Navigácia

Obsah

Víta Vás obec Maňa

Obec Maňa sa nachádza na juhozápadnom Slovensku, leží asi 30 km severne od mesta Nové Zámky, je lokalizovaná 10 km južne od mesta Vráble. Maňa patrí spolu s ďalšími 60 obcami do okresu Nové Zámky, ktorý je súčasťou Nitrianskeho kraja. Absolútna poloha stredu obce je daná súradnicami: 48°09´ severnej geografickej šírky a 18°17´ východnej geografickej dĺžky. Katastrálne územie zaberá plochu 21,59 km2, čím je zaraďovaná k stredne veľkým obciam Novozámockého okresu.

 

 

 

Údaje o obci

Okres: Nové zámky
Rozloha: 21,59 km2
Nadm. výška: 127 m n/m
Počet obyvateľov: 2 035

 

Aktuality

18.09.2020

ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU 21.9.2020

ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU 21.9.2020

Detail

21.08.2020

Darovaná nehnuteľnosť

12.8.2020 – Na základe darovacej zmluvy medzi Okresným úradom Nitra a Obcou Maňa naša obec získala bezodplatne do svojho vlastníctva parcelu č. 220/1, zastavanú plochu a nádvorie vo výmere 409 m² v intraviláne časti obce Malá Maňa.

Detail

21.08.2020

Kontrola verejného obstarávania  1

Kontrola verejného obstarávania

11.8.2020 – Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v Nitrianskom samosprávnom kraji vykonal kontrolu verejného obstarávania (VO) 4 častí zákazky „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na Základnej škole s materskou školou v obci Maňa“, pričom bolo skonštatované, že pri VO jednotlivých častí ( stavebné práce, učebné pomôcky, informačno-komunikačné technológia a nábytok) neboli zistené žiadne nedostatky. Obec teda bude môcť v septembri 2020 prikročiť k ich realizácii. Na uvedený projekt má Obec s Ministerstvom hospodárstva a rozvoja vidieka SR uzatvorenú zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – dotácie vo výške 65 959 € z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Detail

06.08.2020

Oprava mostíka

Oprava mostíka

4.8.2020 – V rámci opráv potôčika bol zreparovaný aj mostík cez potok, na ktorom bolo potrebné vymeniť odhnité časti.

Detail

06.08.2020

Obnova umelého potôčika

Obnova umelého potôčika

29.7.2020 – Umelý potôčik na námestí tečie už 10 rokov. Počas tohto obdobia sa vytvorením puklín a prasklín v jeho koryte narušila jeho vodotesnosť a tým v ňom dochádzalo, i napriek viacerým opravám, k stálemu úniku vody. Z tohto dôvodu bolo narušené koryto potôčika utesnené nátermi špeciálnej hmoty a následne bol vykonaný viacvrstvový farebný povrchový hydroizolačný náter.

Detail

Novinky o koronavíruse a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií