Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

Typ

Zmluva

Predmet

Budúce zriadenie vecného bremena

Partner

Nitriansky samosprávny kraj

IČO

37861298

DIČ

2021611999

Adresa

Rázusova 2A, 949 01 Nitra

Dátum vystavenia

pondelok, 24 október 2016

Publikované

streda, 26 október 2016