Zmluva o dielo

Typ

Zmluva

Predmet

Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu obce Maňa

Partner

Ing. arch. Anton Supuka,- LANDURBIA, autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov

IČO

14421062

DIČ

1029393992

Adresa

Na Graniari 22, 974 01 Banská Bystrica

Dátum vystavenia

streda, 17 február 2016

Publikované

štvrtok, 18 február 2016

Cena s DPH

950,00 Eur