Navigácia

Obsah

Víta Vás obec Maňa

Obec Maňa sa nachádza na juhozápadnom Slovensku, leží asi 30 km severne od mesta Nové Zámky, je lokalizovaná 10 km južne od mesta Vráble. Maňa patrí spolu s ďalšími 60 obcami do okresu Nové Zámky, ktorý je súčasťou Nitrianskeho kraja. Absolútna poloha stredu obce je daná súradnicami: 48°09´ severnej geografickej šírky a 18°17´ východnej geografickej dĺžky. Katastrálne územie zaberá plochu 21,59 km2, čím je zaraďovaná k stredne veľkým obciam Novozámockého okresu.

 

 

 

Údaje o obci

Okres: Nové zámky
Rozloha: 21,59 km2
Nadm. výška: 127 m n/m
Počet obyvateľov: 2 035

 

Aktuality

16.05.2019

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva majetku Obce Maňa, v k. ú. Veľká Maňa, parc. registra C KN č. 4034 a 4035.

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva majetku Obce Maňa,v k. ú. Veľká Maňa, parc. registra C KN č. 4034 a 4035.

Detail

16.05.2019

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva majetku Obce Maňa, k. ú. Veľká Maňa, parcela registra C KN č. 332/53

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva majetku Obce Maňa, k. ú. Veľká Maňa, parcela registra C KN č. 332/53

Detail

16.05.2019

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva majetku Obce Maňa v k. ú. Veľká Maňa, parcely registra C KN č. 149/26, 149/28 a 149/29

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva majetku Obce Maňa v k. ú. Veľká Maňa, parcely registra C KN č. 149/26, 149/28 a 149/29

Detail

15.05.2019

SEPAROVANÝ ZBER 17.5.2019

SEPAROVANÝ ZBER 17.5.2019

Detail

13.05.2019

Nový Územný plán obce Maňa

10.5.2019 – Na základe výsledku verejného obstarávania obec uzatvorila s firmou Neutra - architektonický ateliér zmluvu na vypracovanie nového Územného plánu obce Maňa. Celý projekt je rozdelený do štyroch samostatných etáp s konečným termínom ukončenia do 24 mesiacov v celkovej hodnote 33 600 €. V roku 2020 obec plánuje na tento projekt čerpať dotáciu vo výške cca 18 000 €.

Detail