Navigácia

Obsah

Dokumenty

2014

Plnenie výdavkovej časti rozpočtu obce Maňa za rok 2013 Stiahnuté: 183x | 31.03.2014

Program odpadového hospodárstva Stiahnuté: 403x | 28.02.2014

Programový rozpočet obce Maňa na rok 2014 Stiahnuté: 149x | 31.03.2014

Programový rozpočet obce Maňa na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 - 2017 Stiahnuté: 178x | 30.11.2014

Rozpočet obce Maňa na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 - 2017 Stiahnuté: 159x | 30.11.2014

Rozpočtové opatrenie obce Maňa č. 1/2014 Stiahnuté: 238x | 31.03.2014

Rozpočtové opatrenie Obce Maňa č. 2/2014 Stiahnuté: 236x | 31.05.2014

Rozpočtové opatrenie Obce Maňa č. 3/2014 Stiahnuté: 270x | 31.07.2014

Rozpočtové opatrenie obce Maňa č. 4/2014 Stiahnuté: 213x | 31.10.2014

Rozpočtové opatrenie obce Maňa č. 5/2014 Stiahnuté: 228x | 31.12.2014

Rozpočtové opatrenie starostu Obce Maňa č. 1/2014 Stiahnuté: 238x | 30.09.2014

Výročná správa Obce Maňa za rok 2013 Stiahnuté: 174x | 31.05.2014

Záverečný účet Obce Maňa za rok 2013 Stiahnuté: 175x | 31.05.2014

2013

Prílohy k VZN o dotáciách Stiahnuté: 230x | 31.10.2013

Rozpočtové opatrenie obce Maňa č. 1/2013 Stiahnuté: 174x | 30.06.2013

Rozpočtové opatrenie obce Maňa č. 2/2013 Stiahnuté: 229x | 31.10.2013

Rozpočtové opatrenie Obce Maňa č. 3/2013 Stiahnuté: 229x | 31.10.2013

Rozpočtové opatrenie obce Maňa na rok 2013 č. 4 Stiahnuté: 212x | 31.12.2013

Schválený rozpočet na rok 2013 Stiahnuté: 226x | 30.06.2013

Schválený rozpočet obce Maňa na rok 2014 Stiahnuté: 217x | 31.12.2013

Stránka