Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 21
posledná

Presun kolóny motorkárov dňa 29.5.2022

Presun kolóny motorkárov dňa 29.5.2022 celý text

ostatné | 19. 5. 2022 | Autor: Správce Webu

ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU 18.5.2022

ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU 18.5.2022 celý text

ostatné | 16. 5. 2022 | Autor: Správce Webu

ZBER PAPIERA 17.5.2022

ZBER PAPIERA 17.5.200 celý text

ostatné | 16. 5. 2022 | Autor: Správce Webu
#

Ukončená rekonštrukcia v športovej kabíne

Ukončená rekonštrukcia v športovej kabíne celý text

ostatné | 13. 5. 2022 | Autor: Správce Webu
#

Prace v obci v marci a apríli

Prace v obci v marci a apríli celý text

ostatné | 10. 5. 2022 | Autor: Správce Webu
#

Obnovená výsadba

28.4. 2022 – Na námestí v priestore okolo busty M. R. Štefánika bola obnovené pôvodná výsadba okrasných rastlín. celý text

ostatné | 10. 5. 2022 | Autor: Správce Webu
Stajan na bicykle 1

Stajan na bicykle

19.4.2022 - V rámci projektu Miestnej akčnej skupiny Mikroregiónu Termál (MAS ZT), ktorý bol finančne podporený Nitrianskym samosprávnym krajom, bol cykloturistický prístrešok pri našom rybníku doplnený stojanom na bicykle a odpadkovým košom. celý text

ostatné | 10. 5. 2022 | Autor: Správce Webu
#

Zber, štiepkovanie a odvoz drevného biologického odpadu

6.4.2022 - Drevný odpad, ktorý bol v obci vyzbieraný pri jarnom zvoze, bol zoštiepkovaný veľkokapacitným štiepkovačom a odvezený na energetické zhodnotenie. Tejto drevnej hmoty bolo celkovo 134,44 ton. celý text

ostatné | 10. 5. 2022 | Autor: Správce Webu
Odvoz drevnej hmoty 1

Odvoz drevnej hmoty

5.4.2022 - Zo zberného dvora bolo na druhotné – energetické zhodnotenie odvezených 23,12 t vyzbieranej drevnej hmoty zo starých nábytkov a objemných koreňov stromov. celý text

ostatné | 10. 5. 2022 | Autor: Správce Webu
#

Prehĺbenie a rozšírenie rybníčka

31.3.2022 – V rámci projektu „Revitalizácia verejného priestoru s rybníčkom v obci Maňa“ boli na základe stavebného povolenia vykonané práce prehĺbenia a rozšírenia rybníčka pri Mlynskej ulici. celý text

ostatné | 2. 5. 2022 | Autor: Správce Webu
Protipožiarny hydrant 1

Protipožiarny hydrant

25.3.2022 – Na základe požiadavky Zariadenia sociálnych služieb Kamilka bol najbližší vodovodný hydrant obecného vodovodu pred kaštieľom upravený tak, aby ho bolo možné v prípade potreby hasičmi použiť na priame napojenie hasičských hadíc. celý text

ostatné | 26. 4. 2022 | Autor: Správce Webu
Práce v cintorínoch 1

Práce v cintorínoch

22.3.2022 – V cintoríne vo Veľkej Mani bolo dokončené odstránenie kríkov okolo ohrady, nainštalované boli nové nerezové vodovodné stojany a v oboch cintorínoch boli odstránené staré a osadené nové informačné tabule. celý text

ostatné | 26. 4. 2022 | Autor: Správce Webu
Odtokové žľaby 1

Odtokové žľaby

18.3.2022 –Na odvedenie dažďovej vody zo zvodov zo strechy budovy na Domovine 1 do uličného jarku boli do novovybudovaného chodníka umiestnené nerezové odtokové žľaby. celý text

ostatné | 26. 4. 2022 | Autor: Správce Webu
Úprava poľných ciest 1

Úprava poľných ciest

7.3.2022 – Poľná cesta pred hrádzou rybníka a cesta okolo viníc na Novej Hore pri rybníku boli už dávnejšie hlavne v daždivom období ťažko alebo úplne neprejazdné. Na ich sprejazdnenie, spevnenie a úpravu sme použili upravenú stavebnú drť z drobných stavebných odpadov vyzbieraných na zbernom dvore. celý text

ostatné | 26. 4. 2022 | Autor: Správce Webu

Pomoc ukrajinským utečencom

1.3.2022 - Pomoc ukrajinským utečencom celý text

ostatné | 26. 4. 2022 | Autor: Správce Webu
Práce v obci - február 2022 1

Práce v obci - február 2022

Práce v obci - február 2022 celý text

ostatné | 26. 4. 2022 | Autor: Správce Webu

Registrácia malej kompostárne

24.2.2022 – Odbor starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Nové Zámky potvrdil Obci Maňa registráciu prevádzkovania zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene s kapacitou do 100 ton – malej kompostárne. celý text

ostatné | 26. 4. 2022 | Autor: Správce Webu
Odvlhčovanie budovy školskej jedálne 1

