Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 11
posledná

SEPAROVANÝ ZBER 21.2.2019

SEPAROVANÝ ZBER 21.2.2019 celý text

ostatné | 19. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Informácia k rohodnutiu Ústavného súdu SR o rozpore § 4 až 6 zákona č. 140/2014 Z.z. s Ústavou SR

Nález Ústavného súdu SR č. 33/2019 Z.z. - oznámenie celý text

ostatné | 14. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

MUDr. Bartko oznamuje

MUDr. Bartko Vám oznamuje, že dňa 18.2.2019 v pondelok nebude v Podhájskej ordinovať. V súrnych prípadoch zastupuje MUDr. Štrelinger v Michale nad Žitavou.

Zároveň Vám oznamuje, že v stredu 20.2.2019 bude ambulancia MUDr. Bartka v Mani zatvorená. Na Trávnici sa bude ordinovať. celý text

ostatné | 14. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Propagačné video - mikroregión Termál

O zaujímavostiach a možnostiach, ktoré ponúka turistom a návštevníkom mikroregión Termál, bol spracovaný krátky propagačný film, ktorý nájdete v našej videogalérii. Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky. celý text

ostatné | 7. 2. 2019 | Autor: Jarmila Trungelová

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva majetku Obce Maňa, v k. ú. Veľká Maňa, parcely č. 5293, 5294, 5295 a 5296.

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva majetku Obce Maňa, v k. ú. Veľká Maňa, parcely č. 5293, 5294, 5295 a 5296.
celý text

ostatné | 28. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Usmernenie pri chove ošípaných na domácu spotrebu

Postup registrácie chovov s jednou ošípanou na domácu spotrebu,
Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou,
Registrácia chovu s jednou ošípanou celý text

ostatné | 28. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva majetku Obce Maňa, v k. ú. Malá Maňa, parc. č. 589.

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva majetku Obce Maňa, v k. ú. Malá Maňa, parc. č. 589.
celý text

ostatné | 28. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Výzva na predkladanie projektových návrhov - žiadostí o dotáciu v rámci opatrenia 1. a opatrenia 2. nástroja LEADER NSK.

Miestna akčná skupina Združenia Termál (MAS ZT) vyhlasije Výzvu na predkladanie projektových návrhov - žiadostí o dotáciu v rámci opatrenia 1. a opatrenia 2. nástroja LEADER NSK. celý text

ostatné | 23. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
Práce v obci - november, december 2018 1

Práce v obci - november, december 2018

21.12.2018 - Pracovníci obce v priebehu novembra a decembra vykonali nátery stĺpov rozhlasu, orby záhrad a vinohradov, odstránenie odpadu na „Hlbokej ceste“, vyčistenie odpadovej šachty a potrubia okolo kultúrneho domu, odvoz veľkoobjemových odpadov, zber popadaných konárov z parku, výmenu vchodových dvier do nájomného bytu v obecnej bytovke, v Malej Mani makadamom upravili nástupnú plochu autobusu a priestor pred vývesnou tabuľou, na cintoríne čistili priestory starých hrobov, pripravovali stojany náučného chodníka, ..... celý text

ostatné | 8. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
Verejnoprospešné práce  1

Verejnoprospešné práce

20.12.2018 - Pracovníci vykonávajúci verejnoprospešné práce obnovili náter pódia amfiteátra, čistili areál “Pajty“, odstraňovali náletové kroviny, separáciu odpadov, čistili verejné priestranstvá a jarky, ukončili kosenie parku, zabezpečovali roznášanie obecnej pošty a pozvánok, urobili nátery lavičiek, smetných košov, autobusových zastávok, prístrešku a vchodovej brány na futbalové ihrisko, detských preliezok na námestí, hrabali listy na verejných priestranstvách, čistili vnútorné priestory v budove „Pajty“, ...... celý text

ostatné | 8. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
Rekonštrukcia okien telocvične 1

Rekonštrukcia okien telocvične

3.12.2018 V súlade s projektom a stavebným povolením bola na budove telocvične základnej školy ukončená rekonštrukcia okien v celkovej hodnote 23 542.-€. celý text

ostatné | 8. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Príspevok na stravovanie dôchodcov

1.12.2018 – Dňom 1.12.2018 vstúpila do platnosti smernica obce Maňa o poskytovaní príspevku na stravovanie pre dôchodcov, ktorou sa zvyšuje samotný príspevok na obedy a súčasne sa upravili – zvýšili hranice výšky dôchodkov, takže na čerpanie príspevkov bude mať nárok väčší počet dôchodcov. celý text

ostatné | 8. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
Výstavba tribúny a striedačiek 1

Výstavba tribúny a striedačiek

1.12.2018 – Na futbalovom ihrisku bola dokončená výstavba krytej tribúny so 102 miestami na sedenie a dvoch desaťmiestnych striedačiek v celkovej hodnote 36 127.- €. Súčasťou stavby bola i prekládka stožiaru osvetlenia a podzemného kábla v hodnote 8 759 €.-€, pričom materiál a elektrikárske práce v hodnote cca 800 € sponzorsky pre obec poskytla a vykonala firma N ZES energy s.r.o..
Na základe „Zmluvy o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v obci Maňa“ uzatvorenej so Slovenským futbalovým zväzom boli na túto výstavbu poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 15 000.- €.
celý text

ostatné | 8. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
Výmena dopravných značiek 1

Výmena dopravných značiek

29.11.2018 – Na miestnych komunikáciách v obci bila vykonaná výmena 10 kusov dopravných značiek „Daj prednosť v jazde“ , 4 kusov „Stop daj prednosť v jazde“ a jednej značky „Prvá pomoc“. celý text

ostatné | 8. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
Opravy výtlkov 1

Opravy výtlkov

26.11.2018 Pracovníci obce vykonali opravy výtlkov ciest a chodníkov miestnych komunikácií, pričom spotrebovali 10 t asfaltovej zmesi.

celý text

ostatné | 8. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
Výrub a výsadba v areáli ihriska 1

Výrub a výsadba v areáli ihriska

20.11.2018 – V súlade s rozhodnutím o výrube topoľov okolo futbalového ihriska bola v areály zrealizovaná náhradná výsadba 300 kusov topoľov a 141 kusov cyprusovca laylandského. celý text

ostatné | 8. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
Práce v obci - október 2018 1

Práce v obci - október 2018

31.10.2018 - Pracovníci obce v priebehu októbra vykonali na futbalovom ihrisku opravu osvetlenia, opravu stĺpov a sietí za bránkami, prebrúsili drevené pódium amfiteátra, osadili stĺp osvetlenia dopravného ihriska v ZŠ, vykonali opravy verejného rozhlasu a osvetlenia pre obec a podľa objednávok i v okolitých obciach, vykonali nátery drevených sôch, opílili konáre od svetiel verejného osvetlenia na ceste k železničnej stanici, ..... celý text

ostatné | 8. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Lepšie zažíhať svetielko, ako preklínať tmu.

Lepšie zažíhať svetielko, ako preklínať tmu. celý text

ostatné | 20. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Vianočné prianie

Vianočné prianie celý text

ostatné | 20. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

TERMÍNY SEPAROVANÉHO ZBERU NA ROK 2019 V OBCI MAŇA

TERMÍNY SEPAROVANÉHO ZBERU NA ROK 2019 V OBCI MAŇA celý text

ostatné | 17. 12. 2018 | Autor: Správce Webu
CHVÚ Žitavský luh - výsledky hydrogeologickej štúdie 1

CHVÚ Žitavský luh - výsledky hydrogeologickej štúdie

19.11.2018 – V súvislosti s návrh Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Žitavský luh pracovníci Ministerstva životného prostredia SR zorganizovali na Okresnom úrade v Nitre pre všetkých zainteresovaných prezentáciu záverov štúdie hydrogeologického prieskumu územia a opatrení na zlepšenie vodného režimu tohto územia. Na tomto stretnutí boli podané informácie o súčasnom hydrologickom stave a pomeroch v chránenom vtáčom území, o už zrealizovaných vodohospodárskych opatreniach a o plánovaných opatreniach v nasledujúcom období. celý text

ostatné | 7. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Hodnotiaca správa starostu obce Maňa za volebné obdobie rokov 2014 až 2018.

