Navigácia

Obsah

Požitavské folklórne slávnosti 2015

Posledná júnová nedeľa patrila v Mani požitavskému folklóru. A nielen požitavskému. V túto nedeľu sa na amfiteátri v miestnom parku, ktorému hovoria aj panská záhrada kaštieľa stretávajú folkloristi z regiónu a hostia z ďalekého okolia. V tomto roku to bol už 27. ročník a veru treba povedať, že úroveň a kvalita podujatia z roka na rok stúpa. Organizátori pozvali na tento ročník výborné súbory i jednotlivcov s veľmi dobrým programom.

Tradične podujatie začalo sprievodom súborov po dedine so zastávkami pri stoloch s občerstvením a dobrotami, kde zaspievali a zatancovali a potom pokračovali na amfiteáter. Tu sa sústredili a rozložili remeselníci so svojimi stánkami ako aj stánky s občerstvením. Bolo tu živo a plno, aj napriek tmavým mrakom nad dedinou. Ale ani to nezabránilo záujmu o toto podujatie, pretože to býva v Mani veľký sviatok. Dedina akoby odetá do sviatočného, pred domami na plotoch vystavené vyšívané uteráky, vankúše a ručníky i iné časti odevov, to všetko dodávalo tomuto podujatiu ráz sviatočnosti. Na pódium vystúpili domáce folklórne skupiny Dolinka a Dolina a spoločne zaspievali hymnu tohto podujatia „Prekrásna je tá panská záhrada...“ a po nej starosta obce Ing. Igor Sádovský privítal hostí, účinkujúcich i návštevníkov a podujatie slávnostne zahájil. Aj predseda NSK Ing. Milan Belica sa prihovoril a podčiarkol, keď za ním  stáli detičky v krojoch, že náš folklór nezanikne, keď sa oň zaujímajú deti v takom mladom veku a preberú štafetu po starších folkloristoch.

Potom sa už spustil prúd vystúpení počnúc najmenšími. Deti z DFS Dolinka Maňa ukázali program s názvom „Venčeky z kalundrovej studničky“ a deti z DFS Dolina Bratislava obrazy „Pri potoku“ a „Na poli“. Menšie i trochu väčšie detičky zatancovali svoj program sviežim štýlom, hodným obdivu, krokové variácie s pohybom ľahkým a nebojácnym, ako by im temperament rástol s rokmi. Boli jednoducho úžasné. FSk Jaročan nás zaviedol na „jarmek“ v ich tradičnom pásme „Ideme z jarmeku“ a FSk Dolina Maňa nám ukázali „Druhý deň na veselí“. Potom nastúpili tanečníci z FS Furmani z Nitry a ukázali nám „Tance z Topoľčian“ i „Tance z Veľkého Zálužia“. Tanečné prvky dopĺňali spevné partie FSk Zsibrice zo Žirian i FS Mlynček z Kolárova, ale aj detičky ako sólisti speváci. Aj FSk Hrušov z Hrušova pozostávajúca okrem harmonikára zo samých žien zaspievali piesne svojho regiónu. Imrich Oravec z Košíc v detvianskom kroji vylúdil krásne tóny na fujare i na píšťalke, a zaspieval podpolianske piesne. Predstavili sa aj Tanečnice z Lúčnice, seniorky, bývalé tanečnice  FS Lúčnica, ktoré sa ešte nechcú vzdať lásky k folklóru, k tancu a piesni. Ukázali sa v pásme „Tekovská paráda“ a „S rúchom“ v programoch, ktoré boli vycibrené v krokových variáciách do najmenších podrobností. A na záver nás FS Dopravár z Bratislavy povodil „Krížom krážom Slovenskom“ v programe, ktorý bol ako uragán spevu a tanca a vlastne zaslúžene ako bodka za podujatím.

Starosta Ing. Sádovský odovzdal účinkujúcim ďakovné listy a darčeky a oficiálne ukončil 27. ročník Požitavských folklórnych slávností s pozvaním na 28. ročník na budúci rok. Krása ľudového tanca a spevu zaujala návštevníkov, ktorých neodradilo ani niekoľko drobných kvapiek dažďa. A ako som už písal, úroveň programovej skladby je z roka na rok kvalitnejšia. Čo si už človek môže priať na takomto podujatí? Krásne piesne, krásne tance a krásne kroje. A to všetko v Mani ponúkajú každý rok.

Text: Milan Hlôška