Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31.03.2022

Zmluva o nájme bytu

2/689/6

86,00 EUR mesačne

Obec Maňa

Žaneta Hajabačová

31.03.2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

1

101,92 EUR mesačne

Obec Maňa

Zlatica Ambrúsová

31.03.2022

Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

4

73,42 EUR mesačne

Obec Maňa

Diana Mikulcová

31.03.2022

Zmluva o nájme bytu

1/689/6

137,00 EUR mesačne

Obec Maňa

Jozef Sojka

31.03.2022

Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

3

150,00 EUR mesačne

Obec Maňa

Alexander Benický

29.03.2022

Zmluva o nájme bytu

1/688/4

137,00 EUR mesačne

Obec Maňa

Dominika Benická

25.03.2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov

1/2022

141,46 EUR mesačne

Obec Maňa

Pavol Babín

23.03.2022

Zmluva o nájme hrobového miesta

3/2022 VM

10,00 EUR

Obec Maňa

RNDr. Hrušovská Helena

23.03.2022

Zmluva o nájme hrobového miesta

2/2022 VM

10,00 EUR

Obec Maňa

RNDr. Hrušovská Helena

22.03.2022

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve

1

400,00 EUR

Mgr. Marek Baranec

Obec Maňa

14.03.2022

Kúpna zmluva

Zmluva

95,00 EUR

Matúš Komáromy

Obec Maňa

23.02.2022

Zmluva o nájme hrobového miesta

1/2022 VM

10,00 EUR

Zimová Mária

Obec Maňa

23.02.2022

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na Centrálny register zmlúv

CRZ-216-02-2022-SK

588,00 EUR plus 180 Eur ročný poplatok

Obec Maňa

Galileo Corporation s.r.o.

23.02.2022

Zmluva o spolupráci

Zmluva

1 800,00 EUR

Slovak Telekom, a. s.

Obec Maňa

14.02.2022

Zmluva o dielo

Zmluva

15 762,36 EUR

Obec Maňa

HAVETTA TEAM s. r. o.

14.02.2022

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

9932958164

19,99 EUR mesačne

Obec Maňa

Slovak Telekom, a. s.

01.02.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Maňa v roku 2022 č. 6/2022

6/2022

12 000,00 EUR

Obecný futbalový klub OFK Maňa

Obec Maňa

01.02.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Maňa v roku 2022 č. 9/2022

9/2022

800,00 EUR

Slovenský zväz záhradkárov Základná organizácia 12-43 Maňa

Obec Maňa

01.02.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Maňa v roku 2022 č. 5/2022

5/2022

950,00 EUR

Miestny odbor Matice slovenskej Maňa

Obec Maňa

01.02.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Maňa v roku 2022 č. 4/2022

4/2022

4 000,00 EUR

Občianske združenie Dolina Maňa

Obec Maňa

01.02.2022

Zmluva o spolufinancovaní nákladov mimoškolskej záujmovej činnosti detí

Zmluva

50,00 EUR

Obec Maňa

Mesto Levice

01.02.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Maňa v roku 2022 č. 8/2022

8/2022

2 500,00 EUR

Vinohradnícky spolok Stará Hora

Obec Maňa

01.02.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Maňa v roku 2022 č. 7/2022

7/2022

4 000,00 EUR

Máňanská muzička o.z.

Obec Maňa

01.02.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Maňa v roku 2022 č. 2/2022

2/2022

4 000,00 EUR

Rímskokatol. cirkev, farnosť Maňa

Obec Maňa

01.02.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Maňa v roku 2022 č. 1/2022

1/2022

1 500,00 EUR

Norbert Grofčík

Obec Maňa

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: