Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 18
posledná

Zbierka ovocia a zeleniny

Farské spoločenstvom v Michale nad Žitavou organizuje pre Inštitút Krista Veľkňaza v Žákovciach tradičnú zbierku ovocia a zeleniny, hlavne uhorky, paprika, rajčiny, prípadne zaváraniny a pod.. Uvedené produkty je možné priniesť na adresu Ivan Miček, Hliník 6 v piatok 7.8.2020 v čase od 16.00. hod. do 17.00 hod.
Vopred ďakujeme.
celý text

ostatné | 4. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Prieskum názorov obyvateľov o možnostiach rozvoja obce Maňa

Prieskum názorov obyvateľov o možnostiach rozvoja obce Maňa

celý text

ostatné | 17. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

Nový zamestnanec obce

1.7.2020 - Na základe výsledku výberového konania na obsadenie uvoľneného pracovného miesta na Obecnom úrade v Mani na pozíciu s druhom práce verejnoprospešné práce a údržbárske práce v obci a vedenie motorového vozidla nastúpil nový zamestnanec Juraj Ernihold. celý text

ostatné | 1. 7. 2020 | Autor: Správce Webu
Práce v obci - máj až jún 2020 1

Práce v obci - máj až jún 2020

30.6.2020 – Pracovníci obce v priebehu mesiacov máj a jún vykonávali hlavne kosenie verejných priestranstiev, zametanie a čistenie chodníkov parkovísk, strihanie živých plotov na námestí, doručovanie daňových rozhodnutí, na zbernom mieste na „Pajte“ upravili vyzbieraný drevné odpady (okna, dvere, nábytky) a pripravili ho na odvoz, opravovali a odstraňovali revíziou zistené nedostatky na detských ihriskách, obnovovali a rozširovali na nich pieskoviská, pripravovali výmenu poškodených lexanových stien autobusových prístreškov pri Jednote, obnovovali nátery stĺpov verejného osvetlenia a rozhlasu, vykonávali utesnenie plochy umelého potôčika na námestí, opravu nosiča kontejnerov LIAZ a jeho prípravu na STK, ..... celý text

ostatné | 1. 7. 2020 | Autor: Správce Webu
Finančný príspevok z Environmentálnemu fondu 1

Finančný príspevok z Environmentálnemu fondu

26.6.2020 – Vďaka tomu, že naša obec mala za rok 2019 mieru separácie komunálnych odpadov vyššiu ako 30 %, mala naša obec nárok podať žiadosť o finančný príspevok z Environmentálnemu fondu. Na základe tejto žiadosti sme získali tento finančný príspevok vo výške 1779,59 €. celý text

ostatné | 1. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

Obchodná verejná súťaž na predaj stavebného pozemku parc. č. 149/25

Obchodná verejná súťaž na predaj stavebného pozemku parc. č. 149/25 celý text

ostatné | 29. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Proti úhynu vtákov

24.6.2020 – Do zadnej sklenenej steny autobusového prístrešku na Námestí M. R. Štefánika už viackrát v letku narazili drobné spevavé vtáky a tieto nárazy neprežili. Z tohto dôvodu bola na stenu nalepená silueta dravého vtáka, ktorá by takýmto úhynom mala zabrániť. celý text

ostatné | 24. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
Výsadba okrasných stromčekov 1

Výsadba okrasných stromčekov

10.6.2020 - Z iniciatívy a podnetu manželov Pastorekových bolo pri detskom ihrisku v Malej Mani vysadených 8 ks. tisov, ktoré spestrili tento oddychový a športový priestor. celý text

ostatné | 24. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

2. súdne pojednávanie

9. 6.2020 - Na okresnom súde sa uskutočnilo 2. súdne pojednávanie vo veci určenia vlastníctva budovy bývalej školy v Malej Mani. V tomto súdnom spore sa Obec Maňa ako žalobca dožaduje vlastníctva tejto nehnuteľnosti voči žalovanej Slovenskej republike – Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR. celý text

ostatné | 24. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Znalecké posudky budov

29.5.2020 – Pre potreby samostatného zaradenia do majetku obce boli vyhotovené znalecké posudky pre stanovenie všeobecnej hodnoty troch nehnuteľností – budov. Hodnota skladu – garáže pri zdravotnom stredisku bola stanovená na 16 600 €, skladu miestneho hospodárstva na námestí na 28 700 € a účelovej budovy na Domovine 1 na 21 800 €. celý text

ostatné | 24. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
Ošetrenie pagaštanov 1

Ošetrenie pagaštanov

26.5.2020 - Tak isto ako v predchádzajúcich rokoch bol opäť vykonaný chemický postrek 21 stromov pagaštanu konského na verejných priestranstvách našej obce proti škodcovi Ploskánikovi pagaštanovému, ktorý spôsobuje poškodenie s skoré usychanie listov. celý text

ostatné | 19. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
Zväčšenie pieskoviska 1

