Navigácia

Obsah

Spoločenské organizácie

 

Názov organizácie
Kontaktná osoba
Kontakt (adresa, telefón, 
               e-mail)

Miestny odbor Matice slovenskej Maňa

Jarmila Trungelová

Domovina 73

941 45 Maňa    

035/ 6595 269
0908/ 409 180   kniznica@obecmana.sk

Folklórna skupina DOLINA Maňa  

Mgr. Mária Bednárová

Nám. M.R. Štefánika 1

941 45 Maňa

0911/ 814 785
0908/ 409 180

dolina@fsk-dolina.sk

Detský folklórny súbor DOLINKA Maňa

Bc. Petra Slováková Kalincová

Mgr. Mária Bednárová

Barbora Prekopová

 

Nám. M. R. Štefánika 7/1

941 45 Maňa

0915/ 703 143

Máňanská muzička Bc. Petra Slováková Kalincová

Nám. M. R. Štefánika 7/1

94145 Maňa

0915/ 703 143

mananska.muzicka@gmail.com

Detský divadelný krúžok

pri ZŠ a MŠ Maňa

Mgr. Zuzana Löblová

ZŠ a MŠ

Školská 1

941 45 Maňa

035/ 6595 105

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža, Maňa

Bc. Ľudmila Peceková

P. O. Hviezdoslava 20

941 45 Maňa

0905/ 258 463

Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v Mani

Ing. Peter Hudec

V. J. Gajdoša 22

941 45  Maňa

0904 / 341 427 

Vinohradnícky spolok

Stará hora - Maňa

Ing. Peter Švec

P. O. Hviezdoslava 7

941 45  Maňa

0905/ 627 792

Jednota SD Nové Zámky

Členská základňa Maňa

 

V. J. Gajdoša 44

941 45  Maňa

035/ 6595 346

Obecný futbalový klub - Maňa Ing. Pavol Gubric

Legionárska

941 45  Maňa

0918/ 400 204

Základná organizácia Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami a Slovenský zväz telesne postihnutých v Mani

Anna Jančová

P. O. Hviezdoslava

941 45  Maňa

0908/ 456 724

Cykloklub Tatra-Bike

Maňa

Dušan Herda

Školská 2

941 45  Maňa

0905/ 448 135

tatra-bike@tatra.bike.sk

Stolnotenisový klub

Maňa

Jozef Molda

Ing. Marek Zifčák

P. O. Hviezdoslava 24

941 45  Maňa

0918/ 759 113

zifacik@gmail.com
Podunajská pobočka Slovenskej ornitologickej spoločnosti

Ing. Marek Sádovský

M. R. Štefánika 1

941 45 Maňa
Kontakty: 0949/ 489 761

                  0907/ 149 152

podunajsko@podunajsko.sk

Web stránka: www.podunajsko.sk

Traktormánia team o.z. Juraj Sulan

Dlhá 2A

941 45  Maňa

0915/ 892 438

info@traktormania.sk

msporba@gmail.com

Web stránka: www.traktormania.sk