Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
23.02.2022

Zmluva o spolupráci

Zmluva

1 800,00 EUR

Slovak Telekom, a. s.

Obec Maňa

14.02.2022

Zmluva o dielo

Zmluva

15 762,36 EUR

Obec Maňa

HAVETTA TEAM s. r. o.

14.02.2022

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

9932958164

19,99 EUR mesačne

Obec Maňa

Slovak Telekom, a. s.

01.02.2022

Zmluva o nájme bytu.

3/671/3

160,00 EUR

Obec MAŇA

Blanka Farkasová

01.02.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Maňa v roku 2022 č. 6/2022

6/2022

12 000,00 EUR

Obecný futbalový klub OFK Maňa

Obec Maňa

01.02.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Maňa v roku 2022 č. 9/2022

9/2022

800,00 EUR

Slovenský zväz záhradkárov Základná organizácia 12-43 Maňa

Obec Maňa

01.02.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Maňa v roku 2022 č. 5/2022

5/2022

950,00 EUR

Miestny odbor Matice slovenskej Maňa

Obec Maňa

01.02.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Maňa v roku 2022 č. 4/2022

4/2022

4 000,00 EUR

Občianske združenie Dolina Maňa

Obec Maňa

01.02.2022

Zmluva o spolufinancovaní nákladov mimoškolskej záujmovej činnosti detí

Zmluva

50,00 EUR

Obec Maňa

Mesto Levice

01.02.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Maňa v roku 2022 č. 8/2022

8/2022

2 500,00 EUR

Vinohradnícky spolok Stará Hora

Obec Maňa

01.02.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Maňa v roku 2022 č. 7/2022

7/2022

4 000,00 EUR

Máňanská muzička o.z.

Obec Maňa

01.02.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Maňa v roku 2022 č. 2/2022

2/2022

4 000,00 EUR

Rímskokatol. cirkev, farnosť Maňa

Obec Maňa

01.02.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Maňa v roku 2022 č. 1/2022

1/2022

1 500,00 EUR

Norbert Grofčík

Obec Maňa

26.01.2022

Kúpna zmluva

Zmluva Marek Baranec

400,00 EUR

Mgr. Marek Baranec

Obec Maňa

19.01.2022

Zmluva o nájme hrobového miesta

1/2022 MM

20,00 EUR

Csernáková Helena

Obec Maňa

13.01.2022

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

07-2022

2 280,00 EUR

Obec Maňa

Ing. Juliana Farkasová - zodpovedný audítor

12.01.2022

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve

1

280,00 EUR

Miroslav Hoppan

Obec Maňa

17.12.2021

Zmluva o dodávke plynu

6303011342

0,04 EUR za kWh bez DPH

Obec Maňa

SPP, a. s.

16.12.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2021/52

1

10 768,54 EUR

Obec Maňa

Staviteľstvo Zajíček,sro

10.12.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

37/2021 VM

20,00 EUR

Vrbová Daniela

Obec Maňa

08.12.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

36/2021 VM

10,00 EUR

Kosecová Magdaléna

Obec Maňa

08.12.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

35/2021 VM

10,00 EUR

Trstiansky Pavel

Obec Maňa

06.12.2021

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Zmluva

160,00 EUR za MWh bez DPH

Obec Maňa

SPP, a. s.

06.12.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

34/2021 VM

20,00 EUR

Tóthová Margita

Obec Maňa

06.12.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

33/2021 VM

20,00 EUR

Gajdošíková Jana

Obec Maňa

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: