Navigácia

Obsah

Dokumenty

2015

Plnenie výdavkov za 2. Q/2015 Stiahnuté: 297x | 30.09.2015

Plnenie výdavkov za 3. Q/2015 Stiahnuté: 252x | 31.10.2015

Plnenie výdavkov za rok 2014 Stiahnuté: 227x | 31.01.2015

Prílohy k zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Maňa Stiahnuté: 323x | 31.01.2015

Programový rozpočet obce Maňa na rok 2016 Stiahnuté: 314x | 31.12.2015

Rozpočet obce Maňa na rok 2016 - príjmová časť Stiahnuté: 300x | 31.12.2015

Rozpočet obce Maňa na rok 2016 - výdavková časť Stiahnuté: 303x | 31.12.2015

Rozpočtové opatrenie obce Maňa č. 1/2015 Stiahnuté: 266x | 31.01.2015

Rozpočtové opatrenie starostu obce Maňa Stiahnuté: 353x | 31.03.2015

Rozpočtové opatrenie starostu obce Maňa č. 2/2014 Stiahnuté: 236x | 31.01.2015

Rozpočtové opatrenie starostu obce Maňa č. 3/2014 Stiahnuté: 615x | 31.01.2015

Rozpočtový harmonogram na rok 2015 Stiahnuté: 304x | 28.02.2015

Rozpočtový harmonogram obce Maňa na rok 2016 Stiahnuté: 267x | 30.09.2015

Výročná správa obce Maňa za rok 2014 Stiahnuté: 330x | 31.10.2015

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Stiahnuté: 469x | 31.01.2015

Záverečný účet obce Maňa za rok 2014 Stiahnuté: 232x | 30.06.2015

Zmena rozpočtu obce Maňa na rok 2015 - finančné prostiredky zo štátneho rozpočtu Stiahnuté: 256x | 31.03.2015

Zmena rozpočtu obce Maňa na rok 2015 č. 5 Stiahnuté: 366x | 30.04.2015

Zmena rozpočtu obce Maňa na rok 2015 č. 6 Stiahnuté: 250x | 30.06.2015

Zmena rozpočtu obce Maňa na rok 2015 č. 7 Stiahnuté: 305x | 30.06.2015

Stránka