Navigácia

Obsah

Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Maňa Stiahnuté: 61x | 15.12.2017

Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 30. 06. 2017 Stiahnuté: 72x | 29.09.2017

Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 31. 12. 2016 Stiahnuté: 87x | 21.06.2017

Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 31. 12. 2017 Stiahnuté: 29x | 22.06.2018

Návrh programového rozpočtu obce Maňa na rok 2018 a výhľad na roky 2019 a 2020 Stiahnuté: 83x | 29.11.2017

Návrh rozpočtu na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020 Stiahnuté: 81x | 29.11.2017

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 1. štvrťrok 2017 - príjmová časť Stiahnuté: 119x | 18.04.2017

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 1. štvrťrok 2017 - výdavková časť Stiahnuté: 92x | 18.04.2017

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 1. štvrťrok 2018 - príjmová časť Stiahnuté: 54x | 26.04.2018

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 1. štvrťrok 2018 - výdavková časť Stiahnuté: 31x | 26.04.2018

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 2. štvrťrok 2017 - príjmová časť Stiahnuté: 79x | 19.07.2017

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 2. štvrťrok 2017 - výdavková časť Stiahnuté: 104x | 19.07.2017

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 2. štvrťrok 2018 - príjmová časť Stiahnuté: 15x | 26.07.2018

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 2. štvrťrok 2018 - výdavková časť Stiahnuté: 14x | 26.07.2018

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 3. štvrťrok 2017 - príjmová časť Stiahnuté: 58x | 25.10.2017

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 3. štvrťrok 2017 - výdavková časť Stiahnuté: 60x | 25.10.2017

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 4. štvrťrok 2017 - príjmová časť Stiahnuté: 94x | 02.02.2018

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 4. štvrťrok 2017 - výdavková časť Stiahnuté: 58x | 02.02.2018

Plnenie rozpočtu obce Maňa za rok 2016 - príjmová časť Stiahnuté: 109x | 01.03.2017

Plnenie rozpočtu obce Maňa za rok 2016 - výdavková časť Stiahnuté: 131x | 01.03.2017

Stránka