Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
25.09.2017

Zmluva č. 7/1000090942 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

7/1000090942

65,00 EUR mesačne

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

Obec Maňa

25.09.2017

Zmluva č. 7/1000090902 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

7/1000090902

55,00 EUR mesačne

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

Obec Maňa

25.09.2017

Zmluva č. 7/1000090897 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

7/1000090897

56,00 EUR mesačne

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

Obec Maňa

25.09.2017

Zmluva č. 7/1000090952 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

7/1000090952

5,00 EUR mesačne

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

Obec Maňa

25.09.2017

Zmluva č. 7/1000090971 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

7/1000090971

10,00 EUR mesačne

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

Obec Maňa

25.09.2017

Zmluva č. 7/1000090922 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

7/1000090922

60,00 EUR mesačne

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

Obec Maňa

25.09.2017

Zmluva č. 7/1000090912 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

7/1000090912

6,00 EUR mesačne

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

Obec Maňa

25.09.2017

Zmluva č. 7/1000090914 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

7/1000090914

12,00 EUR mesačne

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

Obec Maňa

25.09.2017

Zmluva č. 7/1000090920 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

7/1000090920

10,00 EUR mesačne

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

Obec Maňa

25.09.2017

Zmluva č. 7/100009091737 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

7/1000091737

60,00 EUR

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

Obec Maňa

25.09.2017

Zmluva č. 7/1000090930 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

7/1000090930

4,00 EUR mesačne

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

Obec Maňa

27.09.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

22/2017 VM

20,00 EUR Dvadsaťeur

Obec Maňa

Černák Emil

27.09.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

6/2017 MM

30,00 EUR Tridsaťeur

Obec Maňa

Belo Popelka

27.09.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

23/2017 VM

20,00 EUR Dvadsaťeur

Obec Maňa

Ing. Gajdoš Martin

29.09.2017

Nájomná zmluva č. 1/2017

1/2017

120,00 EUR ročne

Obec Maňa

Košan-Obnova, s. r. o.

29.09.2017

Nájomná zmluva č. 1/2017

Nájomná zmluva č. 1/2017

120,00 EUR ročne

Obec Maňa

Košan-Obnova, s. r. o.

04.10.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

24/2017 VM

20,00 EUR Dvadsaťeur

Obec Maňa

Sádovská Zdenka

04.10.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

25/2017 VM

10,00 EUR Desaťeur

Obec Maňa

Helena Sádovská

04.10.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

26/2017 VM

10,00 EUR Desaťeur

Obec Maňa

Kotlár Juraj

04.10.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

27/2017 VM

20,00 EUR Dvadsaťeur

Obec Maňa

Holková Alžbeta

04.10.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

7/2017 MM

20,00 EUR Dvadsaťeur

Obec Maňa

Černák Peter

09.10.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

28/2017 VM

20,00 EUR Dvadsaťeur

Obec Maňa

Lontošová Marta

11.10.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

30/2017 VM

20,00 EUR Dvadsaťeur

Obec Maňa

Mária Marenčáková

11.10.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

8/2017 MM

20,00 EUR Dvadsaťeur

Obec Maňa

Hoppan Július

11.10.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

31/2017 VM

20,00 EUR Dvadsaťeur

Obec Maňa

Trungel Štefan

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: