Navigácia

Obsah

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 4. štvrťrok 2019 - výdavková časť Stiahnuté: 34x | 05.02.2020

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 4. štvrťrok 2020 - príjmová časť Stiahnuté: 3x | 04.02.2021

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 4. štvrťrok 2020 - výdavková časť Stiahnuté: 2x | 04.02.2021

Plnenie rozpočtu obce Maňa za rok 2016 - príjmová časť Stiahnuté: 204x | 01.03.2017

Plnenie rozpočtu obce Maňa za rok 2016 - výdavková časť Stiahnuté: 220x | 01.03.2017

Programový rozpočet obce Maňa na rok 2017 a výhľad na roky 2018 - 2019 Stiahnuté: 287x | 31.12.2016

Programový rozpočet obce Maňa na rok 2018 a výhľad na roky 2019 - 2020 Stiahnuté: 248x | 15.12.2017

Programový rozpočet obce Maňa na rok 2019 a výhľad na roky 2020 - 2021 Stiahnuté: 101x | 27.12.2018

Programový rozpočet obce Maňa na rok 2020 a výhľad na roky 2021 - 2022 Stiahnuté: 45x | 27.12.2019

Programový rozpočet obce Maňa na rok 2021 a výhľad na roky 2022 - 2023 Stiahnuté: 9x | 16.12.2020

Rozpočet obce Maňa na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 - 2019 Stiahnuté: 284x | 31.12.2016

Rozpočtový harmonogram na rok 2018 Stiahnuté: 193x | 14.09.2017

Rozpočtový harmonogram na rok 2019 Stiahnuté: 156x | 03.10.2018

Rozpočtový harmonogram na rok 2020 Stiahnuté: 72x | 11.09.2019

Rozpočtový harmonogram na rok 2021 Stiahnuté: 17x | 11.09.2020

Schválený rozpočet obce Maňa na rok 2018 a výhľad na roky 2019 a 2020 Stiahnuté: 175x | 15.12.2017

Schválený rozpočet obce Maňa na rok 2019 a výhľad na roky 2020 a 2021 Stiahnuté: 106x | 27.12.2018

Schválený rozpočet obce Maňa na rok 2020 a výhľad na roky 2021 a 2022 Stiahnuté: 44x | 27.12.2019

Schválený rozpočet obce Maňa na rok 2021 a výhľad na roky 2022 a 2023 Stiahnuté: 13x | 16.12.2020

Stránka