Navigácia

Obsah

Udalosti v obci

pripravuje sa

Kalendár podujatí

30.09.2020 od 17:00

Žitavsk luh

Revitalizácia PR Žitavský luh

Verejné predstavenie zámeru revitalizácie Prírodnej rezervácie Žitavský luh

Detail

18.10.2020 od 16:00

Hudobná skupina PROFIL

Úcta k starším

Stretnutie so seniormi - Koncert hudobnej skupiny PROFIL

Detail

07.11.2020 od 15:00

Stretnutie jubilantov

Oslavujúcich 50 rokov života, zlaté a strieborné svadby

Detail

06.12.2020 od 13:00

Vianočné tvorivé dielne

Ukážky prác remeselníkov a ich výrobkov

Detail

06.12.2020 od 15:30

Mikuláš

Príchod sv. Mikuláša a rozdanie darčekov

Detail