Hodnotiaca správa starostu obce Maňa
za volebné obdobie rokov 2014 až 2018.
celý text

ostatné | 11. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Poďakovanie

Vážení spoluobčania!
Vo včerajších komunálnych voľbách ste svojimi hlasmi rozhodli o tom , kto Vás bude počas nasledujúceho obdobia zastupovať v Obecnom zastupiteľstve a vo vedení obce.
Aj touto cestou sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa volieb zúčastnili a využili svoje občianske právo prejaviť svoju vôľu.
Ďakujem aj v mene nezávislých kandidátov Ing. Petra Hudeca, Ing. Pavla Gubrica, Dominika Tináka, Martina Lauru a Mgr. Adriána Šubu, s ktorými som sa o Vašu priazeň uchádzal.
Zvlášť srdečne ďakujeme všetkým, ktorí nám odovzdali svoj hlas a ktorí svojimi hlasmi zvolili aj mňa na ďalšie štyri roky za starostu našej obce.
Je to pre mňa veľká česť a súčasne veľký záväzok. A preto vstupujem do ďalšieho obdobia s rozhodnutím, venovať našej obci a všetkým občanom svoje sily, schopnosti, vedomosti a s odhodlaním urobiť všetko pre to, aby som Vašu dôveru nesklamal.
Ešte raz Vám srdečne ďakujem.
Nech Boh žehná našej obci!

Ing. Igor Sádovský
celý text

ostatné | 11. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Výsledky Volieb do orgánov samosprávy obcí 2018 v obci Maňa

Výsledky Volieb do orgánov samosprávy obcí 2018 v obci Maňa celý text

ostatné | 11. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Obec vysúdila čiastku 60 632,16 €

8.11.2018 - Na základe právoplatného rozsudku Okresného súdu Nové Zámky a Krajského súdu v Nitre vo veci riešenia reklamácie fasády obecných nájomných bytov bola na účet našej obce dnešného dňa poukázaná vysúdená finančná čiastka vo výške 60 632,16 €, ktorá pozostáva zo zmluvnej pokuty 50.122,94 €
a úrokov z omeškania 5,05% ročne od 9.1.2015 do 5.11.2018 (1397 dní) vo výške 10 509,22 €.
Obec Maňa ako úspešná strana sporu má nárok aj na náhradu súdnych výdavkov v sume vyše 10.000,- €. Rozhodnutie súdu v tejto veci očakávame v dohľadnej dobe.
celý text

ostatné | 8. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Obec získala spoluvlastnícke podiely

19.10.2018 – V snahe získať vlastníctvo prístupovej parcely k obecnej ploche na výstavbu domu dôchodcov, sme po obnovení dedičných konaní darovaním získali spoluvlastnícke podiely piatich doterajších vlastníkov, čo je potrebné pre záverečné odkúpenie posledného podielu od Slovenského pozemkového fondu. celý text

ostatné | 25. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Program odpadového hospodárstva

12.10.2018 – V zmysle zákona a v súlade s Programom odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja sme spracovali Program odpadového hospodárstva Obce Maňa na roky 2016 – 2020. celý text

ostatné | 25. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
Vývesná tabuľa 1

Vývesná tabuľa

25.9.2018 – V Malej Mani pri autobusovej zastávke bola osadená nová vývesná a informačná tabuľa, ktorá nahradila pôvodnú pri predajni potravín. celý text

ostatné | 25. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Zámena pozemkov

17.9.2018 – Vzájomnou zámenou pozemkov medzi obcou a Nitrianskym samosprávnym krajom obec získala do svojho vlastníctva pozemok miestnej komunikácie na ulici Mlynská, parcela č. 340/6 s výmerou 2879 m², ktorej vlastníkom bol doteraz NSK. celý text

ostatné | 25. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
Oprava oplotenia

Oprava oplotenia "Pajty"

28.9.2018 – Pracovníci obce pokračovali v oprave oplotenia „Pajty“ dokončili ju zo strany od základnej školy. celý text

ostatné | 25. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 11
posledná