Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
09.04.2021

Kúpna zmluva

Zmluva

585,00 EUR

Mgr. Branislav Andreanský

Obec Maňa

08.04.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

2/2021 VM

10,00 EUR

Kotlárová Petronela

Obec Maňa

01.04.2021

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

EOZ-548-02-2021-DO

viď prílohu zmluvy

Obec Maňa

ENVIROPOL SK, s.r.o.

31.03.2021

Zmluva o poskytovaní služieb zabezpečenia odvozu odpadu

9/TZ/2021

Neuvedené

Obec Maňa

Brantner Nové Zámky,s.r.o

31.03.2021

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

130/2021

Neuvedené

Obec Maňa

NOWAS s.r.o.

29.03.2021

Dodatok č. 1 k poistnej zmluve

1

1 204,84 EUR ročne

Obec Maňa

Union poisťovňa, a. s.

29.03.2021

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov

Zmluva BIO energie

15,00 EUR za 1 kus nádoby s BRKO odpadom

Obec Maňa

BIO energie s.r.o.

29.03.2021

Nájomná zmluva č. 1/2021

1/2021

220,00 EUR ročne

Juraj Gajdošík

Obec Maňa

22.03.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Maňa v roku 2021 č. 2/2021

2/2021

4 000,00 EUR

Občianske združenie Dolina Maňa

Obec Maňa

22.03.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Maňa v roku 2021 č. 1/2021

1/2021

950,00 EUR

Miestny odbor Matice slovenskej Maňa

Obec Maňa

18.03.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

1/2021 VM

10,00 EUR

Šulková Antónia

Obec Maňa

16.03.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Maňa v roku 2021 č. 5/2021

5/2021

4 000,00 EUR

Občianske združenie pri Súkromnej základnej umeleckej škole Jozefa Dömeho

Obec Maňa

16.03.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Maňa v roku 2021 č. 4/2021

4/2021

4 000,00 EUR

Máňanská muzička o.z.

Obec Maňa

16.03.2021

Poistná zmluva poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

11-416304

1 168,52 EUR ročne

Obec Maňa

Union poisťovňa, a. s.

16.03.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Maňa v roku 2021 č. 8/2021

8/2021

1 500,00 EUR

Norbert Grofčík

Obec Maňa

15.03.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Maňa v roku 2021 č. 9/2021

9/2021

12 000,00 EUR

Obecný futbalový klub OFK Maňa

Obec Maňa

15.03.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Maňa v roku 2021 č. 7/2021

7/2021

2 500,00 EUR

Vinohradnícky spolok Stará Hora

Obec Maňa

15.03.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Maňa v roku 2021 č. 6/2021

6/2021

800,00 EUR

Slovenský zväz záhradkárov Základná organizácia 12-43 Maňa

Obec Maňa

15.03.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Maňa v roku 2021 č. 3/2021

3/2021

4 000,00 EUR

Rímskokatol. cirkev, farnosť Maňa

Obec Maňa

25.02.2021

Zmluva o vývoze odpadových vôd

01/2021/VZ

5,80 EUR za 1 m3

Obec Maňa

Milan Čupák AUTODOPRAVA

22.02.2021

Kúpna zmluva

Zmluva

600,00 EUR

Ján Turan

Obec Maňa

10.02.2021

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

07-2021

2 280,00 EUR

Obec Maňa

Ing. Juliana Farkasová

08.02.2021

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve

1

1 000,00 EUR

Matúš Komáromy

Obec Maňa

31.01.2021

Zmluva o nájme bytu.

4/688/4

179,00 EUR

Obec Maňa

Martin Gajdošík

29.01.2021

Zmluva na dodanie tovaru a s tým súvisiacich služieb

Zmluva Hraška Wifi

13 428,60 EUR

HRAŠKA SYSTEMs, s. r. o.

Obec Maňa

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: