Navigácia

Obsah

Dokumenty

2015

Výročná správa obce Maňa za rok 2014 Stiahnuté: 158x | 31.10.2015

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Stiahnuté: 262x | 31.01.2015

Záverečný účet obce Maňa za rok 2014 Stiahnuté: 84x | 30.06.2015

Zmena rozpočtu obce Maňa na rok 2015 - finančné prostiredky zo štátneho rozpočtu Stiahnuté: 98x | 31.03.2015

Zmena rozpočtu obce Maňa na rok 2015 č. 5 Stiahnuté: 154x | 30.04.2015

Zmena rozpočtu obce Maňa na rok 2015 č. 6 Stiahnuté: 84x | 30.06.2015

Zmena rozpočtu obce Maňa na rok 2015 č. 7 Stiahnuté: 148x | 30.06.2015

Zmena rozpočtu obce Maňa na rok 2015 č. 8 Stiahnuté: 140x | 30.09.2015

Zmena rozpočtu obce Maňa na rok 2015 č. 9 Stiahnuté: 136x | 30.09.2015

2014

Konsolidovaná výročná správa Obce Maňa za rok 2013 Stiahnuté: 153x | 31.10.2014

Máňanský hlásnik č. 1/2013 Stiahnuté: 68x | 30.06.2014

Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Obce Maňa k 30. 06. 2014 Stiahnuté: 125x | 31.10.2014

Monitorovacia a hodnotiacia správa o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 31. 12. 2013 Stiahnuté: 70x | 31.03.2014

Plnenie príjmovej časti rozpočtu Obce Maňa k 30. 09. 2014 Stiahnuté: 147x | 31.10.2014

Plnenie príjmovej časti rozpočtu Obce Maňa za 1. polrok 2014 Stiahnuté: 149x | 31.07.2014

Plnenie príjmovej časti rozpočtu obce Maňa za 1. Q/2014 Stiahnuté: 137x | 31.05.2014

Plnenie príjmovej časti rozpočtu obce Maňa za rok 2013 Stiahnuté: 78x | 31.03.2014

Plnenie výdavkovej časti rozpočtu Obce Maňa k 30. 09. 2014 Stiahnuté: 148x | 31.10.2014

Plnenie výdavkovej časti rozpočtu Obce Maňa za 1. polrok 2014 Stiahnuté: 128x | 31.07.2014

Plnenie výdavkovej časti rozpočtu obce Maňa za 1. Q/2014 Stiahnuté: 76x | 31.05.2014

Stránka