Obsah

Kultúra a šport

DFS Dolinka

 
História:

Činnosť Detského folklórneho súboru Dolinka sa začala v roku 1966, kedy deti pracovali vo Folklórnom krúžku pri ZDŠ v Mani.

Zakladateľkou súboru je Mgr. Mária Bednárová, ktorá od odmalička vnímala dianie okolo seba. Počúvala rozprávanie a spevy starších a hlboko si ich ukladala do svojej pamäti. Ako učiteľka vyviedla veľa generácií prváčikov, ktorých naučila čítať, písať, počítať a nenútenou formou ich viedla k tomu čo mala najradšej – spevu a tancu. Spočiatku viedla folklórny krúžok a postupne poznatky nadobudnuté v mladosti pretvárala do folklórnych pásiem, ktoré využíval Detský folklórny súbor Dolinka, ktorý viedla od roku 1966 až do roku 2015. Pri práci jej pomáhali Mgr. Eva Abrhanová, Mgr. Mária Černáková a Mgr. Andrea Banásová. Hudobným sprievodom bol akordeón a vystriedali sa harmonikári: Pavol Trstianky, Mgr. Martin Gajdoš a Mgr. Gabriela Tóthová.

Nacvičili pásma: Morena, Kvetná nedeľa, Fašaneg sa kráti, Letí vrana, Paste sa húsky, Zo zeliniek na konope, Vojaci, Priadky, Na máňanských lúčkach, Za vysoké konope, Na Mikuláša, Na Luciu, Na Ondreja, Štedrý večer u pána richtára, Na tety, Ako sa chlebík dorobí, Na krumpličky, ďalej remeselnícke tance: Hrnce deravé, Lacný Jožko a tance z iných regiónov: napr. Východoslovenské karičky.

Bolo úplne prirodzené, že deti, ktoré skončili v Dolinke si postupom času vytvorili Folklórnu skupinu Dolina a pokračovali ... V roku 2016 pri príležitosti 50. výročia vzniku DFS Dolinka a 30. výročia vzniku FSk Dolina Mgr. Mária Bednárová vydala knihu „Folklór na Máni“. V knihe sú jej spomienky na všedný pracovný, spoločenský a kultúrny život v obci, ich stvárnenie do javiskovej podoby a využitie vo folklórnej činnosti DFS Dolinka a FSk Dolina.

V rokoch 2016 – 2019 DFS Dolinka viedli Ing. Jana Čéryová, PhD. a Mgr. Jana Vidová. V tomto období súčasťou súboru Dolinka bola Folklórna muzika.

Po dvojročnej covidovej prestávke sa združila nová partia detí, ktorá prejavila záujem učiť sa spievať, tancovať a hrať sa na javisku. Od roku 2022 je zriaďovateľom DFS Dolinka  Občianske združenie Dolina Maňa. Vedenie súboru opäť prevzala Mgr. Mária Bednárová, ktorá odovzdáva svoje skúsenosti mladšej generácii. Teší sa, že sa našli pokračovatelia, ktorí zachovajú tradície našich predkov: Petra Slováková Kalincová a Barbora Feješová, ktoré odborne vyrástli z Detského folklórneho súboru Dolinka.

V súčasnosti má DFS Dolinka 28 dievčat a 10 chlapcov vo veku od 4 do 12 rokov. Hudobne ich sprevádza Detská cimbalovka Máňanská muzička a sólista v hre na akordeón Ing. Matej Švec. 

Malí folkloristi používajú pôvodné kroje, ktoré získali vyhľadávaním od starších obyvateľov obce a doplnené svojpomocným šitím z pôvodných materiálov a podľa pôvodných vzorov. Všetky kroje, ktoré sa používajú ušila Mgr. Mária Bednárová, zakladateľka DFS Dolinka Maňa.


