Obsah

Kultúra a šport

DFS Dolinka

www.zsmana.edu.sk  


Zriaďovateľ:

Základná škola s materskou školou v Mani

Činnosť Detského folklórneho súboru Dolinka začína rokom 1966. Pracoval ako Folklórny krúžok pri ZDŠ v Mani. V roku 1986 bol krúžok premenovaný na DFS Dolinka.
Hneď na začiatku svojej činnosti sa mladí nadšenci zapojili do zberu ľudových tradícií našej obce. Vtedy ešte žijúci pamätníci ich informovali ako sa kedysi zabávali, ako sa hrali, aké pesničky spievali. Zozbierané poznatky spolu s vedúcou krúžku Mgr. Máriou Bednárovou, využili na vytvorenie choreografií pre jednotlivé pásma. Tak vznikli pásma: Morena, Kvetná nedeľa, Fašaneg sa kráti, Letí vrana, Paste sa húsky, Zo zeliniek na konope, Vojaci, Priadky na máňanských lúčkach, Za vysoké konope, Na Mikuláša, Na Luciu, Na Ondreja, Štedrý večer u pána richtára, Na tety, Ako sa chlebík dorobí, Na krumpličky, ďalej remeselnícke tance: Hrnce deravé, Lacný Jožko a tance z iných regiónov: Východoslovenské karičky.
Nacvičovali sme aj detské nefolklórne tance: Zatancujme si, Vláčik, V rytme polky a valčíka, Ako ráno vstáva slniečko, ...
Od roku 1975 sa zapájame do okresných, krajských a celoslovenských súťaží ZUČ.    


Ocenenia:

1977 - Modrá medaila
1979 - Modrá medaila
1980 - Najvyššie ocenenie Ministerstva kultúry za aktivitu - Červená medaila


Okresné súťaže:

1983 - NOVÉ ZÁMKY
1988 - NOVÉ ZÁMKY
1996 - VEĽKÝ KÝR
1997 - MAŇA
1999 - NOVÉ ZÁMKY


Krajské súťaže:

1979 - HRONSKÉ KĽAČANY
1982 - ŠAĽA
1987 - ZLATÉ MORAVCE
1989 - BÁNOVCE NAD BEBRAVOU
1993 - ZLATÉ MORAVCE
1996 - KOMÁRNO
1997 - NOVÉ ZÁMKY
1999 - ŠAĽA
2004 - NITRA
2005 - KOZÁROVCE
2009 - ŽELIEZOVCE

 

Celoslovenské súťaže:

1976 - NOVÉ ZÁMKY  
1980 - NOVÉ ZÁMKY
1981 - PREŠOV                    
1993 - PREŠOV     
1997 - PREŠOV      
2005 - LIKAVKA pri Ružomberku
2009 - LIKAVKA pri Ružomberku

 

Festivaly:

NOVÉ ZÁMKY: II. detský folklórny festival tanca (1996)
ZLATÉ MORAVCE - III. detský folklórny festival (1999)
VEĽKÁ LEHOTA - Detský folklórny festival pod Inovcom (2001)
DULOVCE: Južnoslovenské detské a mládežnícke folklórne slávnosti (2002, 2007, 2012)
NOVÉ ZÁMKY: Novozámocký festival detských folklórnych súborov (2003, 2004, 2005)
HRUŠOV: Hontianska paráda (2005, 2007)
MYJAVA: Medzinárodný folklórny festival (2008)
OČOVÁ: Detský folklórny festival (2012)
JELENEC: Medzinárodný folklórny festival (2014)


Regionálne slávnosti:

MAŇA - Požitavské folklórne slávnosti: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,  2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
PODHÁJSKA: Podhájske dni remesiel: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
TESÁRSKE MLYŇANY: Amrózyho dni v Arboréte Mlyňany: 2009, 2010, 2011

 
Účinkovanie na významných podujatiach:

