Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č. 246967-2015

Typ

Zmluva

Partner

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.

IČO

00682420

Adresa

Štefánikova 27, 814 99 Bratislava

Publikované

utorok, 22 december 2015