Navigácia

Obsah

Víta Vás obec Maňa

Obec Maňa sa nachádza na juhozápadnom Slovensku, leží asi 30 km severne od mesta Nové Zámky, je lokalizovaná 10 km južne od mesta Vráble. Maňa patrí spolu s ďalšími 60 obcami do okresu Nové Zámky, ktorý je súčasťou Nitrianskeho kraja. Absolútna poloha stredu obce je daná súradnicami: 48°09´ severnej geografickej šírky a 18°17´ východnej geografickej dĺžky. Katastrálne územie zaberá plochu 21,59 km2, čím je zaraďovaná k stredne veľkým obciam Novozámockého okresu.

 

 

 

Údaje o obci

Okres: Nové zámky
Rozloha: 21,59 km2
Nadm. výška: 127 m n/m
Počet obyvateľov: 2 112

 

Udalosti a aktuality

25.04.2017

Obec na súde uspela

13.4.2017 – V súdnom spore obce Maňa voči dodávateľovi stavby vo veci reklamácie zlého stavu fasád obecných nájomných bytov postavených v r. 2007 obec na súde uspela. Okresný súd v Nových Zámkoch vydal rozhodnutie, na základe ktorého je žalovaná stavebná firma povinná zaplatiť obci zmluvnú pokutu 50 122,94.- € s 5,05 % ročnými úrokmi u omeškania od 9.1.2015 do zaplatenia, do troch dní od právoplatnosti rozsudku a obci ako žalobcovi priznáva nárok na úhradu trov konania vo výške 100 %.

Detail

25.04.2017

Úprava brehu rybníčka 1

Úprava brehu rybníčka

6.4.2017 – Okolo malej vodnej plochy – rybníčka na Mlynskej ulici bol upravený terén v častiach, kde kvôli terénnemu valu nebol možný priami prístup v vodnej ploche. Terénny val bol odstránený a terén upravený tak, aby hlavne pri detských rybárskych pretekoch bolo možné na rybárčenie využiť i tieto časti brehu, lebo v posledných rokoch sa deti už okolo rybníčka ledva pomestili.

Detail

25.04.2017

Opravená šachta 1

Opravená šachta

5.4.2017 – Pracovníci obce opravili a vyčistili poškodenú kanálovú zbernú šachtu zrážkovej vody na ceste pred základnou školou.

Detail

21.04.2017

Tekov z neba

Knihu "Tekov z neba" si môžete zakúpiť na Obecnom úrade a v Knižnici V. J. Gajdoša. Cena 15 €

Detail