Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 17
posledná

2.6.2020 - OPATRENIE ÚVZ - NOSENIE- RUŠOK - RUŠÍ Opatrenie z 20.4. 2020

2.6.2020 - OPATRENIE ÚVZ - NOSENIE- RUŠOK - RUŠÍ Opatrenie z 20.4. 2020 celý text

ostatné | 3. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva majetku Obce Maňa, v k. ú. Veľká Maňa, parc. č. 4619, 4620 a 4621.

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva majetku Obce Maňa,
v k. ú. Veľká Maňa, parc. č. 4619, 4620 a 4621.
celý text

ostatné | 2. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva majetku Obce Maňa, k. ú. V. Maňa, č. p. 5446, 5447, 5448

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva majetku Obce Maňa, k. ú. V. Maňa, č. p. 5446, 5447, 5448 celý text

ostatné | 2. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Zverejnenie zámeru prevodu majetku Obce Maňa v k. ú. Veľká Maňa, parc. č. 4046, 4048, 4049

Zverejnenie zámeru prevodu majetku Obce Maňa v k. ú. Veľká Maňa, parc. č. 4046, 4048, 4049 celý text

ostatné | 1. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

26. 5. 2020 - NOVÉ INFORMÁCIE - CORONA

26. 5. 2020 - NOVÉ INFORMÁCIE - CORONA celý text

ostatné | 26. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

OPATRENIE ÚVZ zo dňa 26.5.2020 - zmena opatrenia - prevadzky - vynimky

OPATRENIE ÚVZ zo dňa 26.5.2020 - zmena opatrenia - prevadzky - vynimky celý text

ostatné | 26. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

19.05.2020 - Opatrenie - hromadne_podujatia

19.05.2020 - Opatrenie - hromadne_podujatia celý text

ostatné | 21. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

19.05.2020 - opatrenie UVZ SR -3. faza

19.05.2020 - opatrenie UVZ SR -3. faza celý text

ostatné | 21. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenie UVZSR - povinnosť - nosiť rúška

Opatrenie UVZSR - povinnosť - nosiť rúška celý text

ostatné | 21. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Podpora ochrany detí pred násilím

Podpora ochrany detí pred násilím celý text

ostatné | 19. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca šk. r. 2019-20

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca šk. r. 2019-20 celý text

ostatné | 19. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

SEPAROVANÝ ZBER 20.5.2020

SEPAROVANÝ ZBER 20.5.2020 celý text

ostatné | 19. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl do konca šk. r. 2019-20

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl do konca šk. r. 2019-20 celý text

ostatné | 19. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva majetku Obce Maňa, v k. ú. Veľká Maňa, parc. č. 4060, 4061, 4062, 4064 a 4065.

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva majetku Obce Maňa,
v k. ú. Veľká Maňa, parc. č. 4060, 4061, 4062, 4064 a 4065.
celý text

ostatné | 18. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
Ukladanie bioodpadu v Malej Mani 1

Ukladanie bioodpadu v Malej Mani

11.5.2020 – V Malej Mani „Za Náglovými“ na mieste ukladania biologických odpadov boli osadené nové informačné tabule pre lepšie rozlíšenie a jednoznačnejšie nasmerovanie ukladania osobitne zelených a osobitne drevnatých biologických odpadov. Doterajší spôsob ukladania týchto dvoch zložiek viedol k ich zmiešavaniu a tým k znehodnoteniu. Z takto zmiešaného biologického odpadu nie je možné ďalej využiť drevnatú časť štiepkovaním na energetické účely a zelený odpad na kompostovanie. Z tohto dôvodu žiadame občanov, aby pri ukladaní bioodpadov toto rozdeľovanie dodržiavali. celý text

ostatné | 11. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
Práce v obci - marec a apríl 2020 1

Práce v obci - marec a apríl 2020

30.4.2020 - Pracovníci obce v priebehu marca a apríla vykonali výrub suchých a spadnutých stromov v parku a na uliciach A. Hlinku a M. Kukučina, odvoz veľkoobjemového odpadu, úpravu priestorov kompostoviska a miesta na uloženie drevného odpadu na „Pajte“, odviezli a vyseparovali separované odpady z kontejnerov pri obecných bytovkách, podľa objednávok vykonali kultivátorom jarnú rozrábku pôd, pokračovali v náteroch stĺpov verejného rozhlasu, opravili bočnú bránu do areálu futbalového ihriska, vykonali opravu obecných strojov Liaz - nosiča kontajnerov, traktora John Deer, mulčovača, prípravu na STK Avie vysokozdvižnej plošiny, čistili a zametali verejné priestranstvá a začala aj prvá jarná kosba, ...... celý text

ostatné | 11. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Inštalácia alarmu

29.4.2020 – V priestoroch garáží pri zdravotnom stredisku, kde má obec uskladnený protipovodňový, záchranný a hasičský príves a novozakúpené osobné auto, bol nainštalovaný elektronický zabezpečovací systém – alarm. celý text

ostatné | 11. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
Zoštiepkovanie drevného biologického odpadu 1

Zoštiepkovanie drevného biologického odpadu

21.4.2020 – Drevný odpad, ktorý bol v obci vyzbieraný v priebehu roka a pri jarnom zvoze, bol zoštiepkovaný veľkokapacitným štiepkovačom a odvezený na energetické zhodnotenie. celý text

ostatné | 11. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
Nový obecný automobil 1

Nový obecný automobil

16.4.2020 – Na základe výsledku verejného obstarávania obec zakúpila nový osobný automobil Dacia Dokker s príslušnou doplnenou výbavou v celkovej hodnote 12 876 €. Auto bude slúžiť pracovníkom obecného úradu pri bežných pracovných potrebách a pri rozvoze obedov dôchodcom. Toto auto nahradí doteraz používanú Škodu Felíciu, ktorú obec využívala 20 rokov. celý text

ostatné | 11. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

ODPOČET SPOTREBY ZEMNÉHO PLYNU

ODPOČET SPOTREBY ZEMNÉHO PLYNU celý text

ostatné | 7. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
Oprava vchodových schodov 1

Oprava vchodových schodov

16.4.2020 – Poškodené schody pred vchodmi do budovy spoločenského domu v Malej Mani boli opravené – dostali nový dlažobný obklad. celý text

ostatné | 6. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
Oprava ohrady cintorína v M. Mani 1

Oprava ohrady cintorína v M. Mani

15. 4. 2020 – V Malej Mani bola vykonaná oprava ohrady cintorína pri hlavnej ceste, ktorá bola poškodená pri dopravnej nehode, opravená bola i časť pletiva oplotenia v zadnej časti cintorína. celý text

ostatné | 6. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
Opravené komíny 1

Opravené komíny

15.4.2020 – Na budove „Lekárne“ boli opravené komíny, ktoré boli už značne poškodené zubom času. celý text

ostatné | 6. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Aplikácia "Zostaň Zdravý"

MV SR Centrálne monitorovacie a riadiace stredisko upozorňuje na možnosť využitia aplikácií pre mobilné telefóny, ktoré obsahujú informácie o koronavíruse, jeho príznakoch, rozšírení a podobne. Ide o aplikáciu Zostaň Zdravý, ktorá funguje pod operačným systémom Android, fungovanie pod aj iOS je v štádiu schvaľovania, táto aplikácia obsahuje aj mapu osôb s vyznačenými pozitívnymi výsledkami testov a aplikáciu COVID-19 , ktorá funguje pod systémom Android aj iOS. celý text

ostatné | 29. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Informácie MV SR určené seniorom v súvislosti s COVID-19

Informačný leták Ministerstva vnútra SR určený seniorom v súvislosti s pandémiou COVID-19 celý text

ostatné | 28. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
Opatrenie pre nosenie rušok 1

Opatrenie pre nosenie rušok

Opatrenie pre nosenie rušok celý text

ostatné | 21. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2_siedma aktualizácia

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2_siedma aktualizácia celý text

ostatné | 21. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

SEPAROVANÝ ZBER 21.4.2020

SEPAROVANÝ ZBER 21.4.2020 celý text

ostatné | 20. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

ODPOČET SPOTREBY EL.ENERGIE

ODPOČET SPOTREBY EL.ENERGIE celý text

ostatné | 16. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
Jarný zber konárov 1

Jarný zber konárov

7.4.2020 - V období od 1. do 7. apríla bol nákladným autom s mechanickým nakladacím ramenom vykonaný pravidelný jarný zber konárov a následne bol urobený ručný zber zvyškov. Celkove bolo z obce odvezených 32 vlečiek drevnej hmoty, čo predstavuje množstvo cca 150 ton a to je v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi zatiaľ najväčší zber.

celý text

ostatné | 15. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 17
posledná