Zmluva o dielo - svetelnotechnické meranie

Typ

Faktúra prijatá

Partner

Regionálna rozvojová agentúra NOVOZÁMOCKO

IČO

45737711

DIČ

2023486465

Adresa

Svätoplukova 1, 940 01 Nové Zámky

Publikované

štvrtok, 07 január 2016

Cena s DPH

150,00 Eur