Navigácia

Obsah

Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Maňa Stiahnuté: 143x | 15.12.2017

Dodatok č. 3 k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Maňa Stiahnuté: 42x | 25.04.2019

Doplnenie programového rozpočtu obce Maňa na rok 2019 Stiahnuté: 45x | 25.04.2019

Doplnenie programového rozpočtu obce Maňa na rok 2019 č. 2 Stiahnuté: 24x | 27.06.2019

Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 30. 06. 2017 Stiahnuté: 210x | 29.09.2017

Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 30. 06. 2018 Stiahnuté: 78x | 11.12.2018

Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 30. 06. 2019 Stiahnuté: 6x | 27.09.2019

Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 31. 12. 2016 Stiahnuté: 170x | 21.06.2017

Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 31. 12. 2017 Stiahnuté: 228x | 22.06.2018

Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 31. 12. 2018 Stiahnuté: 30x | 27.06.2019

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 1. štvrťrok 2017 - príjmová časť Stiahnuté: 194x | 18.04.2017

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 1. štvrťrok 2017 - výdavková časť Stiahnuté: 181x | 18.04.2017

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 1. štvrťrok 2018 - príjmová časť Stiahnuté: 125x | 26.04.2018

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 1. štvrťrok 2018 - výdavková časť Stiahnuté: 97x | 26.04.2018

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 1. štvrťrok 2019 - príjmová časť Stiahnuté: 37x | 30.04.2019

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 1. štvrťrok 2019 - výdavková časť Stiahnuté: 42x | 30.04.2019

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 2. štvrťrok 2017 - príjmová časť Stiahnuté: 144x | 19.07.2017

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 2. štvrťrok 2017 - výdavková časť Stiahnuté: 201x | 19.07.2017

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 2. štvrťrok 2018 - príjmová časť Stiahnuté: 88x | 26.07.2018

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 2. štvrťrok 2018 - výdavková časť Stiahnuté: 101x | 26.07.2018

Stránka