Ocenenia:

1977 – Modrá medaila

1979 – Modrá medaila

1980 – Najvyššie ocenenie Ministerstva kultúry za aktivitu – Červená medaila

2006 – Cena Matice slovenskej DFS Dolinka Maňa za vzácny prínos k rozvoju národnej kultúry pri 40. výročí vzniku súboru

2022 – Zlaté pásmo: Regionálna prehliadka ENIKI BENIKI

2022 – Strieborné pásmo: Krajská súťažná prehliadka DFS Trvalky


Okresné súťaže:

1983 – NOVÉ ZÁMKY

1988 – NOVÉ ZÁMKY

1996 – VEĽKÝ KÝR

1997 – MAŇA

1999 – NOVÉ ZÁMKY

2022 – NOVÉ ZÁMKY

2023 - NOVÉ ZÁMKY


Krajské súťaže:

 

1979 – HRONSKÉ KĽAČANY

1982 – ŠAĽA

1987 – ZLATÉ MORAVCE

1989 – BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

1993 – ZLATÉ MORAVCE

1996 – KOMÁRNO

1997 – NOVÉ ZÁMKY

1999 – ŠAĽA

2004 – NITRA

2005 – KOZÁROVCE

2009 – ŽELIEZOVCE

2022 -  LUDANICE

2023 - LUDANICE

 

Celoslovenské súťaže:

1976 - NOVÉ ZÁMKY  
1980 - NOVÉ ZÁMKY
1981 - PREŠOV                    
1993 - PREŠOV     
1997 - PREŠOV      
2005 - LIKAVKA pri Ružomberku
2009 - LIKAVKA pri Ružomberku

 

Festivaly:

NOVÉ ZÁMKY: II. detský folklórny festival tanca (1996)
ZLATÉ MORAVCE - III. detský folklórny festival (1999)
VEĽKÁ LEHOTA - Detský folklórny festival pod Inovcom (2001)
DULOVCE: Južnoslovenské detské a mládežnícke folklórne slávnosti (2002, 2007, 2012)
NOVÉ ZÁMKY: Novozámocký festival detských folklórnych súborov (2003, 2004, 2005)
HRUŠOV: Hontianska paráda (2005, 2007)
MYJAVA: Medzinárodný folklórny festival (2008, 2010)
OČOVÁ: Detský folklórny festival (2012)
JELENEC: Medzinárodný folklórny festival (2014)


Regionálne slávnosti:

MAŇA - Požitavské folklórne slávnosti: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,  2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023


PODHÁJSKA - Podhájske dni remesiel: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

TESÁRSKE MLYŇANY - Ambrózyho dni v Arboréte Mlyňany: 2009, 2010, 2011, 2013

PLIEŠOVCE - Podjavorské folklórne slávnosti: 2010, 2013

 

 
Účinkovanie na významných podujatiach:

TURČIANSKE TEPLICE: vystúpenie pre kúpeľných hostí (1994)
NOVÉ ZÁMKY: Okresný Deň učiteľov (1994)
NOVÉ ZÁMKY: III. európsky seminár o drogách Nadácie FILIA za prítomnosti p. Ernesta Servaisa a zástupcov krajín zapojených do projektu z Belgicka, Portugalska, Poľska, Luxemburska, Maďarska a Nemecka (1994)
NOVÉ ZÁMKY: II. okresný metodický deň učiteľov (1995)
MAŇA: program pre delegáciu učiteľov z Ameriky (1995)
MAŇA: program pre deti zo Švédska (1995)
MAŇA: III. metodický deň pre učiteľov z celého Slovenska (1995)
MAŇA: Krajská konferencia Slovenskej národnej strany (1996)
MARTIN: Spomienková slávnosť pri ukladaní telesných pozostatkov Ferdiša Jurigu (1996)
BANSKÁ BYSTRICA: Oslavy 1. mája (1997)
NOVÉ ZÁMKY: Deň vyhlásenia zvrchovanosti SR (1997)
MAŇA: Majstrovská Slovenska v orbe (1997)
MAŇA: Vystúpenie pre učiteľov okresu Levice (1997)
ŽILINA: Expotour - Slovakia - výstava cestovného ruchu (1998)
MAŇA: Vystúpenie pre členov delegáciu inšpektorov z Rumunska, zástupcu MŠ SR p. Piklerovej (1998)
MAŇA: Vystúpenie pre učiteľov z Hlohovca a okolia (1998)
OČOVÁ: 3. výročie regionálneho vyučovania (1998)
KRAHULE: Deň zvrchovanosti (1998)
MARTIN: Matičný svetový festival slovenskej mládeže (1998)
VEĽKÝ MEDER: Vianočné koledy (1998)
TVRDOŠOVCE: Vianočné koledy (1998)      
MAŇA: Vystúpenie pre učiteľov z okresu Žiar nad Hronom (1999)
PALÁRIKOVO: Celoslovenský letecký deň - MDD za účasti slovenského kozmonauta V. Remeka (1999)
MAŇA: Celoslovenský metodický deň pre učiteľov (1999)
MAŇA: Stavanie mája za účasti podpredsedu NR SR P. Hrušovského a poslanca NR SR F. Mikloška (2000)
MAŇA: Deň matiek (2000)
MAŇA: Metodický deň pre učiteľov Regionálnej výchovy z celého Slovenska (2001)
BRATISLAVA: Fórum pedagogiky (2001)
MAŇA: "Roľník pri práci a zábave..." (2002)
ŠTÚROVO: Vatra zvrchovanosti (2002)
MAŇA: Vystúpenie pre učiteľov z Anglicka (2002)
MAŇA: Stretnutie s prestaviteľmi SMER-u (2003)
PUKANEC: Oberačkové slávnosti (2003)
LÚČNICA NAD ŽITAVOU: Predprogram umeleckému súboru LÚČNICA (2004)
MAŇA: Udelenie čestného občianstva obce arcibiskupovi Dominikovi Hrušovskému a predsedovi NR SR Pavlovi   Hrušovskému (2004)
BRATISLAVA: Fórum pedagogiky (2004)
BRATISLAVA: Program pre zahraničných pedagógov (2005)
VRÁBLE: História mlynárstva v Požitaví (2006)
NOVÉ ZÁMKY: Deň krivých zrkadiel (2006)
NITRA: MEDACTA – Veda, technika a vzdelávanie mládeže(2007)    

NITRA: Vítanie jari (2010)

NITRA-Dražovce: Sviatok chleba (2010)

NITRA: amfiteáter - koncert na pomoc postihnutých povodňami, spolu so skupinou   Čechomor (2010)

KRAHULE: Dni obce (2011)

MAŇA: Slávnostný program k 45. výročiu vzniku DFS Dolinka a 25. výročiu FSk Dolina (2011)

NITRA: Vianočné koledy v OC Mlyny (2011)

HURBANOVO: Hodové slávnosti (2012)

MAŇA: Trojkráľové popoludnie (2013)

VLKAS: Fašiangy (2013)

MAŇA: Uvedenie knihy “Na Máni“ (2013)

MAŇA: Dni kolied kresťanov Slovenska (2013)

MAŇA: Uvedenie Knihy „Maňa“ (2014)

ŠTÚROVO: Slovenské dni (2016)

MACHULINCE: Obecné slávnosti (2016)

MAŇA: 30. výročie FSk Dolina a 50. výročie DFS Dolinka (2016)

NITRA: Oslavy 1. mája (2017)

TOPOĽČIANKY: Obecné slávnosti (2017)

JAROK: Dni obce (2017)

MAŇA: Tak si tu žijeme – slávnostný program k životnému jubileu Mgr. Márie   Bednárovej (2019)

                                      

Účinkovanie v zahraničí:

1996 - Viedeň (Rakúsko)
2007 – Lausanne (Švajčiarsko)
2007 – Annecy (Francúzsko)                                       
2009 - Budapešť - Csomor (Maďarsko)


Rozhlasové a televízne nahrávky:

1993 - Relácia "TAK i TAK" (STV Bratislava)
1997 - Relácia  "Eniki - beniki" (STV Košice)
1998 - Relácia "Kamera M" (STV Bratislava)