Navigácia

Obsah

Dokumenty

2015

Návrh rozpočtu obce Maňa na rok 2016 - príjmová časť Stiahnuté: 169x | 30.11.2015

Návrh rozpočtu obce Maňa na rok 2016 - výdavková časť Stiahnuté: 209x | 30.11.2015

Plnenie príjmov za 1. Q/2015 Stiahnuté: 135x | 30.04.2015

Plnenie príjmov za 2. Q/2015 Stiahnuté: 191x | 30.09.2015

Plnenie príjmov za 3. Q/2015 Stiahnuté: 154x | 31.10.2015

Plnenie príjmov za rok 2014 Stiahnuté: 150x | 31.01.2015

Plnenie výdavkov za 1. Q/2015 Stiahnuté: 140x | 30.04.2015

Plnenie výdavkov za 2. Q/2015 Stiahnuté: 179x | 30.09.2015

Plnenie výdavkov za 3. Q/2015 Stiahnuté: 161x | 31.10.2015

Plnenie výdavkov za rok 2014 Stiahnuté: 149x | 31.01.2015

Prílohy k zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Maňa Stiahnuté: 222x | 31.01.2015

Programový rozpočet obce Maňa na rok 2016 Stiahnuté: 201x | 31.12.2015

Rozpočet obce Maňa na rok 2016 - príjmová časť Stiahnuté: 199x | 31.12.2015

Rozpočet obce Maňa na rok 2016 - výdavková časť Stiahnuté: 210x | 31.12.2015

Rozpočtové opatrenie obce Maňa č. 1/2015 Stiahnuté: 145x | 31.01.2015

Rozpočtové opatrenie starostu obce Maňa Stiahnuté: 226x | 31.03.2015

Rozpočtové opatrenie starostu obce Maňa č. 2/2014 Stiahnuté: 135x | 31.01.2015

Rozpočtové opatrenie starostu obce Maňa č. 3/2014 Stiahnuté: 429x | 31.01.2015

Rozpočtový harmonogram na rok 2015 Stiahnuté: 198x | 28.02.2015

Rozpočtový harmonogram obce Maňa na rok 2016 Stiahnuté: 140x | 30.09.2015

Stránka