Navigácia

Obsah

Správy

prvá
z 11
posledná

Cyklomapa deťom 1

Cyklomapa deťom

3.9.2018 – Obec a ZŠsMŠ spolupracovali pri príprave ručne maľovanej cyklomapy Tekov. Do tejto „mapy deťom maľovanej deťmi“ svojimi kresbami prispeli i deti z našej školy. Na začiatku školského roka dostali túto mapu deti našej školy ako darček. celý text

ostatné | 25. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

STOP domácemu násiliu

Bezplatné služby celý text

ostatné | 26. 9. 2018 | Autor: Jarmila Trungelová

SEPAROVANÝ ZBER 13.9.2018

SEPAROVANÝ ZBER 13.9.2018 celý text

ostatné | 12. 9. 2018 | Autor: Správce Webu
Práce v obci - leto 2018 1

Práce v obci - leto 2018

31.8.2018 - Pracovníci obce v priebehu leta opakovanie kosili verejné priestranstvá, cintoríny, futbalové a detské ihriská, park, priestranstvá obecných budov, bytoviek, obecné priestranstvá na Starej hore, vykonali postrek burín na chodníkoch a parkoviskách, z parku odstránili spadnuté stromy a konáre po búrkach, opravili maľovky okolo vymenených okien v dome kultúry, vykonávali prípravné a pomocné práce pri rekonštrukcii vykurovacieho systému a obkladov v budove školskej jedálne, práce pri rekonštrukcii sociálnych priestorov v športovej kabíne, odvoz veľkoobjemového odpadu na skládku, opravy strojov, ....
Pracovníci vykonávajúci verejnoprospešné práce zametali a čistili verejné priestranstvá, parkoviská a miestne komunikácie, čistili a upravovali odtokový žľabu na ul. Ľ. Štúra, odstránili porast kríkov na križovatke ulíc Legionárska a Žitavská, kosili park, .....
celý text

ostatné | 31. 8. 2018 | Autor: Správce Webu
Rekonštrukcia WC pre verejnosť v športovej kabíne 1

Rekonštrukcia WC pre verejnosť v športovej kabíne

23.8.2018 – V budove športovej kabíny na futbalovom ihrisku bola vykonaná kompletná rekonštrukcia dlhodobo nefunkčných sociálnych priestorov WC pre verejnosť. Zrekonštruavaná bola vodoinštalácia, odpadový systém, elektroinštalácia osvetlenia, dlažby a obklady, omietky a nátery. Obnovené priestory boli vybavené novými dverami, umývadlami, záchodovými misami, pisoármi odpadkovými košmi a ostatným príslušenstvom a budú slúžiť verejnosti pri podujatiach konaných v priestoroch futbalového areálu. V rámci týchto prác boli vymenené i posledné staré vonkajšie drevené dvere do skladovej miestnosti v zadnej časti športovej kabíny. Táto rekonštrukcia bola vykonaná v celkovej hodnote cca 7 000.- €. celý text

ostatné | 28. 8. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Rekonštrukcia strechy materskej školy

17.8.2018 – Na budove materskej školy bola vykonaná rekonštrukcia jej strechy, bleskozvodu, odkvapového systému a kotolne. Práce boli vykonané na základe stavebného povolenia pre komplexnú rekonštrukciu celej budovy podľa projektovej dokumentácie „Zvýšenie energetickej efektívnosti MŠ Maňa“, ktorá zahŕňa i zateplenie objektu, elektroinštaláciu, zdravotechnické inštalácie, ústredné vykurovanie a plynoinštaláciu.
Zateplenie a hydroizolácia strechy a bleskozvod boli zrealizované na základe výsledku verejného obstarávania v hodnote 31 070,50 €. Rekonštrukcia kotolne s prislušnou elektroinštaláciou bola vykonaná v hodnote 6188.- €, odkvapový systém v hodnote 1061,28 € a nutná výmena plastových dvier pre vstup na strechu v hodnote 349.- €. Celková investícia bola vo výške 38 668,78 €.
celý text

ostatné | 28. 8. 2018 | Autor: Správce Webu
izolácia strechy kultúrneho domu 1

izolácia strechy kultúrneho domu

27.7.2018 - Na budove domu kultúry museli byť opäť zaizolované viaceré miesta poškodenej strešnej hydroizolácie, cez ktoré počas prívalových dažďov začalo zatekať do priestorov sociálnych miestností. celý text