TURČIANSKE TEPLICE - vystúpenie pre kúpeľných hostí (1994)
NOVÉ ZÁMKY: Okresný Deň učiteľov (1994)
NOVÉ ZÁMKY: III. európsky seminár o drogách Nadácie FILIA za prítomnosti p. Ernesta Servaisa a zástupcov krajín zapojených do projektu z Belgicka, Portugalska, Poľska, Luxemburska, Maďarska a Nemecka (1994)
NOVÉ ZÁMKY: II. okresný metodický deň učiteľov (1995)
MAŇA: program pre delegáciu učiteľov z Ameriky (1995)
MAŇA: program pre deti zo Švédska (1995)
MAŇA: III. metodický deň pre učiteľov z celého Slovenska (1995)
MAŇA: Krajská konferencia Slovenskej národnej strany (1996)
MARTIN: Spomienková slávnosť pri ukladaní telesných pozostatkov Ferdiša Jurigu (1996)
BANSKÁ BYSTRICA: Oslavy 1. mája (1997)
NOVÉ ZÁMKY: Deň vyhlásenia zvrchovanosti SR (1997)
MAŇA: Majstrovská Slovenska v orbe (1997)
MAŇA: Vystúpenie pre učiteľov okresu Levice (1997)
ŽILINA: Expotour - Slovakia - výstava cestovného ruchu (1998)
MAŇA: Vystúpenie pre členov delegáciu inšpektorov z Rumunska, zástupcu MŠ SR p. Piklerovej (1998)
MAŇA: Vystúpenie pre učiteľov z Hlohovca a okolia (1998)
OČOVÁ: 3. výročie regionálneho vyučovania (1998)
KRAHULE: Deň zvrchovanosti (1998)
MARTIN: Matičný svetový festival slovenskej mládeže (1998)
VEĽKÝ MEDER: Vianočné koledy (1998)
TVRDOŠOVCE: Vianočné koledy (1998)      
MAŇA: Vystúpenie pre učiteľov z okresu Žiar nad Hronom (1999)
PALÁRIKOVO: Celoslovenský letecký deň - MDD za účasti slovenského kozmonauta V. Remeka (1999)
MAŇA: Celoslovenský metodický deň pre učiteľov (1999)
MAŇA: Stavanie mája za účasti podpredsedu NR SR P. Hrušovského a poslanca NR SR F. Mikloška (2000)
MAŇA: Deň matiek (2000)
MAŇA: Metodický deň pre učiteľov Regionálnej výchovy z celého Slovenska (2001)
BRATISLAVA: Fórum pedagogiky (2001)
MAŇA: "Roľník pri práci a zábave..." (2002)
ŠTÚROVO: Vatra zvrchovanosti (2002)
MAŇA: Vystúpenie pre učiteľov z Anglicka (2002)
MAŇA: Stretnutie s prestaviteľmi SMER-u (2003)
PUKANEC: Oberačkové slávnosti (2003)
LÚČNICA NAD ŽITAVOU: Predprogram umeleckému súboru LÚČNICA (2004)
MAŇA: Udelenie čestného občianstva obce arcibiskupovi Dominikovi Hrušovskému a predsedovi NR SR Pavlovi   Hrušovskému (2004)
BRATISLAVA: Fórum pedagogiky (2004)
BRATISLAVA: Program pre zahraničných pedagógov (2005)
VRÁBLE: História mlynárstva v Požitaví (2006)
NOVÉ ZÁMKY: Deň krivých zrkadiel (2006)
NITRA: MEDACTA – Veda, technika a vzdelávanie mládeže(2007)    

                                      

Účinkovanie v zahraničí:

1996 - Viedeň (Rakúsko)
2007 – Lausanne (Švajčiarsko)
2007 – Annecy (Francúzsko)                                       
2009 - Budapešť - Csomor (Maďarsko)


Rozhlasové a televízne nahrávky:

1993 - Relácia "TAK i TAK" (STV Bratislava)
1997 - Relácia  "Eniki - beniki" (STV Košice)
1998 - Relácia "Kamera M" (STV Bratislava)