Navigácia

Obsah

Dokumenty

2015

Návrh rozpočtu obce Maňa na rok 2016 - príjmová časť Stiahnuté: 123x | 30.11.2015

Návrh rozpočtu obce Maňa na rok 2016 - výdavková časť Stiahnuté: 160x | 30.11.2015

Plnenie príjmov za 1. Q/2015 Stiahnuté: 98x | 30.04.2015

Plnenie príjmov za 2. Q/2015 Stiahnuté: 152x | 30.09.2015

Plnenie príjmov za 3. Q/2015 Stiahnuté: 114x | 31.10.2015

Plnenie príjmov za rok 2014 Stiahnuté: 109x | 31.01.2015

Plnenie výdavkov za 1. Q/2015 Stiahnuté: 100x | 30.04.2015

Plnenie výdavkov za 2. Q/2015 Stiahnuté: 134x | 30.09.2015

Plnenie výdavkov za 3. Q/2015 Stiahnuté: 116x | 31.10.2015

Plnenie výdavkov za rok 2014 Stiahnuté: 103x | 31.01.2015

Prílohy k zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Maňa Stiahnuté: 181x | 31.01.2015

Programový rozpočet obce Maňa na rok 2016 Stiahnuté: 162x | 31.12.2015

Rozpočet obce Maňa na rok 2016 - príjmová časť Stiahnuté: 155x | 31.12.2015

Rozpočet obce Maňa na rok 2016 - výdavková časť Stiahnuté: 171x | 31.12.2015

Rozpočtové opatrenie obce Maňa č. 1/2015 Stiahnuté: 100x | 31.01.2015

Rozpočtové opatrenie starostu obce Maňa Stiahnuté: 183x | 31.03.2015

Rozpočtové opatrenie starostu obce Maňa č. 2/2014 Stiahnuté: 97x | 31.01.2015

Rozpočtové opatrenie starostu obce Maňa č. 3/2014 Stiahnuté: 327x | 31.01.2015

Rozpočtový harmonogram na rok 2015 Stiahnuté: 153x | 28.02.2015

Rozpočtový harmonogram obce Maňa na rok 2016 Stiahnuté: 96x | 30.09.2015

Stránka