Navigácia

Obsah

Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Maňa Stiahnuté: 153x | 15.12.2017

Dodatok č. 3 k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Maňa Stiahnuté: 50x | 25.04.2019

Doplnenie programového rozpočtu obce Maňa na rok 2019 Stiahnuté: 60x | 25.04.2019

Doplnenie programového rozpočtu obce Maňa na rok 2019 č. 2 Stiahnuté: 33x | 27.06.2019

Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 30. 06. 2017 Stiahnuté: 233x | 29.09.2017

Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 30. 06. 2018 Stiahnuté: 92x | 11.12.2018

Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 30. 06. 2019 Stiahnuté: 15x | 27.09.2019

Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 31. 12. 2016 Stiahnuté: 188x | 21.06.2017

Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 31. 12. 2017 Stiahnuté: 255x | 22.06.2018

Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 31. 12. 2018 Stiahnuté: 39x | 27.06.2019

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 1. štvrťrok 2017 - príjmová časť Stiahnuté: 205x | 18.04.2017

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 1. štvrťrok 2017 - výdavková časť Stiahnuté: 192x | 18.04.2017

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 1. štvrťrok 2018 - príjmová časť Stiahnuté: 135x | 26.04.2018

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 1. štvrťrok 2018 - výdavková časť Stiahnuté: 109x | 26.04.2018

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 1. štvrťrok 2019 - príjmová časť Stiahnuté: 52x | 30.04.2019

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 1. štvrťrok 2019 - výdavková časť Stiahnuté: 51x | 30.04.2019

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 2. štvrťrok 2017 - príjmová časť Stiahnuté: 153x | 19.07.2017

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 2. štvrťrok 2017 - výdavková časť Stiahnuté: 213x | 19.07.2017

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 2. štvrťrok 2018 - príjmová časť Stiahnuté: 98x | 26.07.2018

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 2. štvrťrok 2018 - výdavková časť Stiahnuté: 114x | 26.07.2018

Stránka