Zväčšenie pieskoviska

21.5.2020 – Pracovníci obce obnovili pieskovisko na detskom ihrisku na Námestí M. R. Štefánika a zväčšili ho z pôvodných 4 m² na 16 m². celý text

ostatné | 19. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
Oprava lavičky 1

Oprava lavičky

18.5.2020 – Pracovníci obce obnovili lavičku pred rímskokatolíckym kostolom v Malej Mani. celý text

ostatné | 19. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
Zmluvy na vybudovanie nových učební v ZŠ 1

Zmluvy na vybudovanie nových učební v ZŠ

15.5.2020 – Na základe výsledku verejného obstarávania zákaziek na projekt s názvom „ Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na Základnej škole s materskou školou v obci Maňa“ obec podpísala štyri zmluvy na vybudovanie dvoch nových učební - jazykovej a polytechnickej. Podpísané zmluvy sú na Časť zákazky č. 1 – Stavebné práce v hodnote 23 710,46 €, Časť zákazky č. 2 - Učebné pomôcky pre polytechnickú učebňu - v hodnote 20 433 €, Časť zákazky č. 3 - IKT vybavenie pre jazykovú učebňu - v hodnote 9 830 €, Časť zákazky č. 4 - Nábytok - v hodnote 16 135,06 €. Hodnota celého projektu je vo výške 70 108,46 €.
Následne obec podala žiadosť o vykonanie kontroly procesu ich verejného obstarávania.
celý text

ostatné | 19. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU 16.6.2020

ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU 16.6.2020 celý text

ostatné | 15. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Výberové konanie

Obec Maňa, v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na Obecnom úrade v Mani na pozíciu s druhom práce

verejnoprospešné práce a údržbárske práce v obci
a vedenie motorového vozidla.
celý text

ostatné | 10. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Návrh nových cestovných poriadkov Železníc Slovenskej republiky na pripomienkovanie.

Návrh nových cestovných poriadkov Železníc Slovenskej republiky na pripomienkovanie. celý text

ostatné | 8. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

2.6.2020 - OPATRENIE ÚVZ - NOSENIE- RUŠOK - RUŠÍ Opatrenie z 20.4. 2020

2.6.2020 - OPATRENIE ÚVZ - NOSENIE- RUŠOK - RUŠÍ Opatrenie z 20.4. 2020 celý text

ostatné | 3. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva majetku Obce Maňa, v k. ú. Veľká Maňa, parc. č. 4619, 4620 a 4621.

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva majetku Obce Maňa,
v k. ú. Veľká Maňa, parc. č. 4619, 4620 a 4621.
celý text

ostatné | 2. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva majetku Obce Maňa, k. ú. V. Maňa, č. p. 5446, 5447, 5448

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva majetku Obce Maňa, k. ú. V. Maňa, č. p. 5446, 5447, 5448 celý text

ostatné | 2. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Zverejnenie zámeru prevodu majetku Obce Maňa v k. ú. Veľká Maňa, parc. č. 4046, 4048, 4049

Zverejnenie zámeru prevodu majetku Obce Maňa v k. ú. Veľká Maňa, parc. č. 4046, 4048, 4049 celý text

ostatné | 1. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

26. 5. 2020 - NOVÉ INFORMÁCIE - CORONA

26. 5. 2020 - NOVÉ INFORMÁCIE - CORONA celý text

ostatné | 26. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

OPATRENIE ÚVZ zo dňa 26.5.2020 - zmena opatrenia - prevadzky - vynimky

OPATRENIE ÚVZ zo dňa 26.5.2020 - zmena opatrenia - prevadzky - vynimky celý text

ostatné | 26. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

19.05.2020 - Opatrenie - hromadne_podujatia

19.05.2020 - Opatrenie - hromadne_podujatia celý text

ostatné | 21. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

19.05.2020 - opatrenie UVZ SR -3. faza

19.05.2020 - opatrenie UVZ SR -3. faza celý text

ostatné | 21. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenie UVZSR - povinnosť - nosiť rúška

Opatrenie UVZSR - povinnosť - nosiť rúška celý text

ostatné | 21. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Podpora ochrany detí pred násilím

Podpora ochrany detí pred násilím celý text

ostatné | 19. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca šk. r. 2019-20

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca šk. r. 2019-20 celý text

ostatné | 19. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

SEPAROVANÝ ZBER 20.5.2020

SEPAROVANÝ ZBER 20.5.2020 celý text

ostatné | 19. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl do konca šk. r. 2019-20

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl do konca šk. r. 2019-20 celý text

ostatné | 19. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 18
posledná