ostatné | 24. 8. 2018 | Autor: Správce Webu

Výberové konanie - asistent učiteľa

Výberové konanie na asistenta učiteľa celý text

ostatné | 10. 8. 2018 | Autor: Správce Webu

Rekonštrukcia okien telocvične

26.7.2018 – V rámci prípravy výmeny okien na budove telocvične nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o stavebnom povolení pre projekt „Rekonštrukcia okien telocvične“ a súčasne bolo ukončené verejné obstarávanie dodávateľa týchto prác. celý text

ostatné | 2. 8. 2018 | Autor: Správce Webu

Novovydaná publikácia

23.7.2018 – Regionálna rozvojová agentúra Novozámocko vydala publikáciu „Príklady dobrej praxe v novozámockom okrese“, v ktorej je uvedená i naša obec s projektom „Revitalizácie centra obce Maňa“. (Publikácia je v prílohe.) celý text

ostatné | 2. 8. 2018 | Autor: Správce Webu

Zbierka ovocia a zeleniny

Kresťanskodemokratický klub v Mani v spolupráci s Farským spoločenstvom v Michale nad Žitavou organizuje pre Inštitút Krista Veľkňaza v Žákovciach tradičnú zbierku ovocia a zeleniny, hlavne uhorky, paprika, rajčiny a pod.. Uvedené produkty je možné priniesť na adresu Ivan Miček, Hliník 6 v piatok 10.8.2018 v čase od 16.00. hod. do 18.00 hod.
Vopred ďakujeme.

celý text

ostatné | 1. 8. 2018 | Autor: Správce Webu

PFS Maňa 2018 - jubilejný 30. ročník - 30. 6. -1. 7. 2018

Krátku ukážku z tohto podujatia nájdete vo videogalérii. celý text

ostatné | 24. 7. 2018 | Autor: Jarmila Trungelová

Určenie vlastníctva k budove bývalej školy

19.7.2018 – Obec podala na Okresný súd v Nových zámkoch voči Slovenskej republike – Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky žalobu o určenie vlastníckeho práva k budove bývalej školy (Slovenky) a prislúchajúcich parciel dvora a záhrady v Malej Mani. K tomuto kroku obec pristúpila po viacnásobnej komunikácii so všetkými príslušnými ministerstvami a úradmi a po doposiaľ márnom 5-ročnom úsilí o usporiadanie vlastníctva k týmto nehnuteľnostiam. celý text

ostatné | 23. 7. 2018 | Autor: Správce Webu

Oprava nosiča kontajnerov

3.7.2018 – Pre udržanie dobrého technického stavu nákladného auta LIAZ nosič kontajnerov muselo toto vozidlo po absolvovaní STK prejsť rozsiahlou opravou brzdového systému a zdvíhacieho zariadenia ramien. celý text

ostatné | 17. 7. 2018 | Autor: Správce Webu

Úspora na odbere elektrickej energie

2.7.2018 – Obec v predchádzajúcich rokoch vykonala na viacerých odberných miestach elektrickej energie zmeny v nastavení rezervnej kapacity ističov, čo viedlo k finančným úsporám obce. V súčasnosti obec využila špeciálnu ponuku na generálny audit všetkých 25 obecných odberných miest elektrickej energie, výsledkom ktorého je kompletná revízia, zmeny a celková optimalizácia, čo prinesie na priamych platbách za rezervné kapacity ističov úsporu 2 832.- € ročne. celý text

ostatné | 17. 7. 2018 | Autor: Správce Webu
Projekt získal 1. miesto 1

Projekt získal 1. miesto

29.6.2018 - Projekt revitalizácie manianskeho rybníčka získal prvé miesto v súťaži "Pre vodu"
Krajinno-architektonický projekt s názvom "Revitalizácia verejného priestoru s rybníčkom v obci Maňa" z autorskej dielne Ing. Attilu Tótha, PhD. zabodoval v súťaži "Pre vodu 2018", ktorú vyhlasuje Nadácia Ekopolis s podporou spoločnosti Nestlé. Odborná komisia ocenila projekt ako najlepší v otvorenej kategórií mladých architektov.
celý text

ostatné | 16. 7. 2018 | Autor: Správce Webu

PFS - jubilejný XXX. ročník - poďakovanie

Obec Maňa ďakuje sponzorom a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k zdarnému priebehu Požitavských folklórnych slávností - Maňa 2018: celý text

ostatné | 3. 7. 2018 | Autor: Jarmila Trungelová

Požitavská výstava vín, 8. 4. 2018 - reportáž

Krátku ukážku z tohto podujatia nájdete vo videogalérii. celý text

ostatné | 3. 7. 2018 | Autor: Jarmila Trungelová

Zmluva na zateplenie materskej školy

22.6.2018 – Na základe výsledkov výberového konania obec podpísala s úspešným uchádzačom zmluvu na realizáciu stavebných objektov „Zateplenie a hydroizolácia strechy“ a „Bleskozvod“ v rámci projektu „ Zvýšenie energetickej efektívnosti Materskej školy“. celý text

ostatné | 26. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
Akustická úprava amfiteátra 1

