Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 21
posledná

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva majetku obce Maňa v k. ú. Veľká Maňa, parc. č. 147/4 a 149/30

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva majetku obce Maňa v k. ú. Veľká Maňa, parc. č. 147/4 a 149/30 celý text

ostatné | 27. 9. 2022 | Autor: Správce Webu

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva majetku obce Maňa

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva majetku obce Maňa v k. ú. Veľká Maňa, parc. č. 332/106 celý text

ostatné | 27. 9. 2022 | Autor: Správce Webu

Plánované prerušenie distribúcie elektriny na ulici Dolná Gedra

Plánované prerušenie distribúcie elektriny na ulici Dolná Gedra v dňoch 27.9.2022 a 3.10.2022 celý text

ostatné | 20. 9. 2022 | Autor: Správce Webu

OZNAM DETSKEJ LEKÁRKY

OZNAM DETSKEJ LEKÁRKY celý text

ostatné | 14. 9. 2022 | Autor: Správce Webu

Zber papiera a separovaného odpadu

Zber papiera a separovaného odpadu celý text

ostatné | 14. 9. 2022 | Autor: Správce Webu

Výdaj jódovej profylaxie od 22.8.2022 do 23.9.2022

Výdaj jódovej profylaxie od 22.8.2022 do 23.9.2022 celý text

ostatné | 17. 8. 2022 | Autor: Správce Webu
Inčtalácia automatického systému závlahy futbalového ihriska 1

Inštalácia automatického systému závlahy futbalového ihriska

Na futbalovom ihrisku v Mani bol nainštalovaný automatický systém závlahy. celý text

ostatné | 15. 8. 2022 | Autor: Správce Webu
Oprava lavičky a náter ohrádky 1

Oprava lavičky a náter ohrádky

23.7.2022 – Na vstupe do Starej hory bol obnovený náter ohrádky okolo kríža a oprava lavičky pred ním. celý text

ostatné | 15. 8. 2022 | Autor: Správce Webu
Nová turistická mapa „Hronská pahorkatina - Podhájska a okolie“ 1

Nová turistická mapa „Hronská pahorkatina - Podhájska a okolie“

V rámci projektu Združenia obcí Termál a MAS Združenia Termál bol na našom námestí umiestnený drevený panel - stojan s novovytvorenou turistickou mapou „Hronská pahorkatina - Podhájska a okolie“. celý text

ostatné | 15. 8. 2022 | Autor: Správce Webu

Zber separovaného odpadu dňa 15.8.2022

Zber separovaného odpadu dňa 15.8.2022 celý text

ostatné | 3. 8. 2022 | Autor: Správce Webu

Prerokovanie návrhov a požiadaviek na určenie nových pozemkov - pozvánka

Pozemkové úpravy v k. ú. Malá Maňa - Prerokovanie návrhov a požiadaviek na určenie nových pozemkov
- pozvánka
celý text

ostatné | 19. 7. 2022 | Autor: Správce Webu

ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU A PAPIERA

ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU A PAPIERA celý text

ostatné | 13. 7. 2022 | Autor: Správce Webu
#

Rekonštrukcia odlučovača tukov

6.7.2022 – Odlučovač - lapač tukov na kanalizačnom potrubí z kuchyne kultúrneho domu už dlhšie obdobie neplnil svoju funkciu a preto ho bolo nutné zrekonštruovať. Vykonaná bola výmena tukového lapolu, revíznej šachty a prepojenie jednotlivých potrubí, čim sa celý systém zachytávania tukov zmodernizo celý text

ostatné | 6. 7. 2022 | Autor: Správce Webu
#

Práce v obci - jún 2022

30.6.2022 - Práce v obci - jún 2022 celý text

ostatné | 6. 7. 2022 | Autor: Správce Webu
Príprava Požítavských folklórnych slávností 1

Príprava Požítavských folklórnych slávností

25. – 26.6 2022 - Príprava PFS celý text

ostatné | 6. 7. 2022 | Autor: Správce Webu

Zasadnutie Predstavenstva ZÚPÚ

22.6.2022 – Konalo sa pracovné rokovanie Predstavenstva Združenia účastníkov pozemkových úprav Malá Maňa, ktoré sa zaoberalo návrhom zásad pre umiestnenie nových pozemkov v projekte pozemkových úprav. celý text

ostatné | 6. 7. 2022 | Autor: Správce Webu

XXI. Obecné zastupiteľstvo

21.6.2022 - Konalo sa XXI. zasadnutie obecného zastupiteľstva , ktoré prerokovalo 28 bodov programu a prijalo 22 uznesení. celý text

ostatné | 6. 7. 2022 | Autor: Správce Webu
#

Rekonštrukcia pódia amfiteátra

16.6.2022 - Rekonštrukcia pódia amfiteátra celý text

ostatné | 6. 7. 2022 | Autor: Správce Webu
Kvetinová výzdoba pred domom kultúry 1

Kvetinová výzdoba pred domom kultúry

3.6.2022 – Vchod do domu kultúry a plocha pri autobusovej zastávke na námestí boli spestrené kvetinovou výzdobou v 12-tich kvetináčoch, ktoré na tento účel poskytli pán Arpád Kántor a pani Anna Babilonská, ktorým i týmto za ich sponzorský dar ďakujeme. celý text

ostatné | 6. 7. 2022 | Autor: Správce Webu
#

Práce v obci - máj 2022

Práce v obci - máj 2022 celý text

ostatné | 6. 7. 2022 | Autor: Správce Webu
logo PFS

Poďakovanie

sponzorom, účinkujúcim a všetkým, ktorí pomohli pri pri príprave Požitavských Folklórnych slávností Maňa 2022 celý text

ostatné | 27. 6. 2022 | Autor: Správce Webu

ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU - 24.6.2022

ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU - 24.6.2022 celý text

ostatné | 22. 6. 2022 | Autor: Správce Webu

MIMORIADNE ODPOČTY - Západoslovenská vodárenská spoločnosť

MIMORIADNE ODPOČTY - Západoslovenská vodárenská spoločnosť celý text

ostatné | 15. 6. 2022 | Autor: Správce Webu

Podporené projekty

Nitriansky samosprávny kraj obci Maňa v roku 2022 podporil dva projekty:
1.Požitavské folklórne slávnosti Maňa 2022 – XXXII. ročník
2.Cestovný ruch a folklór celý text

ostatné | 9. 6. 2022 | Autor: Správce Webu
#

Ukončená rekonštrukcia v športovej kabíne

Ukončená rekonštrukcia v športovej kabíne celý text

ostatné | 13. 5. 2022 | Autor: Správce Webu
#

Prace v obci v marci a apríli

Prace v obci v marci a apríli celý text

ostatné | 10. 5. 2022 | Autor: Správce Webu
#

Obnovená výsadba

28.4. 2022 – Na námestí v priestore okolo busty M. R. Štefánika bola obnovené pôvodná výsadba okrasných rastlín. celý text

ostatné | 10. 5. 2022 | Autor: Správce Webu
Stajan na bicykle 1

Stajan na bicykle

19.4.2022 - V rámci projektu Miestnej akčnej skupiny Mikroregiónu Termál (MAS ZT), ktorý bol finančne podporený Nitrianskym samosprávnym krajom, bol cykloturistický prístrešok pri našom rybníku doplnený stojanom na bicykle a odpadkovým košom. celý text

ostatné | 10. 5. 2022 | Autor: Správce Webu
#

Zber, štiepkovanie a odvoz drevného biologického odpadu

6.4.2022 - Drevný odpad, ktorý bol v obci vyzbieraný pri jarnom zvoze, bol zoštiepkovaný veľkokapacitným štiepkovačom a odvezený na energetické zhodnotenie. Tejto drevnej hmoty bolo celkovo 134,44 ton. celý text

ostatné | 10. 5. 2022 | Autor: Správce Webu
Odvoz drevnej hmoty 1

Odvoz drevnej hmoty

5.4.2022 - Zo zberného dvora bolo na druhotné – energetické zhodnotenie odvezených 23,12 t vyzbieranej drevnej hmoty zo starých nábytkov a objemných koreňov stromov. celý text

ostatné | 10. 5. 2022 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 21
posledná