Navigácia

Obsah

Kontakt

 

Adresa OÚ:

Obecný úrad Maňa 
Nám. M. R. Štefánika 7/1
941 45 Maňa

 

Starosta obce:

Mgr. Tomáš Pražák 
Tel.: 035/6595 104,  0905 522 839 
starosta@obecmana.sk 
 

Matrika:

Tel.: 035/6595 104
matrika@obecmana.sk

Kancelária obecného úradu:

Tel.: 035/6595 103 
matrika@obecmana.sk 

Oddelenie dopravy

Tel.: 035/6474 146 
oddeleniedopravy@obecmana.sk

Knižnica V. J. Gajdoša:                                     

Tel.: 035/6595 103 
kniznica@obecmana.sk

 

Fakturačné údaje:

Obec Maňa

Nám. M. R. Štefánika 7/1

941 45 Maňa

IČO: 00309061

DIČ: 2021059403

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK56 5600 0000 0022 6977 9001