Zmluva o pripojení odberného elekrického žiadateľa do distribučnej sústavy

Typ

Zmluva

čislo

121558305

Predmet

Pripojenie do distribučnej sústavy

Partner

Západoslovenská distribučná, a. s.

IČO

36361518

DIČ

2022189048

Adresa

Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Dátum vystavenia

utorok, 07 jún 2016

Publikované

utorok, 07 jún 2016