Navigácia

Obsah

Víta Vás obec Maňa

Obec Maňa sa nachádza na juhozápadnom Slovensku, leží asi 30 km severne od mesta Nové Zámky, je lokalizovaná 10 km južne od mesta Vráble. Maňa patrí spolu s ďalšími 60 obcami do okresu Nové Zámky, ktorý je súčasťou Nitrianskeho kraja. Absolútna poloha stredu obce je daná súradnicami: 48°09´ severnej geografickej šírky a 18°17´ východnej geografickej dĺžky. Katastrálne územie zaberá plochu 21,59 km2, čím je zaraďovaná k stredne veľkým obciam Novozámockého okresu.

 

 

 

Údaje o obci

Okres: Nové zámky
Rozloha: 21,59 km2
Nadm. výška: 127 m n/m
Počet obyvateľov: 2 035

 

Aktuality

09.01.2020

Oznam obecného úradu

Vážení občania! V miestnom parku pri amfiteátri obec vyznačila výstražnou páskou okolie stromu, pri ktorom hrozí nebezpečie jeho pádu. Tento vyše 150 rokov starý strom je v spodnej časti kmeňa prasknutý a poškodený škodcami a hubami. V najbližších dňoch bude podrobený odbornej prehliadke, ktorá stanoví postup ďalších opatrení. Preto dôrazne upozorňujeme a vyzývame občanov, aby sa nepohybovali v jeho blízkosti a nevstupovali do vyhradeného priestoru, aby sa predišlo ohrozeniu života a zdravia občanov.

Detail

19.12.2019

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Dodávka a montáž klimatizácie v zdravotnom stredisku Maňa

Detail

18.12.2019

219/452

Oznámenie o začatom konaní

Detail

13.12.2019

TERMÍNY SEPAROVANÉHO ZBERU NA ROK 2020 V OBCI MAŇA

TERMÍNY SEPAROVANÉHO ZBERU NA ROK 2020 V OBCI MAŇA

Detail

13.12.2019

Územný plán obce Maňa - oznámenie o prerokovaní zadania

Územný plán obce Maňa - oznámenie o prerokovaní zadania

Detail