Navigácia

Obsah

Dokumenty

2014

Rozpočtové opatrenie starostu Obce Maňa č. 1/2014 Stiahnuté: 318x | 30.09.2014

Výročná správa Obce Maňa za rok 2013 Stiahnuté: 247x | 31.05.2014

Záverečný účet Obce Maňa za rok 2013 Stiahnuté: 223x | 31.05.2014

2013

Prílohy k VZN o dotáciách Stiahnuté: 273x | 31.10.2013

Rozpočtové opatrenie obce Maňa č. 1/2013 Stiahnuté: 230x | 30.06.2013

Rozpočtové opatrenie obce Maňa č. 2/2013 Stiahnuté: 281x | 31.10.2013

Rozpočtové opatrenie Obce Maňa č. 3/2013 Stiahnuté: 291x | 31.10.2013

Rozpočtové opatrenie obce Maňa na rok 2013 č. 4 Stiahnuté: 297x | 31.12.2013

Schválený rozpočet na rok 2013 Stiahnuté: 292x | 30.06.2013

Schválený rozpočet obce Maňa na rok 2014 Stiahnuté: 284x | 31.12.2013

Vznik a zánik daňovej povinnosti FO Stiahnuté: 191x | 31.03.2013

Vznik a zánik daňovej povinnosti PO Stiahnuté: 210x | 31.03.2013

Samospráva obce Súbory

Príloha č. 1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu Stiahnuté: 163x | 05.04.2019

Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Maňa Stiahnuté: 316x | 31.01.2016

Socialne služby Stiahnuté: 453x | 30.09.2011

Štatút obce Stiahnuté: 313x | 31.03.2009

Výročná správa za rok 2010 Stiahnuté: 335x | 31.03.2011

Záverečný účet za rok 2010 Stiahnuté: 289x | 31.03.2011

Stránka