Navigácia

Obsah

VOĽBY 2022

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov 2022 sa budú konať

dňa 29. októbra 2022, t. j. v sobotu  od 7. do 20. hodiny.   

Všetky informácie pre voličov, kandidátov, politické strany, ako aj o volebnej kampani, financovaní a organizačno-technickom zabezpečení volieb nájdete na:

https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

 

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb.

 

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

 

Počet obyvateľov-Voľby 2022

 

Oznámenie adresy na doručenie delegačiek

 

Oznámenie o utvorení obvodov a počte poslancov 

 

-Oznam - zapisovateľka Miestnej volebnej komisie.

 

Volebné okrsky a volebno miestnosti.

 

Zoznam zaregistrovaných kandidádov pre voľby do Obecného zastupiteľstva.

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Maňa.

 

Delegovanie do špeciálnej komisie

 

Zápis oprávnených voličov do špeciálnych zoznamov

 

Uverejnenie výsledkov volieb.