Navigácia

Obsah

Dokumenty

2013

Vznik a zánik daňovej povinnosti FO Stiahnuté: 81x | 31.03.2013

Vznik a zánik daňovej povinnosti PO Stiahnuté: 81x | 31.03.2013

Samospráva obce Súbory

Príloha č. 1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu Stiahnuté: 34x | 05.04.2019

Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Maňa Stiahnuté: 181x | 31.01.2016

Socialne služby Stiahnuté: 94x | 30.09.2011

Štatút obce Stiahnuté: 186x | 31.03.2009

Výročná správa za rok 2010 Stiahnuté: 185x | 31.03.2011

Záverečný účet za rok 2010 Stiahnuté: 159x | 31.03.2011

Stránka