Navigácia

Obsah

Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Maňa Stiahnuté: 93x | 15.12.2017

Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 30. 06. 2017 Stiahnuté: 108x | 29.09.2017

Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 30. 06. 2018 Stiahnuté: 16x | 11.12.2018

Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 31. 12. 2016 Stiahnuté: 112x | 21.06.2017

Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 31. 12. 2017 Stiahnuté: 85x | 22.06.2018

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 1. štvrťrok 2017 - príjmová časť Stiahnuté: 140x | 18.04.2017

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 1. štvrťrok 2017 - výdavková časť Stiahnuté: 136x | 18.04.2017

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 1. štvrťrok 2018 - príjmová časť Stiahnuté: 73x | 26.04.2018

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 1. štvrťrok 2018 - výdavková časť Stiahnuté: 50x | 26.04.2018

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 2. štvrťrok 2017 - príjmová časť Stiahnuté: 98x | 19.07.2017

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 2. štvrťrok 2017 - výdavková časť Stiahnuté: 136x | 19.07.2017

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 2. štvrťrok 2018 - príjmová časť Stiahnuté: 40x | 26.07.2018

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 2. štvrťrok 2018 - výdavková časť Stiahnuté: 46x | 26.07.2018

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 3. štvrťrok 2017 - príjmová časť Stiahnuté: 77x | 25.10.2017

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 3. štvrťrok 2017 - výdavková časť Stiahnuté: 78x | 25.10.2017

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 3. štvrťrok 2018 - príjmová časť Stiahnuté: 26x | 02.11.2018

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 3. štvrťrok 2018 - výdavková časť Stiahnuté: 32x | 02.11.2018

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 4. štvrťrok 2017 - príjmová časť Stiahnuté: 173x | 02.02.2018

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 4. štvrťrok 2017 - výdavková časť Stiahnuté: 80x | 02.02.2018

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 4. štvrťrok 2018 - príjmová časť Stiahnuté: 7x | 05.02.2019

Stránka