintorína a odstraňovali kríky z ohrady cintorína v Malej Mani. celý text

ostatné | 10. 2. 2017 | Autor: Správce Webu
Výmena líšt v sále 1

Výmena líšt v sále

2.12.2016 - Pracovníci obce v sále domu kultúry po celom obvode parketovej podlahy vymenili obvodové lišty. celý text

ostatné | 7. 2. 2017 | Autor: Správce Webu
Koncert Donských kozákov

Koncert Donských kozákov

Koncert celý text

ostatné | 27. 1. 2017 | Autor: Jarmila Trungelová

Uvítanie detí narodených v roku 2016

Uvítanie detí celý text

ostatné | 19. 1. 2017 | Autor: Jarmila Trungelová

Zoznam podporených projektov na kultúru a šport v obci Maňa v roku 2016

Našu obec podporili: celý text

ostatné | 19. 1. 2017 | Autor: Jarmila Trungelová

Separovaný zber v obci Maňa

Separovaný zber v obci Maňa celý text

ostatné | 17. 1. 2017 | Autor: Lucie Ducháčková

Prenájom nebytových priestorov - ponuka k 1.1.2017

Prenájom nebytových priestorov celý text

ostatné | 2. 1. 2017 | Autor: Lucie Ducháčková

TERMÍNY SEPAROVANÉHO ZBERU NA ROK 2017

TERMÍNY SEPAROVANÉHO ZBERU celý text

ostatné | 22. 12. 2016 | Autor: Lucie Ducháčková

Geoportál Obce Maňa.

Geoportál celý text

ostatné | 5. 12. 2016 | Autor: Lucie Ducháčková

Poďakovanie sponzorom

Poďakovanie sponzorom celý text

ostatné | 5. 12. 2016 | Autor: Lucie Ducháčková

Služba občanom

Služba občanom celý text

ostatné | 5. 12. 2016 | Autor: Lucie Ducháčková

TASR píše o našej obci

Redaktori TASR pripravili články o našej obci. celý text

ostatné | 5. 12. 2016 | Autor: Lucie Ducháčková

Bezplatná služba pre nepočujúcich - Online tlmočník

Online tlmočník celý text

ostatné | 5. 12. 2016 | Autor: Lucie Ducháčková

30.11.2016

Pracovníci obce v novembri na zbernom dvore triedili elektroodpad, veľkoobjemové plastové a iné odpady, pričom vyseparovali 3,27 t kovového odpadu. celý text

ostatné | 30. 11. 2016 | Autor: Lucie Ducháčková

29.11.2016

V rámci protipovodňových opatrení sme zrekonštruovali aj druhý most na Dolinskom potoku na vjazde do ulice Ľ. Podjavorinskej celý text

ostatné | 29. 11. 2016 | Autor: Lucie Ducháčková

24.11.2016

Podpisom zmluvy s odberateľom použitých jedlých olejov obec rozšírila možnosti zberu separovaných odpadov i o túto komoditu. celý text

ostatné | 24. 11. 2016 | Autor: Lucie Ducháčková

23.11.2016

Poslanci obecného zastupiteľstva na pracovnom stretnutí podrobne prerokovali jednotlivé body pripravovaného najbližšieho riadneho zasadnutia OZ. celý text

ostatné | 23. 11. 2016 | Autor: Lucie Ducháčková

22.11.2016

Prezentácia predbežných návrhov „Krajinno-architektonických štúdií verejných priestranstiev celý text

ostatné | 22. 11. 2016 | Autor: Lucie Ducháčková

17.11.2016

Odvádzanie dažďovej vody celý text

ostatné | 17. 11. 2016 | Autor: Lucie Ducháčková

16.11.2016

Výjazd miestnej komunikácie zo Žitavskej ulice celý text

ostatné | 16. 11. 2016 | Autor: Lucie Ducháčková

15.11.2016

Merač rýchlosti motorových vozidiel celý text

ostatné | 15. 11. 2016 | Autor: Lucie Ducháčková

14.11.2016

zmluva na realizáciu prvej etapy výmeny okien na budove domu kultúry celý text

ostatné | 14. 11. 2016 | Autor: Lucie Ducháčková

Sochy svätcov v novom šate.

Sochy svätcov v novom šate. celý text

ostatné | 11. 11. 2016 | Autor: Lucie Ducháčková

4.11.2016

prístupový chodník celý text

ostatné | 4. 11. 2016 | Autor: Lucie Ducháčková

2.11.2016

opravy výtlkov celý text

ostatné | 2. 11. 2016 | Autor: Lucie Ducháčková
prvá
z 12
posledná