Navigácia

Obsah

Dokumenty

2018

Zverejnenie realizácie zákaziek s hodnotou vyššou ako 1 000,00 Eur za 2. štvrťrok 2018 Stiahnuté: 22x | 17.01.2023

Zverejnenie realizácie zákaziek s hodnotou vyššou ako 1 000,00 Eur za 3. štvrťrok 2018 Stiahnuté: 23x | 17.01.2023

Zverejnenie realizácie zákaziek s hodnotou vyššou ako 1 000,00 Eur za 4. štvrťrok 2018 Stiahnuté: 19x | 17.01.2023

2017

Zverejnenie realizácie zákaziek s hodnotou vyššou ako 1 000,00 Eur za 1. štvrťrok 2017 Stiahnuté: 19x | 17.01.2023

Zverejnenie realizácie zákaziek s hodnotou vyššou ako 1 000,00 Eur za 2. štvrťrok 2017 Stiahnuté: 11x | 17.01.2023

Zverejnenie realizácie zákaziek s hodnotou vyššou ako 1 000,00 Eur za 3. štvrťrok 2017 Stiahnuté: 11x | 17.01.2023

Zverejnenie realizácie zákaziek s hodnotou vyššou ako 1 000,00 Eur za 4. štvrťrok 2017 Stiahnuté: 13x | 17.01.2023

2016

Dotazník spokojnosti z NKÚ Stiahnuté: 720x | 29.02.2016

Konsolidovaná výročná správa (uvádza údaje z individuálnej výročnej správy) obce Maňa za rok 2015 Stiahnuté: 492x | 30.09.2016

Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 30. 06. 2016 Stiahnuté: 397x | 30.09.2016

Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 31. 12. 2015 Stiahnuté: 393x | 30.06.2016

PHSR_Termal_2014_2020 Stiahnuté: 814x | 31.07.2016

Plnenie príjmov za 1. Q/2016 Stiahnuté: 444x | 30.04.2016

Plnenie príjmov za 2. Q/2016 Stiahnuté: 445x | 30.09.2016

Plnenie príjmov za 3. Q/2016 Stiahnuté: 460x | 30.11.2016

Plnenie príjmov za 4. Q/2015 Stiahnuté: 412x | 29.02.2016

Plnenie výdavkov za 1. Q/2016 Stiahnuté: 458x | 30.04.2016

Plnenie výdavkov za 2. Q/2016 Stiahnuté: 515x | 30.09.2016

Plnenie výdavkov za 3. Q/2016 Stiahnuté: 414x | 30.11.2016

Plnenie výdavkov za 4. Q/2015 Stiahnuté: 426x | 29.02.2016

Stránka