Navigácia

Obsah

Územný plán

Územný plán obce Maňa

1_Širšie vzťahy_50 000 Stiahnuté: 68x | 16.11.2022

2_KUN 10 000 Stiahnuté: 90x | 16.11.2022

3_ÚSES 10 000 Stiahnuté: 75x | 16.11.2022

4_STRES 10 000 Stiahnuté: 43x | 16.11.2022

5a_KUN Veľká Maňa Stiahnuté: 90x | 16.11.2022

5b_KUN Malá Maňa Stiahnuté: 84x | 16.11.2022

6a_VOR Veľká Maňa Stiahnuté: 73x | 16.11.2022

6b_VOR Malá Maňa Stiahnuté: 59x | 16.11.2022

7a_VPS Veľká Maňa Stiahnuté: 58x | 16.11.2022

7b_VPS Malá Maňa Stiahnuté: 67x | 16.11.2022

8a_Doprava Veľká Maňa Stiahnuté: 71x | 16.11.2022

8b_Doprava Malá Maňa Stiahnuté: 59x | 16.11.2022

9a_Elektro, plyn, telekom Veľká Maňa Stiahnuté: 51x | 16.11.2022

9b_Elektro, plyn, telekom Malá Maňa Stiahnuté: 53x | 16.11.2022

10a_Voda, kanál Veľká Maňa Stiahnuté: 67x | 16.11.2022

10b_Voda, kanál Malá Maňa Stiahnuté: 48x | 16.11.2022

11a_PPLP Veľká Maňa Stiahnuté: 54x | 16.11.2022

11b_PPLP Malá Maňa Stiahnuté: 51x | 16.11.2022

TABUĽKA VYŇATIA Stiahnuté: 69x | 16.11.2022

text SMERNÁ ČASŤ ÚPN MAŇA Stiahnuté: 132x | 16.11.2022

Stránka