Navigácia

Obsah

Dokumenty

2016

Plnenie výdavkov za 1. Q/2016 Stiahnuté: 481x | 30.04.2016

Plnenie výdavkov za 2. Q/2016 Stiahnuté: 542x | 30.09.2016

Plnenie výdavkov za 3. Q/2016 Stiahnuté: 438x | 30.11.2016

Plnenie výdavkov za 4. Q/2015 Stiahnuté: 452x | 29.02.2016

Rozpočtový harmonogram na rok 2017 Stiahnuté: 513x | 31.10.2016

Zverejnenie realizácie zákaziek s hodnotou vyššou ako 1 000,00 Eur za 4. štvrťrok 2016 Stiahnuté: 50x | 17.01.2023

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva majetku Obce Maňa Stiahnuté: 468x | 30.06.2016

2015

Doplnenie programového rozpočtu obce Maňa na rok 2015 Stiahnuté: 400x | 31.01.2015

Konsolidovaná výročná správa obce Maňa za rok 2014 Stiahnuté: 488x | 31.10.2015

Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 30. 06. 2015 Stiahnuté: 531x | 31.10.2015

Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 31. 12. 2014 Stiahnuté: 464x | 30.06.2015

Návrh programového rozpočtu obce Maňa na rok 2016 Stiahnuté: 481x | 30.11.2015

Návrh rozpočtu obce Maňa na rok 2016 - príjmová časť Stiahnuté: 269x | 30.11.2015

Návrh rozpočtu obce Maňa na rok 2016 - výdavková časť Stiahnuté: 317x | 30.11.2015

Plnenie príjmov za 1. Q/2015 Stiahnuté: 238x | 30.04.2015

Plnenie príjmov za 2. Q/2015 Stiahnuté: 305x | 30.09.2015

Plnenie príjmov za 3. Q/2015 Stiahnuté: 238x | 31.10.2015

Plnenie príjmov za rok 2014 Stiahnuté: 245x | 31.01.2015

Plnenie výdavkov za 1. Q/2015 Stiahnuté: 216x | 30.04.2015

Plnenie výdavkov za 2. Q/2015 Stiahnuté: 293x | 30.09.2015

Stránka