Navigácia

Obsah

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 4. štvrťrok 2017 - výdavková časť Stiahnuté: 176x | 02.02.2018

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 4. štvrťrok 2018 - príjmová časť Stiahnuté: 105x | 05.02.2019

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 4. štvrťrok 2018 - výdavková časť Stiahnuté: 96x | 05.02.2019

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 4. štvrťrok 2019 - príjmová časť Stiahnuté: 54x | 05.02.2020

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 4. štvrťrok 2019 - výdavková časť Stiahnuté: 50x | 05.02.2020

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 4. štvrťrok 2020 - príjmová časť Stiahnuté: 21x | 04.02.2021

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 4. štvrťrok 2020 - výdavková časť Stiahnuté: 18x | 04.02.2021

Plnenie rozpočtu obce Maňa za rok 2016 - príjmová časť Stiahnuté: 219x | 01.03.2017

Plnenie rozpočtu obce Maňa za rok 2016 - výdavková časť Stiahnuté: 237x | 01.03.2017

Programový rozpočet obce Maňa na rok 2017 a výhľad na roky 2018 - 2019 Stiahnuté: 305x | 31.12.2016

Programový rozpočet obce Maňa na rok 2018 a výhľad na roky 2019 - 2020 Stiahnuté: 283x | 15.12.2017

Programový rozpočet obce Maňa na rok 2019 a výhľad na roky 2020 - 2021 Stiahnuté: 120x | 27.12.2018

Programový rozpočet obce Maňa na rok 2020 a výhľad na roky 2021 - 2022 Stiahnuté: 60x | 27.12.2019

Programový rozpočet obce Maňa na rok 2021 a výhľad na roky 2022 - 2023 Stiahnuté: 29x | 16.12.2020

Rozpočet obce Maňa na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 - 2019 Stiahnuté: 304x | 31.12.2016

Rozpočtový harmonogram na rok 2018 Stiahnuté: 211x | 14.09.2017

Rozpočtový harmonogram na rok 2019 Stiahnuté: 176x | 03.10.2018

Rozpočtový harmonogram na rok 2020 Stiahnuté: 101x | 11.09.2019

Rozpočtový harmonogram na rok 2021 Stiahnuté: 35x | 11.09.2020

Rozpočtový harmonogram na rok 2022 Stiahnuté: 1x | 07.09.2021

Stránka