Navigácia

Obsah

Dokumenty

2014

Záverečný účet Obce Maňa za rok 2013 Stiahnuté: 215x | 31.05.2014

2013

Prílohy k VZN o dotáciách Stiahnuté: 266x | 31.10.2013

Rozpočtové opatrenie obce Maňa č. 1/2013 Stiahnuté: 223x | 30.06.2013

Rozpočtové opatrenie obce Maňa č. 2/2013 Stiahnuté: 273x | 31.10.2013

Rozpočtové opatrenie Obce Maňa č. 3/2013 Stiahnuté: 283x | 31.10.2013

Rozpočtové opatrenie obce Maňa na rok 2013 č. 4 Stiahnuté: 287x | 31.12.2013

Schválený rozpočet na rok 2013 Stiahnuté: 286x | 30.06.2013

Schválený rozpočet obce Maňa na rok 2014 Stiahnuté: 275x | 31.12.2013

Vznik a zánik daňovej povinnosti FO Stiahnuté: 184x | 31.03.2013

Vznik a zánik daňovej povinnosti PO Stiahnuté: 204x | 31.03.2013

Samospráva obce Súbory

Príloha č. 1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu Stiahnuté: 154x | 05.04.2019

Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Maňa Stiahnuté: 303x | 31.01.2016

Socialne služby Stiahnuté: 370x | 30.09.2011

Štatút obce Stiahnuté: 303x | 31.03.2009

Výročná správa za rok 2010 Stiahnuté: 326x | 31.03.2011

Záverečný účet za rok 2010 Stiahnuté: 278x | 31.03.2011

Stránka