Navigácia

Obsah

Víta Vás obec Maňa

Obec Maňa sa nachádza na juhozápadnom Slovensku, leží asi 30 km severne od mesta Nové Zámky, je lokalizovaná 10 km južne od mesta Vráble. Maňa patrí spolu s ďalšími 60 obcami do okresu Nové Zámky, ktorý je súčasťou Nitrianskeho kraja. Absolútna poloha stredu obce je daná súradnicami: 48°09´ severnej geografickej šírky a 18°17´ východnej geografickej dĺžky. Katastrálne územie zaberá plochu 21,59 km2, čím je zaraďovaná k stredne veľkým obciam Novozámockého okresu.

 

 

 

Údaje o obci

Okres: Nové zámky
Rozloha: 21,59 km2
Nadm. výška: 127 m n/m
Počet obyvateľov: 2 112

 

Udalosti a aktuality

19.10.2017

ZLOŽKY ZBIERANÉ V TRIEDENOM ZBERE

ZLOŽKY ZBIERANÉ V TRIEDENOM ZBERE

Detail

10.10.2017

Výmena jodidu draselného

Výmena jodidu draselného

Detail

10.10.2017

Obnova kríža na cintoríne 1

Obnova kríža na cintoríne

5.10.2017 Reštaurátor Mgr. Art. Gabriel Strassner so svojimi spolupracovníkmi ukončil záverečnú 2. etapu obnovy pôvodného starého kríža na cintoríne. V 1.etape bol zreštaurovaný samotný kríž, a súčasne bola vytvorená jeho replika - kópia. V rámci 2. etapy obnovy bol zreštaurovaný jeho podstavec a spolu s kópiou kríža bol umiestnený na novom mieste pri pamätníku padlých v 1. a 2. svetovej vojne pri vchode do cintorína. Zreštaurovaný originál kríža, vzhľadom na veľké deštrukčné poškodenie samotnej kamennej hmoty, už nemôže byť umiestnený vo vonkajšom prostredí, pretože vplyvom poveternostných podmienok by prichádzalo k jeho opätovnému a ešte výraznejšiemu poškodeniu. Preto tento originál bude vystavený v interiéry domu smútku. Celé toto dielo bolo zrealizované i vďaka Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis, ktorý tento projekt podporil dotáciou 1000.- € v 1. etape v roku 2016 a rovnakou sumou i v tomto roku v 2. etape. Celkový rozpočet reštaurátorských prác bol 6130.- €. Obec i touto cestou ďakuje za spoluprácu JUDr. Pavlovi Pösovi a Mgr. Soni Trubíniovej, ktorí pripravili a podali žiadosti o finančný grant a vďaka ktorým obec na túto obnovu dotáciu získala. Vďaka patrí i pánovi Martinovi Bednárovi, ktorý so svojim bagrom pomohol pri rozobratí a inštalácii kríža a vedeniu predajne stavebnín Košan-Obnova, s.r.o. za poskytnutie pomocných prác s vysokozdvižným vozíkom. Tento pôvodný starý kríž bol z vďaky a na Božiu česť a slávu postavený v roku 1847, takže táto jeho obnova bola vykonaná v jubilejnom 170-tom roku jeho existencie.

Detail

09.10.2017

Voľby 2017

Zoznam zaregistrovaných kandidátov - predseda Zoznam zaregistrovaných kandidátov - poslanci

Detail

02.10.2017

Verejnoprospešné práce v septembri 2017 1

Verejnoprospešné práce v septembri 2017

30.9.2017 – Pracovníci vykonávajúci verejnoprospešné práce v septembri dokončili čistenie koryta Dolinského potoka, čistili a upravovali priestory zberného dvora na „Pajte“, kosili priestory v parku, zbierali odpadky z verejných priestranstiev, z hrádze a z jarku medzi ulicami Ľ. Štúra a A. Sládkoviča za dedinou vyzbierali za tri kontajnery odpadu, nakladali do kontajnera odpady z dvora MŠ, vykonali nátery zábradlí pred základnou školu na Železničnej ulici a na všetkých mostoch Dolinského potoka.

Detail