Navigácia

Obsah

Dokumenty

2019

Zverejnenie realizácie zákaziek s hodnotou vyššou ako 1 000,00 Eur za 2. štvrťrok 2019 Stiahnuté: 66x | 17.01.2023

Zverejnenie realizácie zákaziek s hodnotou vyššou ako 1 000,00 Eur za 3. štvrťrok 2019 Stiahnuté: 63x | 17.01.2023

Zverejnenie realizácie zákaziek s hodnotou vyššou ako 1 000,00 Eur za 4. štvrťrok 2019 Stiahnuté: 68x | 17.01.2023

2018

Zverejnenie realizácie zákaziek s hodnotou vyššou ako 1 000,00 Eur za 1. štvrťrok 2018 Stiahnuté: 55x | 17.01.2023

Zverejnenie realizácie zákaziek s hodnotou vyššou ako 1 000,00 Eur za 2. štvrťrok 2018 Stiahnuté: 42x | 17.01.2023

Zverejnenie realizácie zákaziek s hodnotou vyššou ako 1 000,00 Eur za 3. štvrťrok 2018 Stiahnuté: 43x | 17.01.2023

Zverejnenie realizácie zákaziek s hodnotou vyššou ako 1 000,00 Eur za 4. štvrťrok 2018 Stiahnuté: 38x | 17.01.2023

2017

Zverejnenie realizácie zákaziek s hodnotou vyššou ako 1 000,00 Eur za 1. štvrťrok 2017 Stiahnuté: 39x | 17.01.2023

Zverejnenie realizácie zákaziek s hodnotou vyššou ako 1 000,00 Eur za 2. štvrťrok 2017 Stiahnuté: 32x | 17.01.2023

Zverejnenie realizácie zákaziek s hodnotou vyššou ako 1 000,00 Eur za 3. štvrťrok 2017 Stiahnuté: 29x | 17.01.2023

Zverejnenie realizácie zákaziek s hodnotou vyššou ako 1 000,00 Eur za 4. štvrťrok 2017 Stiahnuté: 35x | 17.01.2023

2016

Dotazník spokojnosti z NKÚ Stiahnuté: 767x | 29.02.2016

Konsolidovaná výročná správa (uvádza údaje z individuálnej výročnej správy) obce Maňa za rok 2015 Stiahnuté: 524x | 30.09.2016

Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 30. 06. 2016 Stiahnuté: 421x | 30.09.2016

Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 31. 12. 2015 Stiahnuté: 427x | 30.06.2016

PHSR_Termal_2014_2020 Stiahnuté: 861x | 31.07.2016

Plnenie príjmov za 1. Q/2016 Stiahnuté: 481x | 30.04.2016

Plnenie príjmov za 2. Q/2016 Stiahnuté: 477x | 30.09.2016

Plnenie príjmov za 3. Q/2016 Stiahnuté: 485x | 30.11.2016

Plnenie príjmov za 4. Q/2015 Stiahnuté: 441x | 29.02.2016

Stránka