Navigácia

Obsah

Víta Vás obec Maňa

Obec Maňa sa nachádza na juhozápadnom Slovensku, leží asi 30 km severne od mesta Nové Zámky, je lokalizovaná 10 km južne od mesta Vráble. Maňa patrí spolu s ďalšími 60 obcami do okresu Nové Zámky, ktorý je súčasťou Nitrianskeho kraja. Absolútna poloha stredu obce je daná súradnicami: 48°09´ severnej geografickej šírky a 18°17´ východnej geografickej dĺžky. Katastrálne územie zaberá plochu 21,59 km2, čím je zaraďovaná k stredne veľkým obciam Novozámockého okresu.

 

 

 

Údaje o obci

Okres: Nové zámky
Rozloha: 21,59 km2
Nadm. výška: 127 m n/m
Počet obyvateľov: 2 035

 

Aktuality

05.12.2019

Práce v obci - jeseň 2019

Práce v obci - jeseň 2019

30.11.2019 – Pracovníci obce v priebehu jesene pokračovali v kosení verejných priestranstiev a parku, z parku odstránili vyvrátené stromy, okolo futbalového ihriska podsádzali vyschnuté topole, obnovili náter drevených sôch pred kostolom a upravili poškodenú sochu sv. Urbana, odviezli na skládku vyzbieraný veľkoobjemový odpad, upravili a premiešali obecné kompostovisko, pripravovali latky pre opravu lavičiek na obecných priestranstvách, vykonávali opravy verejného osvetlenia a rozhlasu, na cintoríne vybudovali upravený priestor okolo pamätníka nenarodeným deťom a spílili vyschnutý, na cintoríne v Malej Mani opravili ohradu poškodenú pri dopravnej nehode, opravovali obecné stroje – nosič kontajnerov LIAZ, traktorovú vlečku, krovinorezy, podľa objednávok vykonávali opiľovanie stromov a orby záhrad a viníc,.... Pracovníci vykonávajúci verejnoprospešné práce vykonali náter stojanov na bicykle, čistili autobusové zastávky, miestnosti na „Pajte“, čistili verejné priestranstvá od opadaných listov, .....

Detail

05.12.2019

Dom smútku v M. Mani - nové okná 1

Dom smútku v M. Mani - nové okná

28.11.2019 – Na budove domu smútku v Malej Mani boli vymenené 4 pôvodné okná na prístavbe za nové plastové.

Detail

05.12.2019

Zápis tribúny do KN 1

Zápis tribúny do KN

21.11.2019 – Katastrálny úrad vykonal zápis novovybudovanej tribúna na futbalovom ihrisku do katastra nehnuteľností.

Detail

05.12.2019

Pracovné stretnutie poslancov OZ

19.11.2019 - Konalo sa pracovné stretnutie poslancov obecného zastupiteľstva, na ktorom boli pripravované podklady na nadchádzajúce VI. zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Detail

05.12.2019

Oprava strechy 1

Oprava strechy

6.11.2019 Na budove Domovina 1 bola opravená strecha. Jej zadná časť bola už v havarijnom stave i napriek tomu že bola v predchádzajúcich rokoch viackrát reparovaná. Táto časť bola úplne rozobratá, bol domurovaný veniec, vybudovaná nová konštrukcia krovu a na celej streche boli vymenené všetky poškodené škridle a latovanie, zamazané boli korýtka a utesnené komíny.

Detail