Navigácia

Obsah

Dokumenty

2016

Dotazník spokojnosti z NKÚ Stiahnuté: 446x | 29.02.2016

Konsolidovaná výročná správa (uvádza údaje z individuálnej výročnej správy) obce Maňa za rok 2015 Stiahnuté: 339x | 30.09.2016

Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 30. 06. 2016 Stiahnuté: 268x | 30.09.2016

Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 31. 12. 2015 Stiahnuté: 246x | 30.06.2016

PHSR_Termal_2014_2020 Stiahnuté: 479x | 31.07.2016

Plnenie príjmov za 1. Q/2016 Stiahnuté: 301x | 30.04.2016

Plnenie príjmov za 2. Q/2016 Stiahnuté: 304x | 30.09.2016

Plnenie príjmov za 3. Q/2016 Stiahnuté: 309x | 30.11.2016

Plnenie príjmov za 4. Q/2015 Stiahnuté: 255x | 29.02.2016

Plnenie výdavkov za 1. Q/2016 Stiahnuté: 329x | 30.04.2016

Plnenie výdavkov za 2. Q/2016 Stiahnuté: 381x | 30.09.2016

Plnenie výdavkov za 3. Q/2016 Stiahnuté: 297x | 30.11.2016

Plnenie výdavkov za 4. Q/2015 Stiahnuté: 310x | 29.02.2016

Rozpočtový harmonogram na rok 2017 Stiahnuté: 345x | 31.10.2016

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva majetku Obce Maňa Stiahnuté: 308x | 30.06.2016

2015

Doplnenie programového rozpočtu obce Maňa na rok 2015 Stiahnuté: 233x | 31.01.2015

Konsolidovaná výročná správa obce Maňa za rok 2014 Stiahnuté: 320x | 31.10.2015

Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 30. 06. 2015 Stiahnuté: 299x | 31.10.2015

Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 31. 12. 2014 Stiahnuté: 276x | 30.06.2015

Návrh programového rozpočtu obce Maňa na rok 2016 Stiahnuté: 307x | 30.11.2015

Stránka