Navigácia

Obsah

Víta Vás obec Maňa

Obec Maňa sa nachádza na juhozápadnom Slovensku, leží asi 30 km severne od mesta Nové Zámky, je lokalizovaná 10 km južne od mesta Vráble. Maňa patrí spolu s ďalšími 60 obcami do okresu Nové Zámky, ktorý je súčasťou Nitrianskeho kraja. Absolútna poloha stredu obce je daná súradnicami: 48°09´ severnej geografickej šírky a 18°17´ východnej geografickej dĺžky. Katastrálne územie zaberá plochu 21,59 km2, čím je zaraďovaná k stredne veľkým obciam Novozámockého okresu.

 

 

 

Údaje o obci

Okres: Nové zámky
Rozloha: 21,59 km2
Nadm. výška: 127 m n/m
Počet obyvateľov: 2 035

 

Aktuality

21.02.2020

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva majetku Obce Maňa, v k. ú. Veľká Maňa, parc. č. 4050 a 4051.

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva majetku Obce Maňa, v k. ú. Veľká Maňa, parc. č. 4050 a 4051.

Detail

18.02.2020

ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU 19.2.2020

ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU 19.2.2020

Detail

13.02.2020

Oznam - Zber vyseparovaného skla v časti obce Malá Maňa 1

Oznam - Zber vyseparovaného skla v časti obce Malá Maňa

Obecný úrad v Mani oznamuje občanom v miestnej časti Malá Maňa, že zberová spoločnosť Palárikovo už nebude realizovať zber skla prostredníctvom 1100 litrových kontejnerov, ktoré boli na stojisku pre tento účel umiestnené. Zrušenie tohto spôsobu zberu skla je z dôvodu, že do týchto kontajnerov bolo dlhodobo v rámci celého regiónu okrem skla ukladané aj značné množstvo iného komunálneho odpadu. Zber vyseparovaného skla sa bude v nasledujúcom období realizovať tak ako ostatné separované odpady, čiže v plastových vreciach, ktoré budú vyložené pred jednotlivými domami v dňoch podľa harmonogramu zberu separovaných odpadov.

Detail

13.02.2020

Upracme svet, upracme Slovensko 1

Upracme svet, upracme Slovensko

Pripoj sa k medzinárodnej iniciatíve, ktorej cieľom je vyčistiť naše okolie. Od 28. marca do 4. apríla ťa radi uvidíme na jarnom upratovaní. Bližšie informácie sa záujemcovia dozvedia na https://upracmeslovensko.sk/.

Detail

06.02.2020

Pozvánka na VIII. zasadnutie OZ Maňa

P O Z V Á N K A V zmysle § 12, ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Starosta obce z v o l á v a na deň 11.február 2020,/utorok/so začiatkom o 18.00 h. VIII. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Mani, ktoré sa uskutoční v zasadačke kultúrneho domu v Mani.

Detail