Obsah

97/2015

Typ: ostatné
Oznámenie o začatom konaní na výrub drevín

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní

7 DNÍ

Špecifikácie

Predmet konania:

Oznámenie o začatom konaní na výrub drevín- Obec Veľké Lovce, Obecný úrad Veľké Lovce 99, 3 ks agáta bieleho, 1 ks jaseňa štíhleho, rastúcich v k.ú. Veľké Lovce, p.č. 2046/1. Dôvod výrubu drevín: stromy sú suché a staré približne 50-60 rokov, rastú medzi hrobovými miestami,ohrozujú zdravie občanov a aj ich majetok. Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania je potrebné doručiť do 7 dní od zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: starosta@obecmana.sk

Dátum publikovania:

utorok, 03 marec 2015

Dátum začatia konania:

pondelok, 02 marec 2015


Vytvorené: 9. 12. 2016
Posledná aktualizácia: 21. 1. 2017 03:46
Autor: