Navigácia

Obsah

Víta Vás obec Maňa

Obec Maňa sa nachádza na juhozápadnom Slovensku, leží asi 30 km severne od mesta Nové Zámky, je lokalizovaná 10 km južne od mesta Vráble. Maňa patrí spolu s ďalšími 60 obcami do okresu Nové Zámky, ktorý je súčasťou Nitrianskeho kraja. Absolútna poloha stredu obce je daná súradnicami: 48°09´ severnej geografickej šírky a 18°17´ východnej geografickej dĺžky. Katastrálne územie zaberá plochu 21,59 km2, čím je zaraďovaná k stredne veľkým obciam Novozámockého okresu.

 

 

 

Údaje o obci

Okres: Nové zámky
Rozloha: 21,59 km2
Nadm. výška: 127 m n/m
Počet obyvateľov: 2 035

 

Aktuality

01.12.2020

Kúpa pozemkov pre parkovisko 1

Kúpa pozemkov pre parkovisko

18.8.2020 – Obec uzatvorila kúpne zmluvy s dvomi známymi spoluvlastníkmi nehnuteľností parciel č. 143/4, 143/5, 144 a 145, zastavané plochy a nádvoria v celkovej ploche 974 m², ktorými od nich odkúpila ich podiely na týchto parcelách v celkovom množstve 1400/23520. Súčasne bol na liste vykonaný výmaz neexistujúceho domu. Po zápise tejto kúpy na katastri sa obec stala jediným známym spoluvlastníkom týchto nehnuteľností, ktoré v budúcnosti plánuje vyčistiť a využiť ako parkovacie plochy, ktorých je v obci trvalý nedostatok hlavne pri organizácii väčších podujatí.

Detail

01.12.2020

Dopravné značky „Pozor zver“. 1

Dopravné značky „Pozor zver“.

13.8.2020 – Na základe žiadosti obce pre zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie boli na ceste cestu II. triedy č. II/511 v úseku Žitavského luhu umiestnené dopravné značky „Pozor zver“.

Detail

01.12.2020

Nový prechodu pre chodcov 1

Nový priechod pre chodcov

13.8.2020 – Na základe žiadosti občanov a na zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie bol vytvorený nový priechod pre chodcov na miestnej komunikácii na ulici F. Jurigu. Miesto priechodu je pred vyústením miestnej komunikácie na hlavnú cestu II. triedy č. II/511. Priechod je vyznačený vodorovným a zvislým dopravným značením a samostatne osvetlený doplneným verejným osvetlením.

Detail

30.11.2020

Dotazník k radónovej problematike

Dotazník k radónovej problematike

Detail

27.11.2020

"HEDŠÍK"

Oznam: Horský výbor VSSH Maňa oznamuje všetkým svojím členom, že v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou výskytu koronavírusu na Slovensku a z dôvodu vyhláseného núdzového stavu sa schôdza - „ HEDŠÍK “ nebude konať! Náhradný termín schôdze, keď to situácia dovolí, bude včas oznámený. Ďakujeme za porozumenie!

Detail

Novinky o koronavíruse a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií