Navigácia

Obsah

v roku 2020 k náučnému chodníku na Žitavskom luhu v intraviláne a extraviláne našej obci pribudol nový náučný chodník s názvom „História a súčasnosť obce Maňa“. Chodník nás prevedie po 10-tich výnimočných pamiatkach a lokalitách obce. Zameriava sa na historické, kultúrne i prírodné zaujímavosti, o ktorých sa viacej dozviete na 12-tich informačných tabuliach na jeho 13,8 km dlhej trase, ktorej začiatok je na Námestí
M. R. Štefánika. Samotné informačné tabule sme pripravili v spolupráci s Katedrou geografie a regionálneho rozvoja Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho
kraja. Podľa projektu firmy „Atelier Domova“ nosiče tabúľ z agátového dreva a kari-rohoží zhotovili a v teréne
osadili pracovníci obce. K náučnému chodníku sme pripravili i propagačné materiály - letáky a skladačky,
ktoré sú záujemcom k dispozícii na obecnom úrade.

Letáky