Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 21
posledná

ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU DŇA 3.8.2021

ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU DŇA 3.8.2021 celý text

ostatné | 30. 7. 2021 | Autor: Správce Webu

Výzva pre občanov

Výzva pre občanov celý text

ostatné | 21. 7. 2021 | Autor: Správce Webu

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva majetku Obce Maňa, k. ú V. Maňa, č. p. 4576, 4577 a 4578

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva majetku Obce Maňa, k. ú V. Maňa, č. p. 4576, 4577 a 4578 celý text

ostatné | 12. 7. 2021 | Autor: Správce Webu

Obchodná verejná súťaž na predaj pozemkov v Obci Maňa p. č. 4064 a 4065

Obchodná verejná súťaž na predaj pozemkov v Obci Maňa p. č. 4064 a 4065 celý text

ostatné | 12. 7. 2021 | Autor: Správce Webu

Obchodná verejná súťaž na predaj pozemkov v obci Maňa, parc. č. 4036, 4037, 4038, 4039

Obchodná verejná súťaž na predaj pozemkov v obci Maňa, parc. č. 4036, 4037, 4038, 4039 celý text

ostatné | 12. 7. 2021 | Autor: Správce Webu

Obchodná verejná súťaž na predaj pozemku v obci Maňa, parc. č. 86/1

Obchodná verejná súťaž na predaj pozemku v obci Maňa, parc. č. 86/1 celý text

ostatné | 12. 7. 2021 | Autor: Správce Webu

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva majetku Obce Maňa, k. ú V. Maňa, č. p. 5028 a 5029

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva majetku Obce Maňa, k. ú V. Maňa, č. p. 5028 a 5029 celý text

ostatné | 8. 7. 2021 | Autor: Správce Webu

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva majetku Obce Maňa, k. ú V. Maňa, č. p. 4936

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva majetku Obce Maňa, k. ú V. Maňa, č. p. 4936 celý text

ostatné | 8. 7. 2021 | Autor: Správce Webu

ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU DŇA 2.7.2021

ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU DŇA 2.7.2021 celý text

ostatné | 30. 6. 2021 | Autor: Správce Webu

Očkovanie s mobilnou výjazdovou jednotkou

Očkovanie s mobilnou výjazdovou jednotkou celý text

ostatné | 30. 6. 2021 | Autor: Správce Webu

Pozemkové úpravy v KÚ Malá Maňa - informácie

Pozemkové úpravy v KÚ Malá Maňa - informácie celý text

ostatné | 2. 6. 2021 | Autor: Správce Webu

Oznámenie - verejná vyhláška - ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav v KÚ Malá Maňa

Oznámenie - verejná vyhláška - ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav v KÚ Malá Maňa celý text

ostatné | 31. 5. 2021 | Autor: Správce Webu
#

Ukončenie projektu vybudovania nových učební v ZŠ

13.5.2021 - Ukončenie projektu vybudovania nových učební v ZŠ celý text

ostatné | 26. 5. 2021 | Autor: Správce Webu
Dotácia na územnoplánovaciu dokumentáciu 1

Dotácia na územnoplánovaciu dokumentáciu

10.5.2021 – Ministerstvo dopravy a výstavby SR schválilo rozhodnutím ministra pre našu obec dotáciu na vypracovanie Územného plánu Obce Maňa vo výške 15 120 €. celý text

ostatné | 26. 5. 2021 | Autor: Správce Webu
Prace v obce - apríl 2021  1

Prace v obce - apríl 2021

30.4.2021 – Prace v obce - apríl 2021 celý text

ostatné | 26. 5. 2021 | Autor: Správce Webu
Kúpa nosiča kontajnerov  1

Kúpa nosiča kontajnerov

29.4.2021 – Kúpa nosiča kontajnerov celý text

ostatné | 26. 5. 2021 | Autor: Správce Webu
Zhodnotenie drevného odpadu 1

Zhodnotenie drevného odpadu

23.4.2021 – Drevný odpad, ktorý bol v obci vyzbieraný v priebehu roka a pri jarnom zvoze, bol zoštiepkovaný veľkokapacitným štiepkovačom a odvezený na energetické zhodnotenie. Celkovo bolo tejto drevnej hmoty 143,4 tony. celý text

ostatné | 26. 5. 2021 | Autor: Správce Webu

Kontrola železničných prechodov

7.4.2021 – Pracovníci Železníc SR, Polície a obce vykonali kontrolu železničných prechodov miestnych komunikácií na území našej obce a konštatovali, že spĺňajú zákonom stanovené bezpečnostné kritériá.

