Navigácia

Obsah

Dokumenty

2014

Monitorovacia a hodnotiacia správa o plnení programového rozpočtu obce Maňa k 31. 12. 2013 Stiahnuté: 209x | 31.03.2014

Plnenie príjmovej časti rozpočtu Obce Maňa k 30. 09. 2014 Stiahnuté: 276x | 31.10.2014

Plnenie príjmovej časti rozpočtu Obce Maňa za 1. polrok 2014 Stiahnuté: 285x | 31.07.2014

Plnenie príjmovej časti rozpočtu obce Maňa za 1. Q/2014 Stiahnuté: 282x | 31.05.2014

Plnenie príjmovej časti rozpočtu obce Maňa za rok 2013 Stiahnuté: 208x | 31.03.2014

Plnenie výdavkovej časti rozpočtu Obce Maňa k 30. 09. 2014 Stiahnuté: 259x | 31.10.2014

Plnenie výdavkovej časti rozpočtu Obce Maňa za 1. polrok 2014 Stiahnuté: 263x | 31.07.2014

Plnenie výdavkovej časti rozpočtu obce Maňa za 1. Q/2014 Stiahnuté: 210x | 31.05.2014

Plnenie výdavkovej časti rozpočtu obce Maňa za rok 2013 Stiahnuté: 238x | 31.03.2014

Program odpadového hospodárstva Stiahnuté: 537x | 28.02.2014

Programový rozpočet obce Maňa na rok 2014 Stiahnuté: 199x | 31.03.2014

Programový rozpočet obce Maňa na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 - 2017 Stiahnuté: 228x | 30.11.2014

Rozpočet obce Maňa na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 - 2017 Stiahnuté: 191x | 30.11.2014

Rozpočtové opatrenie obce Maňa č. 1/2014 Stiahnuté: 291x | 31.03.2014

Rozpočtové opatrenie Obce Maňa č. 2/2014 Stiahnuté: 286x | 31.05.2014

Rozpočtové opatrenie Obce Maňa č. 3/2014 Stiahnuté: 320x | 31.07.2014

Rozpočtové opatrenie obce Maňa č. 4/2014 Stiahnuté: 258x | 31.10.2014

Rozpočtové opatrenie obce Maňa č. 5/2014 Stiahnuté: 270x | 31.12.2014

Rozpočtové opatrenie starostu Obce Maňa č. 1/2014 Stiahnuté: 310x | 30.09.2014

Výročná správa Obce Maňa za rok 2013 Stiahnuté: 238x | 31.05.2014

Stránka