Navigácia

Obsah

Dokumenty

2014

Máňanský hlásnik č. 1/2013 Stiahnuté: 206x | 30.06.2014

Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Obce Maňa k 30. 06. 2014 Stiahnuté: 263x | 31.10.2014

Monitorovacia a hodnotiacia správa o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 31. 12. 2013 Stiahnuté: 219x | 31.03.2014

Plnenie príjmovej časti rozpočtu Obce Maňa k 30. 09. 2014 Stiahnuté: 286x | 31.10.2014

Plnenie príjmovej časti rozpočtu Obce Maňa za 1. polrok 2014 Stiahnuté: 293x | 31.07.2014

Plnenie príjmovej časti rozpočtu obce Maňa za 1. Q/2014 Stiahnuté: 293x | 31.05.2014

Plnenie príjmovej časti rozpočtu obce Maňa za rok 2013 Stiahnuté: 218x | 31.03.2014

Plnenie výdavkovej časti rozpočtu Obce Maňa k 30. 09. 2014 Stiahnuté: 268x | 31.10.2014

Plnenie výdavkovej časti rozpočtu Obce Maňa za 1. polrok 2014 Stiahnuté: 272x | 31.07.2014

Plnenie výdavkovej časti rozpočtu obce Maňa za 1. Q/2014 Stiahnuté: 217x | 31.05.2014

Plnenie výdavkovej časti rozpočtu obce Maňa za rok 2013 Stiahnuté: 247x | 31.03.2014

Program odpadového hospodárstva Stiahnuté: 553x | 28.02.2014

Programový rozpočet obce Maňa na rok 2014 Stiahnuté: 211x | 31.03.2014

Programový rozpočet obce Maňa na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 - 2017 Stiahnuté: 237x | 30.11.2014

Rozpočet obce Maňa na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 - 2017 Stiahnuté: 197x | 30.11.2014

Rozpočtové opatrenie obce Maňa č. 1/2014 Stiahnuté: 301x | 31.03.2014

Rozpočtové opatrenie Obce Maňa č. 2/2014 Stiahnuté: 295x | 31.05.2014

Rozpočtové opatrenie Obce Maňa č. 3/2014 Stiahnuté: 332x | 31.07.2014

Rozpočtové opatrenie obce Maňa č. 4/2014 Stiahnuté: 266x | 31.10.2014

Rozpočtové opatrenie obce Maňa č. 5/2014 Stiahnuté: 276x | 31.12.2014

Stránka