Navigácia

Obsah

Víta Vás obec Maňa

Obec Maňa sa nachádza na juhozápadnom Slovensku, leží asi 30 km severne od mesta Nové Zámky, je lokalizovaná 10 km južne od mesta Vráble. Maňa patrí spolu s ďalšími 60 obcami do okresu Nové Zámky, ktorý je súčasťou Nitrianskeho kraja. Absolútna poloha stredu obce je daná súradnicami: 48°09´ severnej geografickej šírky a 18°17´ východnej geografickej dĺžky. Katastrálne územie zaberá plochu 21,59 km2, čím je zaraďovaná k stredne veľkým obciam Novozámockého okresu.

 

 

 

Údaje o obci

Okres: Nové zámky
Rozloha: 21,59 km2
Nadm. výška: 127 m n/m
Počet obyvateľov: 2 112

 

Aktuality

10.12.2018

SEPAROVANÝ ZBER 12.12.2018

SEPAROVANÝ ZBER 12.12.2018

Detail

07.12.2018

CHVÚ Žitavský luh - výsledky hydrogeologickej štúdie 1

CHVÚ Žitavský luh - výsledky hydrogeologickej štúdie

19.11.2018 – V súvislosti s návrh Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Žitavský luh pracovníci Ministerstva životného prostredia SR zorganizovali na Okresnom úrade v Nitre pre všetkých zainteresovaných prezentáciu záverov štúdie hydrogeologického prieskumu územia a opatrení na zlepšenie vodného režimu tohto územia. Na tomto stretnutí boli podané informácie o súčasnom hydrologickom stave a pomeroch v chránenom vtáčom území, o už zrealizovaných vodohospodárskych opatreniach a o plánovaných opatreniach v nasledujúcom období.

Detail

11.11.2018

Hodnotiaca správa starostu obce Maňa za volebné obdobie rokov 2014 až 2018.

Hodnotiaca správa starostu obce Maňa za volebné obdobie rokov 2014 až 2018.

Detail

11.11.2018

Poďakovanie

Vážení spoluobčania! Vo včerajších komunálnych voľbách ste svojimi hlasmi rozhodli o tom , kto Vás bude počas nasledujúceho obdobia zastupovať v Obecnom zastupiteľstve a vo vedení obce. Aj touto cestou sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa volieb zúčastnili a využili svoje občianske právo prejaviť svoju vôľu. Ďakujem aj v mene nezávislých kandidátov Ing. Petra Hudeca, Ing. Pavla Gubrica, Dominika Tináka, Martina Lauru a Mgr. Adriána Šubu, s ktorými som sa o Vašu priazeň uchádzal. Zvlášť srdečne ďakujeme všetkým, ktorí nám odovzdali svoj hlas a ktorí svojimi hlasmi zvolili aj mňa na ďalšie štyri roky za starostu našej obce. Je to pre mňa veľká česť a súčasne veľký záväzok. A preto vstupujem do ďalšieho obdobia s rozhodnutím, venovať našej obci a všetkým občanom svoje sily, schopnosti, vedomosti a s odhodlaním urobiť všetko pre to, aby som Vašu dôveru nesklamal. Ešte raz Vám srdečne ďakujem. Nech Boh žehná našej obci! Ing. Igor Sádovský

Detail

11.11.2018

Výsledky Volieb do orgánov samosprávy obcí 2018 v obci Maňa

Výsledky Volieb do orgánov samosprávy obcí 2018 v obci Maňa

Detail

Kalendár akcií