Navigácia

Obsah

Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Maňa Stiahnuté: 340x | 15.12.2017

Dodatok č. 3 k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Maňa Stiahnuté: 223x | 25.04.2019

Doplnenie programového rozpočtu obce Maňa na rok 2019 Stiahnuté: 231x | 25.04.2019

Doplnenie programového rozpočtu obce Maňa na rok 2019 č. 2 Stiahnuté: 203x | 27.06.2019

Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 30. 06. 2017 Stiahnuté: 477x | 29.09.2017

Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 30. 06. 2018 Stiahnuté: 290x | 11.12.2018

Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 30. 06. 2019 Stiahnuté: 211x | 27.09.2019

Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 30. 06. 2020 Stiahnuté: 176x | 23.09.2020

Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 30. 06. 2021 Stiahnuté: 69x | 10.11.2021

Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 30. 06. 2022 Stiahnuté: 45x | 22.09.2022

Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 31. 12. 2016 Stiahnuté: 389x | 21.06.2017

Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 31. 12. 2017 Stiahnuté: 676x | 22.06.2018

Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 31. 12. 2018 Stiahnuté: 226x | 27.06.2019

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 1. štvrťrok 2017 - príjmová časť Stiahnuté: 398x | 18.04.2017

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 1. štvrťrok 2017 - výdavková časť Stiahnuté: 353x | 18.04.2017

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 1. štvrťrok 2018 - príjmová časť Stiahnuté: 314x | 26.04.2018

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 1. štvrťrok 2018 - výdavková časť Stiahnuté: 317x | 26.04.2018

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 1. štvrťrok 2019 - príjmová časť Stiahnuté: 216x | 30.04.2019

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 1. štvrťrok 2019 - výdavková časť Stiahnuté: 252x | 30.04.2019

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 1. štvrťrok 2020 - príjmová časť Stiahnuté: 160x | 30.04.2020

Stránka