Navigácia

Obsah

Odstraňovanie náletovej krovitej vegetácie

Typ: ostatné
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko oznamuje občanom, že v nastávajúcom období od dňa 30.11.2021 bude prebiehať odstraňovanie náletovej krovitej vegetácie a inváznych druhov drevín z ochrannej hrádze PR Žitavský luh a z trasy náučného a cyklistického chodníka.

Odstraňované budú kroviny a nálety trniek, šípok, hlohov a i., ktoré vyrástli na hrádzi, invázne druhy najmä javorovec jaseňolistý. Vzrastlé vŕby budú opilované na hlavu. Účelom čistenia hrádze od náletových drevín je sprístupnenie trasy k oprave poškodených častí hrádze, spriechodnenie trasy pre návštevníkov územia a pre prípadný prejazd pri údržbe hrádze (kosenie), prejazd záchranných zložiek v prípade výnimočných situácií.

Odstránené náletové kroviny budú sústredené na kraji územia pozdĺž hrádze, následne zoštiepkované a odvezené preč.

Práce budú prebiehať na základe určenia okresného úradu a pod dohľadom Štátnej ochrany prírody SR. Z územia nie je možné odvážať drevo a ani svojvoľne píliť.

Vykonanie prác je nevyhnutné z hľadiska obnovy a zachovania funkcie ochrannej hrádze a spriechodnenia trasy cyklistického chodníka.

Prosíme občanov, aby sa v čase realizácie prác nepohybovali v lokalite kvôli bezpečnosti.

Za dočasné obmedzenia a estetické prekážky sa ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie. 

Ján Gúgh

SOS/BirdLife Slovensko


Vytvorené: 30. 11. 2021
Posledná aktualizácia: 30. 11. 2021 11:16
Autor: Jarmila Trungelová