Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
25.02.2021

Zmluva o vývoze odpadových vôd

01/2021/VZ

5,80 EUR za 1 m3

Obec Maňa

Milan Čupák AUTODOPRAVA

22.02.2021

Kúpna zmluva

Zmluva

600,00 EUR

Ján Turan

Obec Maňa

10.02.2021

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

07-2021

2 280,00 EUR

Obec Maňa

Ing. Juliana Farkasová - zodpovedný audítor SKAu č. licencie 474

08.02.2021

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve

1

1 000,00 EUR

Matúš Komáromy

Obec Maňa

29.01.2021

Zmluva na dodanie tovaru a s tým súvisiacich služieb

Zmluva

13 428,60 EUR

HRAŠKA SYSTEMs, s. r. o.

Obec Maňa

27.01.2021

Zmluva o nakladaní s odpadmi

33/BA/2021

5,00 EUR Eur/kg

ARGUSS, s.r.o.

Obec Maňa

21.01.2021

Dodatok č. 3 k servisnej zmluve

3

Neuvedené

Obec Maňa

Agroservis-Západ s.r.o.

19.01.2021

Zmluva o poskytovaní služieb MOM

Zmluva

4 400,00 EUR

SWOT spol. s r.o.

Obec Maňa

15.01.2021

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 10.05.2019

2

27 000,00 EUR

Ing. arch. Peter Mizia, Neutra - architektonický atelier

Obec Maňa

14.01.2021

Kúpna zmluva

Zmluva

300,00 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Maňa

18.12.2020

Kúpna zmluva

Zmluva Komáromy

1 000,00 EUR

Matúš Komáromy

Obec Maňa

18.12.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

73/2020 VM

40,00 EUR

Sirček Miroslav

Obec Maňa

17.12.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021K593-222-13 zo dňa 07.10.2019

1

65 917,00 EUR

Obec Maňa

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

16.12.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Maňa v roku 2020 - OZ pri SZUŠ Jozefa Dӧmeho

1

300,00 EUR

Občianske združenie pri Súkromnej základnej umeleckej škole Jozefa Dömeho

Obec Maňa

15.12.2020

Zmluva o výpožičke

Zmluva

Neuvedené

Obec Maňa

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

11.12.2020

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

7/1000155768

Neuvedené

Obec Maňa

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

10.12.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja

Z202003

3 885,69 EUR

Miestna akčná skupina Združenia Termál

Obec Maňa

09.12.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

22/2020 MM

10,00 EUR

Kovács Mikuláš

Obec Maňa

09.12.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

21/2020 MM

10,00 EUR

Kovács Mikuláš

Obec Maňa

09.12.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

20/2020 MM

10,00 EUR

Kovács Mikuláš

Obec Maňa

09.12.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

19/2020 MM

30,00 EUR

Černáková Bernardína

Obec Maňa

09.12.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

72/2020 VM

20,00 EUR

Hrušovská Eva

Obec Maňa

08.12.2020

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok

12,00 EUR mesačne

Obec Maňa

Slovak Telekom, a. s.

03.12.2020

Zmluva o pôžičke

Zmluva

3 000,00 EUR

Združenie obcí Termál

Obec Maňa

01.12.2020

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Maňa v roku 2020 - Máňanská muzička

3

5 000,00 EUR

Máňanská muzička o.z.

Obec Maňa

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: