Obsah

Školstvo

Najstaršie správy hovoriace o existencii školy v obci Maňa pochádzajú z polovice 18. storočia. Týkajú sa predovšetkým materiálneho zabezpečenia školy a neuvádzajú typ ani zriaďovateľa, preto môžeme iba na základe dokumentov z neskoršieho obdobia predpokladať, že v 18. storočí existovala vo Veľkej Mani jednotriedna ľudová škola a jej zriaďovateľom bola rímsko-katolícka obec.

V súčasnosti je zriaďovateľom školy Obec Maňa a ZŠsMŠ Maňa je zaradená do kategórie základná  škola s právnou subjektivitou. Od roku 2002 je spojená s Materskou školou. Škola  má spoločný školský obvod  s obcou Vlkas. Do školy dochádzajú v malom počte aj žiaci z obcí Hul a Kmeťovo. Má 9. tried a oddelenie Školského klubu detí. Budova školy je dvojposchodová,  v prevádzke je  od roku 1961. Nachádza sa  v peknom prostredí v centre obce, areál školy je rozsiahly. Tvorí ho veľký priestranný školský dvor s novopostaveným altánkom, viacúčelovým ihriskom a telocvičňou. Nad ním sa nachádza novovybudované doskočisko.
 
Základná škola a materská škola sú umiestnené v oddelených areáloch. Budova MŠ je vzdialená od  budovy ZŠ  približne 800 m a nachádza sa na ulici P. O. Hviezdoslava.

 

Riaditeľka ZŠsMŠ:   Mgr.  Eva Abrmanová

Zástupkyňa pre ZŠ:   Mgr. Zuzana Mančušková

Zástupkyňa pre MŠ: Mgr. Katarína Výberčiová

 

Kontaktné údaje (ZŠ)                 Kontaktné údaje (MŠ)

Základná škola s materskou školou                      Základná škola s materskou školou

Školská 1                                                                    P. O. Hviezdoslava 4

941 45 Maňa                                                              941 45 Maňa

Telefón: +421 35 6595 105                                      Telefón: +421 35 6595 197

e-mail: skola@zsmana.edu.sk 

http://zsmana.edupage.org/