Navigácia

Obsah

Výberové konanie - asistent učiteľa

Typ: ostatné
Výberové konanie na asistenta učiteľa

Výberové konanie - asistent učiteľa

Základná škola s materskou školou, Školská 1, 941 45 Maňa

vypisuje výberové konanie na pozíciu

 asistent učiteľa

Zamestnávateľ:
Názov:                       Základná škola s materskou školou, Školská 1, 941 45 Maňa
Kontakt:                    Mgr. Eva Abrmanová, riaditeľka školy, 0903 422 894
e-mail:                       skola@zsmana.edu.sk

Počet voľných miest: 2

Kategória:                 pedagogický asistent

Podkategória:           asistent učiteľa

Pracovný úväzok: 100%

Nástup: od 1. 9. 2018 doba určitá (podľa projektu)

Kvalifikačné predpoklady ( v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.):

  • odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
  • profesijný životopis,
  • doklady o vzdelaní, príp. praxi,( vysvedčenie o maturitnej skúške alebo  vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, vysokoškolský diplom),
  • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
  • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace - platí len pre prijatých uchádzačov,
  • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia, do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Doklady posielať poštou s označením ASISTENT na:

Základná škola s materskou školou, Školská 1, 941 45 Maňa do 15.8.2018

Platové zaradenie: podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na výberové konanie.


Vytvorené: 10. 8. 2018
Posledná aktualizácia: 10. 8. 2018 09:34
Autor: Správce Webu