Navigácia

Obsah

Územný plán

Územný plán obce Maňa

1_Širšie vzťahy_50 000 Stiahnuté: 41x | 16.11.2022

2_KUN 10 000 Stiahnuté: 39x | 16.11.2022

3_ÚSES 10 000 Stiahnuté: 37x | 16.11.2022

4_STRES 10 000 Stiahnuté: 25x | 16.11.2022

5a_KUN Veľká Maňa Stiahnuté: 45x | 16.11.2022

5b_KUN Malá Maňa Stiahnuté: 36x | 16.11.2022

6a_VOR Veľká Maňa Stiahnuté: 45x | 16.11.2022

6b_VOR Malá Maňa Stiahnuté: 27x | 16.11.2022

7a_VPS Veľká Maňa Stiahnuté: 33x | 16.11.2022

7b_VPS Malá Maňa Stiahnuté: 32x | 16.11.2022

8a_Doprava Veľká Maňa Stiahnuté: 33x | 16.11.2022

8b_Doprava Malá Maňa Stiahnuté: 34x | 16.11.2022

9a_Elektro, plyn, telekom Veľká Maňa Stiahnuté: 23x | 16.11.2022

9b_Elektro, plyn, telekom Malá Maňa Stiahnuté: 29x | 16.11.2022

10a_Voda, kanál Veľká Maňa Stiahnuté: 33x | 16.11.2022

10b_Voda, kanál Malá Maňa Stiahnuté: 26x | 16.11.2022

11a_PPLP Veľká Maňa Stiahnuté: 29x | 16.11.2022

11b_PPLP Malá Maňa Stiahnuté: 26x | 16.11.2022

TABUĽKA VYŇATIA Stiahnuté: 34x | 16.11.2022

text SMERNÁ ČASŤ ÚPN MAŇA Stiahnuté: 66x | 16.11.2022

Stránka