Navigácia

Obsah

Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Maňa Stiahnuté: 161x | 15.12.2017

Dodatok č. 3 k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Maňa Stiahnuté: 61x | 25.04.2019

Doplnenie programového rozpočtu obce Maňa na rok 2019 Stiahnuté: 68x | 25.04.2019

Doplnenie programového rozpočtu obce Maňa na rok 2019 č. 2 Stiahnuté: 38x | 27.06.2019

Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 30. 06. 2017 Stiahnuté: 262x | 29.09.2017

Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 30. 06. 2018 Stiahnuté: 101x | 11.12.2018

Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 30. 06. 2019 Stiahnuté: 28x | 27.09.2019

Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 31. 12. 2016 Stiahnuté: 202x | 21.06.2017

Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 31. 12. 2017 Stiahnuté: 289x | 22.06.2018

Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 31. 12. 2018 Stiahnuté: 46x | 27.06.2019

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 1. štvrťrok 2017 - príjmová časť Stiahnuté: 215x | 18.04.2017

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 1. štvrťrok 2017 - výdavková časť Stiahnuté: 198x | 18.04.2017

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 1. štvrťrok 2018 - príjmová časť Stiahnuté: 143x | 26.04.2018

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 1. štvrťrok 2018 - výdavková časť Stiahnuté: 121x | 26.04.2018

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 1. štvrťrok 2019 - príjmová časť Stiahnuté: 61x | 30.04.2019

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 1. štvrťrok 2019 - výdavková časť Stiahnuté: 63x | 30.04.2019

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 2. štvrťrok 2017 - príjmová časť Stiahnuté: 160x | 19.07.2017

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 2. štvrťrok 2017 - výdavková časť Stiahnuté: 227x | 19.07.2017

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 2. štvrťrok 2018 - príjmová časť Stiahnuté: 115x | 26.07.2018

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 2. štvrťrok 2018 - výdavková časť Stiahnuté: 123x | 26.07.2018

Stránka