Navigácia

Obsah

Víta Vás obec Maňa

Obec Maňa sa nachádza na juhozápadnom Slovensku, leží asi 30 km severne od mesta Nové Zámky, je lokalizovaná 10 km južne od mesta Vráble. Maňa patrí spolu s ďalšími 60 obcami do okresu Nové Zámky, ktorý je súčasťou Nitrianskeho kraja. Absolútna poloha stredu obce je daná súradnicami: 48°09´ severnej geografickej šírky a 18°17´ východnej geografickej dĺžky. Katastrálne územie zaberá plochu 21,59 km2, čím je zaraďovaná k stredne veľkým obciam Novozámockého okresu.

 

 

 

Údaje o obci

Okres: Nové zámky
Rozloha: 21,59 km2
Nadm. výška: 127 m n/m
Počet obyvateľov: 2 035

 

Aktuality

15.11.2019

SEPAROVANÝ ZBER 18.11.2019

SEPAROVANÝ ZBER 18.11.2019

Detail

14.11.2019

ZsVS, a.s. oznamuje zmenu odpočtového a fakturačného cyklu.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (ďalej len „ZsVS, a.s.“) oznamuje, že s účinnosťou od 1. januára 2020 mení z prevádzkových dôvodov odpočtový a fakturačný cyklus.

Detail

11.11.2019

Voľby do Národnej rady SR - Voľba poštou

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území obce Maňa a v čase Volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020, ktoré sa budú konať dňa 29. februára 2020 sa bude nachádzať mimo územia Slovenskej republiky, môže požiadať o voľbu poštou zaslaním žiadosti.

Detail

11.11.2019

Výzva Západoslovenskej distribučnej, a. s. na orezanie a odstránenie stromov

Výzva Západoslovenskej distribučnej, a. s. na orezanie a odstránenie stromov

Detail

06.11.2019

Plán Udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja

Obec Maňa v súlade s § 11 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje verejnosti, že dňa 5.11.2019 Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie doručil Obci Maňa, ako dotknutej obci oznámenie o strategickom dokumente: "Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja". Oznámenie o strategickom dokumente bude verejnosti sprístupnené najmenej po dobu 21 dní od jeho doručenia. Verejnosť môže svoje písomné stanovisko k strategickému dokumentu doručiť do 21 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené na adresu: Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra. Uvedená správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu "Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja" sú zverejnené na webovom sídle ministerstva:https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-nitrianskeho-samospravneho-kraja Konzultácie v zmysle § 63 zákona k uvedenému strategickému dokumentu je možné vykonať počas celého procesu na Okresnom úrade Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín.

Detail

Kalendár akcií