Navigácia

Obsah

Víta Vás obec Maňa

Obec Maňa sa nachádza na juhozápadnom Slovensku, leží asi 30 km severne od mesta Nové Zámky, je lokalizovaná 10 km južne od mesta Vráble. Maňa patrí spolu s ďalšími 60 obcami do okresu Nové Zámky, ktorý je súčasťou Nitrianskeho kraja. Absolútna poloha stredu obce je daná súradnicami: 48°09´ severnej geografickej šírky a 18°17´ východnej geografickej dĺžky. Katastrálne územie zaberá plochu 21,59 km2, čím je zaraďovaná k stredne veľkým obciam Novozámockého okresu.

 

 

 

Údaje o obci

Okres: Nové zámky
Rozloha: 21,59 km2
Nadm. výška: 127 m n/m
Počet obyvateľov: 2 035

 

Aktuality

16.10.2019

ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU 21.10.2019

ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU 21.10.2019

Detail

15.10.2019

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva majetku Obce Maňa, v k. ú. Veľká Maňa, parc. č. 4844.

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva majetku Obce Maňa, v k. ú. Veľká Maňa, parc. č. 4844.

Detail

19.09.2019

Následná monitorovacia správa 1

Následná monitorovacia správa

9.9.2019 – Obec spracovala a na Ministerstvo hospodárstva SR zaslala následnú monitorovaciu správu pre projekt „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Maňa“. Na tento projekt obec čerpala dotáciu z fondu EU a preto ročne počas piatich rokov je povinná vyhodnocovať jeho udržateľnosť.

Detail

19.09.2019

Prevod vlastníctva

9.9.2019 – Na základe darovacej zmluvy bol vykonaný bezodplatný prevod parcely č. 137 s výmerou 947 m² z pôvodného vlastníka Okresného úradu Nitra do vlastníctva našej obce.

Detail

19.09.2019

Verejnoprospešné práce - august 2019 1

Verejnoprospešné práce - august 2019

31.8.2019 – Pracovníci vykonávajúci verejnoprospešné práce v auguste pokračovali v kosení parku a v zbere odpadkov a popadaných konárov, čistili chodníky , parkoviská, odtokové žľaby, nafarbili bicyklové stojany, po ukončení montážnych prác upratovali v školskej jedálni a po ukončení maľovky v ambulancii všeobecného lekára, .....

Detail