Navigácia

Obsah

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 4. štvrťrok 2020 - výdavková časť Stiahnuté: 49x | 04.02.2021

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 4. štvrťrok 2021 - príjmová časť Stiahnuté: 20x | 31.01.2022

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 4. štvrťrok 2021 - výdavková časť Stiahnuté: 25x | 31.01.2022

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 4. štvrťrok 2022 - príjmová časť Stiahnuté: 14x | 06.02.2023

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 4. štvrťrok 2022 - výdavková časť Stiahnuté: 13x | 06.02.2023

Plnenie rozpočtu obce Maňa za rok 2016 - príjmová časť Stiahnuté: 263x | 01.03.2017

Plnenie rozpočtu obce Maňa za rok 2016 - výdavková časť Stiahnuté: 274x | 01.03.2017

Programový rozpočet obce Maňa na rok 2017 a výhľad na roky 2018 - 2019 Stiahnuté: 357x | 31.12.2016

Programový rozpočet obce Maňa na rok 2018 a výhľad na roky 2019 - 2020 Stiahnuté: 371x | 15.12.2017

Programový rozpočet obce Maňa na rok 2019 a výhľad na roky 2020 - 2021 Stiahnuté: 161x | 27.12.2018

Programový rozpočet obce Maňa na rok 2020 a výhľad na roky 2021 - 2022 Stiahnuté: 105x | 27.12.2019

Programový rozpočet obce Maňa na rok 2021 a výhľad na roky 2022 - 2023 Stiahnuté: 79x | 16.12.2020

Programový rozpočet obce Maňa na rok 2022 a výhľad na roky 2023 - 2024 Stiahnuté: 38x | 03.01.2022

Programový rozpočet obce Maňa na rok 2023 a výhľad na roky 2024 - 2025 Stiahnuté: 17x | 14.12.2022

Rozpočet obce Maňa na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 - 2019 Stiahnuté: 353x | 31.12.2016

Rozpočtový harmonogram na rok 2018 Stiahnuté: 260x | 14.09.2017

Rozpočtový harmonogram na rok 2019 Stiahnuté: 224x | 03.10.2018

Rozpočtový harmonogram na rok 2020 Stiahnuté: 157x | 11.09.2019

Rozpočtový harmonogram na rok 2021 Stiahnuté: 84x | 11.09.2020

Rozpočtový harmonogram na rok 2022 Stiahnuté: 46x | 07.09.2021

Stránka