Navigácia

Obsah

Dokumenty

2015

Návrh rozpočtu obce Maňa na rok 2016 - príjmová časť Stiahnuté: 196x | 30.11.2015

Návrh rozpočtu obce Maňa na rok 2016 - výdavková časť Stiahnuté: 235x | 30.11.2015

Plnenie príjmov za 1. Q/2015 Stiahnuté: 162x | 30.04.2015

Plnenie príjmov za 2. Q/2015 Stiahnuté: 216x | 30.09.2015

Plnenie príjmov za 3. Q/2015 Stiahnuté: 173x | 31.10.2015

Plnenie príjmov za rok 2014 Stiahnuté: 178x | 31.01.2015

Plnenie výdavkov za 1. Q/2015 Stiahnuté: 157x | 30.04.2015

Plnenie výdavkov za 2. Q/2015 Stiahnuté: 208x | 30.09.2015

Plnenie výdavkov za 3. Q/2015 Stiahnuté: 183x | 31.10.2015

Plnenie výdavkov za rok 2014 Stiahnuté: 169x | 31.01.2015

Prílohy k zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Maňa Stiahnuté: 241x | 31.01.2015

Programový rozpočet obce Maňa na rok 2016 Stiahnuté: 229x | 31.12.2015

Rozpočet obce Maňa na rok 2016 - príjmová časť Stiahnuté: 222x | 31.12.2015

Rozpočet obce Maňa na rok 2016 - výdavková časť Stiahnuté: 228x | 31.12.2015

Rozpočtové opatrenie obce Maňa č. 1/2015 Stiahnuté: 173x | 31.01.2015

Rozpočtové opatrenie starostu obce Maňa Stiahnuté: 251x | 31.03.2015

Rozpočtové opatrenie starostu obce Maňa č. 2/2014 Stiahnuté: 156x | 31.01.2015

Rozpočtové opatrenie starostu obce Maňa č. 3/2014 Stiahnuté: 502x | 31.01.2015

Rozpočtový harmonogram na rok 2015 Stiahnuté: 222x | 28.02.2015

Rozpočtový harmonogram obce Maňa na rok 2016 Stiahnuté: 164x | 30.09.2015

Stránka