Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
02.09.2019

Zmluva o nájme bytu.

7/688/4

179,00 EUR

Obec Maňa

Patrik Maďar

02.09.2019

Zmluva o nájme bytu.

4/689/6

179,00 EUR

Obec Maňa

Ľuboš Baxa

04.09.2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

15-2019

2 640,00 EUR

Obec Maňa

Ing. Juliana Farkasová - zodpovedný audítor SKAu č. licencie 474

05.09.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

22/2019 VM

20,00 EUR

Černáková Mária

Obec Maňa

06.09.2019

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve

1

960,00 EUR

Štefan Černák a Margita Černáková

Obec Maňa

18.09.2019

Kúpna zmluva

Zmluva

1 451,85 EUR

Ing. Marek Grúbel

Obec Maňa

30.09.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Maňa v roku 2019 - OFK

1

2 000,00 EUR

Obecný futbalový klub OFK Maňa

Obec Maňa

30.09.2019

Zmluva o združenej dodávke elektriny a združenej dodávke plynu

SPA50188803

50,00 EUR

Obec Maňa

SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.

02.10.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

3/2019 MM

20,00 EUR

Mikulec Stanislav

Obec Maňa

09.10.2019

Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021K593-222-13

IROP-Z-302021K593-222-13

65 959,08 EUR

Obec Maňa

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

11.10.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

23/2019 VM

10,00 EUR

Minarčinová Antónia

Obec Maňa

14.10.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

24/2019 VM

10,00 EUR

Horníková Margita

Obec Maňa

21.10.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

4/2019 MM

20,00 EUR

Komáromy Pavol

Obec Maňa

25.10.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

25/2019 VM

10,00 EUR

Ing. Sojka Mikuláš

Obec Maňa

28.10.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Maňa v roku 2019 - Farnosť Maňa

1

5 500,00 EUR

Rímskokatol. cirkev, farnosť Maňa

Obec Maňa

30.10.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

5/2019 MM

10,00 EUR

Marti Marta

Obec Maňa

30.10.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

6/2019 MM

10,00 EUR

Marti Marta

Obec Maňa

30.10.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

26/2019 VM

10,00 EUR

Balková Alžbeta

Obec Maňa

30.10.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

27/2019 VM

10,00 EUR

Balková Alžbeta

Obec Maňa

31.10.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

28/2019 VM

20,00 EUR

Máteffyová Margita

Obec Maňa

04.11.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

29/2019 VM

10,00 EUR

Supek Juraj

Obec Maňa

04.11.2019

Zmluva o dielo

Zmluva

144,00 EUR

PK - Systems, s.r.o.

Obec Maňa

05.11.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

30/2019 VM

20,00 EUR

Syrček Alojz

Obec Maňa

06.11.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

31/2019 VM

10,00 EUR

Naďová Anna

Obec Maňa

06.11.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

32/2019 VM

20,00 EUR

Vojtek Ľubomír

Obec Maňa

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: