Navigácia

Obsah

REFERENDUM 2023

Prezidentka Slovenskej republiky Rozhodnutím č. 362, zo dňa 4. novembra 2022 vyhlásila na deň:  21. január 2023 /sobota/ Referendum.

Všetky potrebné informácie pre hlasujúcich, samosprávy, ako aj o organizačno-technickom zabezpečení referenda a jeho financovaní ministerstvo vnútra Slovenskej republiky postupne zverejňuje na stránke:

 www.minv.sk/?referendum.

 Rozhodnutie č. 362.

-   Informacie pre voliča

-   Volebné okrsky a miestnosti

-   Oznámenie o delegovaní členov komisie

-   Adresa na voľbu poštou

-   Adresa na vyžiadanie hlasovacích lístkov