Navigácia

Obsah

Dokumenty

2015

Rozpočet obce Maňa na rok 2016 - príjmová časť Stiahnuté: 270x | 31.12.2015

Rozpočet obce Maňa na rok 2016 - výdavková časť Stiahnuté: 276x | 31.12.2015

Rozpočtové opatrenie obce Maňa č. 1/2015 Stiahnuté: 234x | 31.01.2015

Rozpočtové opatrenie starostu obce Maňa Stiahnuté: 319x | 31.03.2015

Rozpočtové opatrenie starostu obce Maňa č. 2/2014 Stiahnuté: 207x | 31.01.2015

Rozpočtové opatrenie starostu obce Maňa č. 3/2014 Stiahnuté: 582x | 31.01.2015

Rozpočtový harmonogram na rok 2015 Stiahnuté: 270x | 28.02.2015

Rozpočtový harmonogram obce Maňa na rok 2016 Stiahnuté: 226x | 30.09.2015

Výročná správa obce Maňa za rok 2014 Stiahnuté: 302x | 31.10.2015

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Stiahnuté: 436x | 31.01.2015

Záverečný účet obce Maňa za rok 2014 Stiahnuté: 205x | 30.06.2015

Zmena rozpočtu obce Maňa na rok 2015 - finančné prostiredky zo štátneho rozpočtu Stiahnuté: 222x | 31.03.2015

Zmena rozpočtu obce Maňa na rok 2015 č. 5 Stiahnuté: 333x | 30.04.2015

Zmena rozpočtu obce Maňa na rok 2015 č. 6 Stiahnuté: 219x | 30.06.2015

Zmena rozpočtu obce Maňa na rok 2015 č. 7 Stiahnuté: 275x | 30.06.2015

Zmena rozpočtu obce Maňa na rok 2015 č. 8 Stiahnuté: 266x | 30.09.2015

Zmena rozpočtu obce Maňa na rok 2015 č. 9 Stiahnuté: 280x | 30.09.2015

2014

Konsolidovaná výročná správa Obce Maňa za rok 2013 Stiahnuté: 289x | 31.10.2014

Máňanský hlásnik č. 1/2013 Stiahnuté: 190x | 30.06.2014

Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Obce Maňa k 30. 06. 2014 Stiahnuté: 254x | 31.10.2014

Stránka