Navigácia

Obsah

Dokumenty

2015

Výročná správa obce Maňa za rok 2014 Stiahnuté: 188x | 31.10.2015

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Stiahnuté: 310x | 31.01.2015

Záverečný účet obce Maňa za rok 2014 Stiahnuté: 101x | 30.06.2015

Zmena rozpočtu obce Maňa na rok 2015 - finančné prostiredky zo štátneho rozpočtu Stiahnuté: 116x | 31.03.2015

Zmena rozpočtu obce Maňa na rok 2015 č. 5 Stiahnuté: 176x | 30.04.2015

Zmena rozpočtu obce Maňa na rok 2015 č. 6 Stiahnuté: 103x | 30.06.2015

Zmena rozpočtu obce Maňa na rok 2015 č. 7 Stiahnuté: 166x | 30.06.2015

Zmena rozpočtu obce Maňa na rok 2015 č. 8 Stiahnuté: 162x | 30.09.2015

Zmena rozpočtu obce Maňa na rok 2015 č. 9 Stiahnuté: 164x | 30.09.2015

2014

Konsolidovaná výročná správa Obce Maňa za rok 2013 Stiahnuté: 179x | 31.10.2014

Máňanský hlásnik č. 1/2013 Stiahnuté: 85x | 30.06.2014

Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Obce Maňa k 30. 06. 2014 Stiahnuté: 145x | 31.10.2014

Monitorovacia a hodnotiacia správa o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 31. 12. 2013 Stiahnuté: 91x | 31.03.2014

Plnenie príjmovej časti rozpočtu Obce Maňa k 30. 09. 2014 Stiahnuté: 171x | 31.10.2014

Plnenie príjmovej časti rozpočtu Obce Maňa za 1. polrok 2014 Stiahnuté: 166x | 31.07.2014

Plnenie príjmovej časti rozpočtu obce Maňa za 1. Q/2014 Stiahnuté: 158x | 31.05.2014

Plnenie príjmovej časti rozpočtu obce Maňa za rok 2013 Stiahnuté: 97x | 31.03.2014

Plnenie výdavkovej časti rozpočtu Obce Maňa k 30. 09. 2014 Stiahnuté: 163x | 31.10.2014

Plnenie výdavkovej časti rozpočtu Obce Maňa za 1. polrok 2014 Stiahnuté: 158x | 31.07.2014

Plnenie výdavkovej časti rozpočtu obce Maňa za 1. Q/2014 Stiahnuté: 91x | 31.05.2014

Stránka