Obsah

Cirkev
 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Maňa, ul. J. Kováča 10/3, 941 45  Maňa

správca farnosti: Mgr. Peter Kukučka

Telefón: +421 35 6595 106

Informácie o konaní bohoslužieb a farské oznamy nájdete na stránke www.mana.fara.sk

 

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku, Diaspora: Maňa, časť obce Malá Maňa

evanjelická farárka: Mgr. Janka Uhliková, Andovská 2, 940 52  Nové Zámky

Telefón: +421 35 6401 903

 

Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, cirkevný zbor: Maňa, časť obce Malá Maňa

kurátor cirkevného zboru Malá Maňa: Ján Koči, Maňa III./114, 941 45  Maňa

Telefón: +421 35 6595 120