Obsah

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 4. štvrťrok 2018 - príjmová časť Stiahnuté: 154x | 05.02.2019

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 4. štvrťrok 2018 - výdavková časť Stiahnuté: 148x | 05.02.2019

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 4. štvrťrok 2019 - príjmová časť Stiahnuté: 104x | 05.02.2020

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 4. štvrťrok 2019 - výdavková časť Stiahnuté: 97x | 05.02.2020

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 4. štvrťrok 2020 - príjmová časť Stiahnuté: 73x | 04.02.2021

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 4. štvrťrok 2020 - výdavková časť Stiahnuté: 64x | 04.02.2021

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 4. štvrťrok 2021 - príjmová časť Stiahnuté: 30x | 31.01.2022

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 4. štvrťrok 2021 - výdavková časť Stiahnuté: 35x | 31.01.2022

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 4. štvrťrok 2022 - príjmová časť Stiahnuté: 26x | 06.02.2023

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 4. štvrťrok 2022 - výdavková časť Stiahnuté: 24x | 06.02.2023

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 4. štvrťrok 2023 - príjmová časť Stiahnuté: 14x | 06.02.2024

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 4. štvrťrok 2023 - výdavková časť Stiahnuté: 9x | 06.02.2024

Plnenie rozpočtu obce Maňa za rok 2016 - príjmová časť Stiahnuté: 279x | 01.03.2017

Plnenie rozpočtu obce Maňa za rok 2016 - výdavková časť Stiahnuté: 285x | 01.03.2017

Programový rozpočet obce Maňa na rok 2017 a výhľad na roky 2018 - 2019 Stiahnuté: 373x | 31.12.2016

Programový rozpočet obce Maňa na rok 2018 a výhľad na roky 2019 - 2020 Stiahnuté: 389x | 15.12.2017

Programový rozpočet obce Maňa na rok 2019 a výhľad na roky 2020 - 2021 Stiahnuté: 175x | 27.12.2018

Programový rozpočet obce Maňa na rok 2020 a výhľad na roky 2021 - 2022 Stiahnuté: 121x | 27.12.2019

Programový rozpočet obce Maňa na rok 2021 a výhľad na roky 2022 - 2023 Stiahnuté: 94x | 16.12.2020

Programový rozpočet obce Maňa na rok 2022 a výhľad na roky 2023 - 2024 Stiahnuté: 52x | 03.01.2022

Stránka