Navigácia

Obsah

Víta Vás obec Maňa

Obec Maňa sa nachádza na juhozápadnom Slovensku, leží asi 30 km severne od mesta Nové Zámky, je lokalizovaná 10 km južne od mesta Vráble. Maňa patrí spolu s ďalšími 60 obcami do okresu Nové Zámky, ktorý je súčasťou Nitrianskeho kraja. Absolútna poloha stredu obce je daná súradnicami: 48°09´ severnej geografickej šírky a 18°17´ východnej geografickej dĺžky. Katastrálne územie zaberá plochu 21,59 km2, čím je zaraďovaná k stredne veľkým obciam Novozámockého okresu.

 

 

 

Údaje o obci

Okres: Nové zámky
Rozloha: 21,59 km2
Nadm. výška: 127 m n/m
Počet obyvateľov: 2 112

 

Aktuality

22.01.2019

SEPAROVANÝ ZBER DŇA 23.1.2019

SEPAROVANÝ ZBER DŇA 23.1.2019

Detail

08.01.2019

Práce v obci - november, december 2018 1

Práce v obci - november, december 2018

21.12.2018 - Pracovníci obce v priebehu novembra a decembra vykonali nátery stĺpov rozhlasu, orby záhrad a vinohradov, odstránenie odpadu na „Hlbokej ceste“, vyčistenie odpadovej šachty a potrubia okolo kultúrneho domu, odvoz veľkoobjemových odpadov, zber popadaných konárov z parku, výmenu vchodových dvier do nájomného bytu v obecnej bytovke, v Malej Mani makadamom upravili nástupnú plochu autobusu a priestor pred vývesnou tabuľou, na cintoríne čistili priestory starých hrobov, pripravovali stojany náučného chodníka, .....

Detail

08.01.2019

Verejnoprospešné práce  1

Verejnoprospešné práce

20.12.2018 - Pracovníci vykonávajúci verejnoprospešné práce obnovili náter pódia amfiteátra, čistili areál “Pajty“, odstraňovali náletové kroviny, separáciu odpadov, čistili verejné priestranstvá a jarky, ukončili kosenie parku, zabezpečovali roznášanie obecnej pošty a pozvánok, urobili nátery lavičiek, smetných košov, autobusových zastávok, prístrešku a vchodovej brány na futbalové ihrisko, detských preliezok na námestí, hrabali listy na verejných priestranstvách, čistili vnútorné priestory v budove „Pajty“, ......

Detail

08.01.2019

Rekonštrukcia okien telocvične 1

Rekonštrukcia okien telocvične

3.12.2018 V súlade s projektom a stavebným povolením bola na budove telocvične základnej školy ukončená rekonštrukcia okien v celkovej hodnote 23 542.-€.

Detail

08.01.2019

Príspevok na stravovanie dôchodcov

1.12.2018 – Dňom 1.12.2018 vstúpila do platnosti smernica obce Maňa o poskytovaní príspevku na stravovanie pre dôchodcov, ktorou sa zvyšuje samotný príspevok na obedy a súčasne sa upravili – zvýšili hranice výšky dôchodkov, takže na čerpanie príspevkov bude mať nárok väčší počet dôchodcov.

Detail

Kalendár akcií