Akustická úprava amfiteátra

21.6.2018 – Pre skvalitnenie akustických vlastností priestoru pódia amfiteátra bola jej stropná časť vyplnená špeciálnou akustickou penou. Táto úprava zabraňuje vznikaniu ozveny, ktorá sa v tomto priestore vytvárala. celý text

ostatné | 26. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

XXIII. Obecné zastupiteľstvo

20.6.2018 – Obecné zastupiteľstvo na svojom XXIII. Zasadnutí prerokovalo 28 bodov programu a prijalo 22 uznesení. celý text

ostatné | 26. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
Projekt tribúny 1

Projekt tribúny

11.6.2018 – Obec prevzala od spracovateľa projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie na výstavbu zastrešenej tribúny a striedačiek na futbalovom ihrisku. celý text

ostatné | 26. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Výmena odkvapových rín a zvodov

8.6.2018 – Na budove domu kultúry boli vymenené odkvapové ríny a zvody odvádzajúce dažďovú vodu z priestorov plochých striech nad „predsobáškou“ a chladiarenskými miestnosťami kuchyne. celý text

ostatné | 25. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Osvetlenie cintorínov

5.6.2018 – V dosial neosvetlených častiach oboch cintorínov vo Veľkej i v Malej Mani bolo doplnené verejné osvetlenie pozostávajúce z „ledkových“ svietidiel umiestnených na nových 10 metrov vysokých stĺpoch. celý text

ostatné | 22. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
Rekonštrukcia okien telocvične 1

Rekonštrukcia okien telocvične

4.6.2018 – Obec prevzala od spracovateľa projektovú dokumentáciu k stavebnému povoleniu pre investičnú akciu „Rekonštrukcia okien telocvične“. celý text

ostatné | 22. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
Práce v obci - máj 2018 1

Práce v obci - máj 2018

31.5.2018 – Pracovníci obce v priebehu mája hlavne kosili verejné priestranstvá, park, odstránili z parku popadané konáre, ostrihali živé ploty na námestí, odviezli vytrhané korene kríkov z priestoru okolia futbalového ihriska, vykonali prepravu a zemné práce okolo kostola, vymenili cykloturistické mapy v tabuliach pred KD, ...... .
Verejnoprospešní pracovníci tiež kosili v parku, prehlbovali jarok na ul. Ľ. Štúra, vyplievali záhony na námestí, čistili a zametali cintorín, parkoviská, oplotenie cintorína, cesty , chodníky, žľaby, budovu skladu v základnej škole, ... .
celý text

ostatné | 22. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
Dopravné zrkedlo 1

Dopravné zrkadlo

29.5.2018 – Pre zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie bolo na základe žiadosti obce a povolenia OÚ, Odboru cestnej dopravy a miestnych komunikácií na križovatke hlavnej cesty na Domovine a ulice Ľ. Štúra osadené dopravné zrkadlo. celý text

ostatné | 22. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
Ošetrenie pagaštanov 1

Ošetrenie pagaštanov

12.5.201.8 – Tak isto ako v predchádzajúcich rokoch bol opäť vykonaný chemický postrek 21 stromov pagaštanu konského na verejných priestranstvách našej obce proti škodcovi Ploskánikovi pagaštanovému, ktorý spôsobuje poškodenie s skoré usychanie listov. celý text

ostatné | 22. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Žiadosť o dotáciu

11.5.2018 – Obec v spolupráci so ZŠ s MŠ podala na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR žiadosť o dotáciu na financovanie projektu „Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ, Školská 1, 941 45 Maňa“ v rámci Výzvy na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične. Projekt zahŕňa izoláciu strechy, osvetlenie a vykurovanie telocvične. celý text

ostatné | 22. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

XXI. zasadnutie obecného zastupiteľstva

9.5.2018 – Obecné zastupiteľstvo na svojom XXI. zasadnutí schválilo 30%-nú spoluúčasť Obce Maňa na financovanie projektu „Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ“ a schválilo tiež zámenu nehnuteľného majetku medzi obcou Maňa a Nitrianskym samosprávnym krajom k vzájomnému usporiadaniu pozemkov pod miestnou komunikáciou a cestou II. triedy č. 511. celý text

ostatné | 22. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
prvá
z 11
posledná