Navigácia

Obsah

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 3. štvrťrok 2017 - výdavková časť Stiahnuté: 104x | 25.10.2017

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 3. štvrťrok 2018 - príjmová časť Stiahnuté: 53x | 02.11.2018

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 3. štvrťrok 2018 - výdavková časť Stiahnuté: 53x | 02.11.2018

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 4. štvrťrok 2017 - príjmová časť Stiahnuté: 192x | 02.02.2018

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 4. štvrťrok 2017 - výdavková časť Stiahnuté: 96x | 02.02.2018

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 4. štvrťrok 2018 - príjmová časť Stiahnuté: 28x | 05.02.2019

Plnenie rozpočtu obce Maňa za 4. štvrťrok 2018 - výdavková časť Stiahnuté: 25x | 05.02.2019

Plnenie rozpočtu obce Maňa za rok 2016 - príjmová časť Stiahnuté: 137x | 01.03.2017

Plnenie rozpočtu obce Maňa za rok 2016 - výdavková časť Stiahnuté: 159x | 01.03.2017

Programový rozpočet obce Maňa na rok 2017 a výhľad na roky 2018 - 2019 Stiahnuté: 222x | 31.12.2016

Programový rozpočet obce Maňa na rok 2018 a výhľad na roky 2019 - 2020 Stiahnuté: 144x | 15.12.2017

Programový rozpočet obce Maňa na rok 2019 a výhľad na roky 2020 - 2021 Stiahnuté: 26x | 27.12.2018

Rozpočet obce Maňa na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 - 2019 Stiahnuté: 221x | 31.12.2016

Rozpočtový harmonogram na rok 2018 Stiahnuté: 124x | 14.09.2017

Rozpočtový harmonogram na rok 2019 Stiahnuté: 51x | 03.10.2018

Schválený rozpočet obce Maňa na rok 2018 a výhľad na roky 2019 a 2020 Stiahnuté: 101x | 15.12.2017

Schválený rozpočet obce Maňa na rok 2019 a výhľad na roky 2020 a 2021 Stiahnuté: 31x | 27.12.2018

Stránka