Navigácia

Obsah

Dokumenty

2016

Rozpočtový harmonogram na rok 2017 Stiahnuté: 485x | 31.10.2016

Zverejnenie realizácie zákaziek s hodnotou vyššou ako 1 000,00 Eur za 4. štvrťrok 2016 Stiahnuté: 23x | 17.01.2023

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva majetku Obce Maňa Stiahnuté: 443x | 30.06.2016

2015

Doplnenie programového rozpočtu obce Maňa na rok 2015 Stiahnuté: 373x | 31.01.2015

Konsolidovaná výročná správa obce Maňa za rok 2014 Stiahnuté: 461x | 31.10.2015

Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 30. 06. 2015 Stiahnuté: 501x | 31.10.2015

Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 31. 12. 2014 Stiahnuté: 433x | 30.06.2015

Návrh programového rozpočtu obce Maňa na rok 2016 Stiahnuté: 455x | 30.11.2015

Návrh rozpočtu obce Maňa na rok 2016 - príjmová časť Stiahnuté: 244x | 30.11.2015

Návrh rozpočtu obce Maňa na rok 2016 - výdavková časť Stiahnuté: 291x | 30.11.2015

Plnenie príjmov za 1. Q/2015 Stiahnuté: 215x | 30.04.2015

Plnenie príjmov za 2. Q/2015 Stiahnuté: 276x | 30.09.2015

Plnenie príjmov za 3. Q/2015 Stiahnuté: 216x | 31.10.2015

Plnenie príjmov za rok 2014 Stiahnuté: 226x | 31.01.2015

Plnenie výdavkov za 1. Q/2015 Stiahnuté: 196x | 30.04.2015

Plnenie výdavkov za 2. Q/2015 Stiahnuté: 269x | 30.09.2015

Plnenie výdavkov za 3. Q/2015 Stiahnuté: 226x | 31.10.2015

Plnenie výdavkov za rok 2014 Stiahnuté: 203x | 31.01.2015

Prílohy k zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Maňa Stiahnuté: 289x | 31.01.2015

Programový rozpočet obce Maňa na rok 2016 Stiahnuté: 284x | 31.12.2015

Stránka