Navigácia

Obsah

Dokumenty

2013

Vznik a zánik daňovej povinnosti FO Stiahnuté: 139x | 31.03.2013

Vznik a zánik daňovej povinnosti PO Stiahnuté: 154x | 31.03.2013

Samospráva obce Súbory

Príloha č. 1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu Stiahnuté: 95x | 05.04.2019

Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Maňa Stiahnuté: 254x | 31.01.2016

Socialne služby Stiahnuté: 249x | 30.09.2011

Štatút obce Stiahnuté: 244x | 31.03.2009

Výročná správa za rok 2010 Stiahnuté: 254x | 31.03.2011

Záverečný účet za rok 2010 Stiahnuté: 218x | 31.03.2011

Stránka