Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27.07.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

9/2017 VM

10,00 EUR

Obec Maňa

Kvetoslava Henčelová

27.07.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

10/2017 VM

10,00 EUR

Obec Maňa

Kvetoslava Henčelová

27.07.2017

Zmluva o dielo č. 50/2017

50/2017

400,00 EUR

Regionálna rozvojová agentúra Novozámocko

Obec Maňa

28.07.2017

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

650,00 EUR

Obec Maňa

Bc. Boris Bugár a Ing. Simona Bugárová

28.07.2017

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

3 870,00 EUR

Štefan Cibuľa a Máriba Cibuľová

Obec Maňa

01.08.2017

Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov v kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

9106291984

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel, a. s.

Obec Maňa

01.08.2017

Zmluva č. 7/1000089282 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvázdaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

7/1000089282

Neuvedené

Západosl.vodár.spol.,a.s.

Obec Maňa

02.08.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

11/2017 VM

20,00 EUR

Obec Maňa

Krajmerová Alžbeta

15.08.2017

Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku maloodber č. 1110768

1110768

Neuvedené

Energie 2, a. s.

Obec Maňa

15.08.2017

Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku maloodber č. 1110962

1110962

Neuvedené

Energie 2, a. s.

Obec Maňa

15.08.2017

Dodatok č. 2 k zmluve o združených dodávkach zemného plynu č. SC2013/038/MAŇA

SC2013/038/MAŇA - dodatok č. 2

23,16 EUR za MWh

MET Slovakia a. s.

Obec Maňa

16.08.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

12/2017 VM

20,00 EUR

Obec Maňa

Sojka Dušan

16.08.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

13/2017 VM

20,00 EUR

Obec Maňa

Sojka Dušan

16.08.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

14/2017 VM

20,00 EUR

Obec Maňa

Minda Jozef

18.08.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

15/2017 VM

10,00 EUR

Obec Maňa

Šulková Jana

21.08.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

16/2017 VM

20,00 EUR Dvadsaťeur

Obec Maňa

Hoťková Apolónia

21.08.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

17/2017 VM

10,00 EUR Desaťeur

Obec Maňa

Hoťková Apolónia

23.08.2017

Kúpna zmluva o predaji a nákupe hudobného nástroja

Kúpna zmluva

980,00 EUR

Jozef Dőme

Obec Maňa

23.08.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

18/2017 VM

20,00 EUR Dvadsaťeur

Obec Maňa

Vojtek Henrich

30.08.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

19/2017 VM

20,00 EUR Dvadsaťeur

Obec Maňa

Gajdošíková Margita

06.09.2017

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

62 474,28 EUR bez DPH

Skládky a odpady, s. r. o.

Obec Maňa

20.09.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

20/2017 VM

10,00 EUR Desaťeur

Obec Maňa

Ing. Hoppanová Marta

22.09.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

21/2017 VM

20,00 EUR Dvadsaťeur

Obec Maňa

Ürge Stanislav

25.09.2017

Zmluva č. 7/1000090904 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

7/1000090904

Neuvedené

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

Obec Maňa

25.09.2017

Zmluva č. 7/1000090934 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

7/1000090934

30,00 EUR mesačne

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

Obec Maňa

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: