Navigácia

Obsah

 

                                 TERMÍNY SEPAROVANÉHO ZBERU NA ROK 2021

 

 21.1.2021, 16.2.2021, 18.3.2021, 22.4.2021, 20.5.2021, 21.6.2021, 19.7.2021,

 19.8.2021, 20.9.2021, 21.10.2021, 22.11.2021, 16.12.2021

 

Oznam pre občanov aktuálne k 20.10.2020.docx (12.48 kB)

Informačná brožúrka - Separovaný zber v obci Maňa.pdf (672.11 kB)

Triedenie odpadu - plagát

Označovanie obalov

Informačná brožúrka - Triedime a kompostujeme odpady

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019.pdf (904.21 kB)

Oznam - Zber vyseparovaného skla v časti obce Malá Maňa

Obecný úrad v Mani oznamuje občanom v miestnej časti Malá Maňa, že zberová spoločnosť  Palárikovo už nebude realizovať zber skla prostredníctvom 1100 litrových kontejnerov, ktoré boli na stojisku pre tento účel umiestnené. Zrušenie tohto spôsobu zberu skla je z dôvodu, že  do týchto kontajnerov bolo  dlhodobo v rámci celého regiónu  okrem skla ukladané aj značné množstvo iného  komunálneho odpadu.

Zber vyseparovaného skla sa bude v nasledujúcom období  realizovať tak ako ostatné separované odpady, čiže v  plastových vreciach, ktoré budú vyložené pred jednotlivými domami v dňoch  podľa harmonogramu zberu separovaných odpadov.