Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
11.10.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

32/2017 VM

20,00 EUR Dvadsaťeur

Obec Maňa

Ing. Hradňanská Tatiana

11.10.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

29/2017 VM

40,00 EUR

Obec Maňa

Turan Štefan

12.10.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

33/2017 VM

20,00 EUR Dvadsaťeur

Obec Maňa

Gatyášová Zita

12.10.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

34/2017 VM

30,00 EUR Tridsaťeur

Obec Maňa

Gatyášová Zita

12.10.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

35/2017 VM

20,00 EUR Dvadsaťeur

Obec Maňa

Gatyášová Zita

13.10.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

36/2017 VM

20,00 EUR

Obec Maňa

Teplanová Helena

13.10.2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Neuvedené

Obec Maňa

Patrik Benda, Prométeus

16.10.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

43/2017 VM

20,00 EUR

Obec Maňa

Brezanský Karol

16.10.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

41/2017 VM

10,00 EUR

Obec Maňa

Cigáňová Veronika

16.10.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

38/2017 VM

20,00 EUR

Obec Maňa

Horníková Lýdia, Mgr.

16.10.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

37/2017 VM

10,00 EUR

Obec Maňa

Horníková Lýdia, Mgr.

16.10.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

39/2017 VM

30,00 EUR

Obec Maňa

Horníková Lýdia, Mgr.

16.10.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

40/2017 VM

10,00 EUR

Obec Maňa

Horníková Lýdia, Mgr.

16.10.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

45/2017 VM

5,00 EUR

Obec Maňa

Henteková Helena

16.10.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

44/2017 VM

20,00 EUR

Obec Maňa

Henteková Helena

16.10.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

46/2017 VM

20,00 EUR

Obec Maňa

Ivančíková Lýdia

16.10.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

42/2017 VM

20,00 EUR

Obec Maňa

Krajmer Rudolf

18.10.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

50/2017 VM

20,00 EUR

Obec Maňa

Holka Pavol

18.10.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

48/2017 VM

20,00 EUR

Obec Maňa

Vaškovičová Helena

18.10.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

47/2017 VM

10,00 EUR

Obec Maňa

Vaškovičová Helena

18.10.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

51/2017 VM

20,00 EUR

Obec Maňa

Jelinek Eugen

18.10.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

49/2017 VM

20,00 EUR

Obec Maňa

Jeseničanová Margita

18.10.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

52/2017 VM

20,00 EUR

Obec Maňa

Trstianska Helena

19.10.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

58/2017 VM

20,00 EUR

Obec Maňa

Stoklas Václav

19.10.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

54/2017 VM

20,00 EUR

Obec Maňa

Žigraiová Matilda

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: