Navigácia

Obsah

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 2. štvrťrok 2019 - príjmová časť Stiahnuté: 24x | 18.07.2019

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 2. štvrťrok 2019 - výdavková časť Stiahnuté: 15x | 18.07.2019

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 3. štvrťrok 2017 - príjmová časť Stiahnuté: 120x | 25.10.2017

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 3. štvrťrok 2017 - výdavková časť Stiahnuté: 122x | 25.10.2017

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 3. štvrťrok 2018 - príjmová časť Stiahnuté: 70x | 02.11.2018

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 3. štvrťrok 2018 - výdavková časť Stiahnuté: 67x | 02.11.2018

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 4. štvrťrok 2017 - príjmová časť Stiahnuté: 204x | 02.02.2018

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 4. štvrťrok 2017 - výdavková časť Stiahnuté: 110x | 02.02.2018

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 4. štvrťrok 2018 - príjmová časť Stiahnuté: 42x | 05.02.2019

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 4. štvrťrok 2018 - výdavková časť Stiahnuté: 37x | 05.02.2019

Plnenie rozpočtu obce Maňa za rok 2016 - príjmová časť Stiahnuté: 154x | 01.03.2017

Plnenie rozpočtu obce Maňa za rok 2016 - výdavková časť Stiahnuté: 172x | 01.03.2017

Programový rozpočet obce Maňa na rok 2017 a výhľad na roky 2018 - 2019 Stiahnuté: 238x | 31.12.2016

Programový rozpočet obce Maňa na rok 2018 a výhľad na roky 2019 - 2020 Stiahnuté: 161x | 15.12.2017

Programový rozpočet obce Maňa na rok 2019 a výhľad na roky 2020 - 2021 Stiahnuté: 42x | 27.12.2018

Rozpočet obce Maňa na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 - 2019 Stiahnuté: 238x | 31.12.2016

Rozpočtový harmonogram na rok 2018 Stiahnuté: 142x | 14.09.2017

Rozpočtový harmonogram na rok 2019 Stiahnuté: 76x | 03.10.2018

Rozpočtový harmonogram na rok 2020 Stiahnuté: 16x | 11.09.2019

Schválený rozpočet obce Maňa na rok 2018 a výhľad na roky 2019 a 2020 Stiahnuté: 119x | 15.12.2017

Stránka