Navigácia

Obsah

VOĽBY 2022

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov 2022 sa budú konať

dňa 29. októbra 2022, t. j. v sobotu  od 7. do 20. hodiny.   

Všetky informácie pre voličov, kandidátov, politické strany, ako aj o volebnej kampani, financovaní a organizačno-technickom zabezpečení volieb nájdete na:

https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

 

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb.

 

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

 

Volebné obvody NSK-voľby 2022

 

Oznámenie adresy na doručenie delegačiek.

 

Volebné okrsky a volebno miestnosti.

 

Zoznam_zareg._kandidatov_zastupitelstvo_-VÚC

 

-Zoznam_zareg._kandidatov_predseda-VÚC