Odvlhčovanie budovy školskej jedálne

24.2.2022 – V budove školskej kuchyne a jedálne pre ZŠ bolo nainštalované zariadenie, ktoré systémom bezdrôtovej elektroosmózy zabezpečuje odvlhčovanie múrov budovy. Zariadenie bude na ročnú skúšobnú dobu v prevádzke bezplatne. celý text

ostatné | 26. 4. 2022 | Autor: Správce Webu
Zimé štiepkovanie drevnej hmoty 1

Zimné štiepkovanie drevnej hmoty

23.2.2022 – Na zbernom dvore bolo zoštiepkovaných a odvezených na energetické zhodnotenie 46,28 ton drevnej hmoty – konárov, ktoré boli vyzbierané od posledného štiepkovania v júli minulého roku.

celý text

ostatné | 26. 4. 2022 | Autor: Správce Webu

Odvoz elektroodpadu

21.2.2022 Na základe zmluvy o odbere elektroodpadu obec odovzdala a odpredala celkovo 838 kg vyzbieraných starých elektrických zariadení – chladničiek, mrazničiek, televízorov, pračiek a drobných zariaden celý text

ostatné | 26. 4. 2022 | Autor: Správce Webu
Rekonštrukcia chodníka  a Domovine 1

Rekonštrukcia chodníka na Domovine

15.12.2021 – Na ulici Domovina na ľavej strane v smere od Gedry bol zrekonštruovaný chodník v celej jeho dĺžke 1,1 km. Pôvodný chodník z betónových kociek bol prebudovaný na chodník z asfaltovým povrchom.
Hodnota celej investície je 76 647 €.
celý text

ostatné | 26. 4. 2022 | Autor: Správce Webu

Zber separovaného odpadu dňa 20.4.2022

Zber separovaného odpadu dňa 20.4.2022 celý text

ostatné | 13. 4. 2022 | Autor: Správce Webu

Prosba o pomoc - poskytnutie ubytovania

Prosba o pomoc - poskytnutie ubytovania pre utečencov z Ukrajiny. celý text

ostatné | 26. 2. 2022 | Autor: Správce Webu

6. kolo očkovania proti Covidu–19.

15.2.2022 - V obci sa uskutočnilo ďalšie v poradí už 6. kolo očkovania proti Covidu–19. celý text

ostatné | 21. 2. 2022 | Autor: Správce Webu
Prehĺbenie a rozšírenie rybníčka 1

Prehĺbenie a rozšírenie rybníčka

14.2.2022 – Na základe výsledku verejného obstarávania obec podpísala zmluvu na realizáciu prehĺbenia a rozšírenia rybníčka na Mlynskej ulici v rámci projektu „Revitalizácia verejného priestoru s rybníčkom v obci Maňa“. celý text

ostatné | 21. 2. 2022 | Autor: Správce Webu
Nová motorová traktorová kosačka 1

Nová motorová traktorová kosačka

10.2.2022 – Z dôvodu potreby urýchlenia a zefektívnenia kosenia vyše 19 ha obecných verejných priestranstiev a na základe výsledku verejného obstarávania obec zakúpila motorovú traktorovú kosačku SECO CROSSJET SC 92-23 4x4. celý text

ostatné | 21. 2. 2022 | Autor: Správce Webu
Práce v obci - január 2022 1

Práce v obci - január 2022

31.1.2022 - Práce v obci - január 2022 celý text

ostatné | 21. 2. 2022 | Autor: Správce Webu
Odstránenie starého komína na

Odstránenie starého komína na "Pajte".

28.1.2022 – Na zbernom dvore na budove „Pajty bol rozobratý a odstránený cca 12 metrov vysoký už nefunkčný pôvodný komín kotolne, ktorá bola v minulosti využívaná na sušenie koreninovej papriky. celý text

ostatné | 21. 2. 2022 | Autor: Správce Webu
Oprava strechy domu smútku  1

Oprava strechy domu smútku

26.1.2022 – Oprava strechy domu smútku celý text

ostatné | 21. 2. 2022 | Autor: Správce Webu
Pracovný návrh Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia pozemkových úprav Malá Maňa 1

Pracovný návrh Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia pozemkových úprav Malá Maňa

Pracovný návrh Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia pozemkových úprav Malá Maňa. celý text

ostatné | 21. 2. 2022 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 21
posledná