celý text

ostatné | 18. 5. 2021 | Autor: Správce Webu
Administratívna a finančná kontrola projektu 1

Administratívna a finančná kontrola projektu

Administratívna a finančná kontrola projektu celý text

ostatné | 18. 5. 2021 | Autor: Správce Webu
Práce v obci - marec 2021 1

Práce v obci - marec 2021

Práce v obci - marec 2021 celý text

ostatné | 18. 5. 2021 | Autor: Správce Webu
Zúčtovanie dotácie 1

Zúčtovanie dotácie

30.3.2021 – V projekte „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na Základnej škole s materskou školou v obci Maňa “ obec vykonala zúčtovanie 1. časti dotácie vo výške 44 077 € pre učebne ZŠ. celý text

ostatné | 18. 5. 2021 | Autor: Správce Webu
Nové zmluvy na odvoz separovaných odpadov 1

Nové zmluvy na odvoz separovaných odpadov

29.3.2021 – Obec uzatvorila nové zmluvy na odvoz separovaných odpadov. celý text

ostatné | 11. 5. 2021 | Autor: Správce Webu
Žiadosť o predfinancovanie 1

Žiadosť o predfinancovanie

12.3.2021 – Po ukončení stavebných prác na projekte „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na Základnej škole s materskou školou v obci Maňa “ obec podala žiadosť o predfinancovanie stavebnej časti projektu vo výške 23 288 €. celý text

ostatné | 11. 5. 2021 | Autor: Správce Webu
Doplnenie kontajnerov na šatstvo 1

Doplnenie kontajnerov na šatstvo

11.3.2021 – Tri kontajnery na zber použitého šatstva a textilu vo Veľkej Mani bývali pomerne často preplnené, pretože kapacitne nestačili na množstvo ukladaného šatstva. Z tohto dôvodu sme ich doplnili o ďalší – štvrtý. celý text

ostatné | 11. 5. 2021 | Autor: Správce Webu
Záverečná monitorovacia správa 1

Záverečná monitorovacia správa

10.3.2021 – Záverečná monitorovacia správa celý text

ostatné | 11. 5. 2021 | Autor: Správce Webu

Máňanský hlásnik

5.3.2021 – Po dlhšom čase sme opäť pripravili a vydali Máňanský hlásnik, 1. číslo 14.-teho ročníka s rekordným počtom 28 strán. Nájdete ho aj na obecnom webe v časti zaujímavosti. celý text

ostatné | 11. 5. 2021 | Autor: Správce Webu

Návrh 14-ich projektových zámerov obce

3.3.2021 – Návrh 14-ich projektových zámerov obce celý text

ostatné | 11. 5. 2021 | Autor: Správce Webu
„Revitalizácia verejného priestoru s rybníčkom v obci Maňa“  1

„Revitalizácia verejného priestoru s rybníčkom v obci Maňa“

1.3.2021 - „Revitalizácia verejného priestoru s rybníčkom v obci Maňa“ celý text

ostatné | 11. 5. 2021 | Autor: Správce Webu
Práce v obci - január a február 2021 1

Práce v obci - január a február 2021

26.2.2021 - Práce v obci - január a február 2021 celý text

ostatné | 11. 5. 2021 | Autor: Správce Webu

Pozemkové úpravy v Malej Mani

25.2.2021 – V rámci procesu pozemkových úprav v katastrálnom území Malá Maňa zasadala komisia na zisťovanie priebehu hraníc obvodu a zmien druhov pozemkov. celý text

ostatné | 11. 5. 2021 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 21
posledná