Navigácia

Obsah

Ordinačné hodiny všeobecného lekára pre dospelých

 

Obecný úrad v Mani oznamuje občanom, že od 1. januára 2018 bude službu všeobecného lekára pre dospelých pre našu obec vykonávať MUDr. Miloš Bartko.

V súvislosti s procesom povoľovania zmeny prevádzkovania ambulancie bude v čase od 2. do 12. januára 2018  ambulancia v Mani zatvorená. V tomto období bude pacientom poskytnutá lekárska starostlivosť MUDr. Milošom Bartkom v ambulaciách v Podhájskej a v Trávnici nasledovne:

Pondelok : Podhájska 07:30 – 14:00

Utorok :     Trávnica 07:30 – 11:00,  Podhájska 11:15 – 14:00

Streda :      Podhájska 07:30 – 14:00

Štvrtok :    Trávnica 07:30 – 11:00,  Podhájska 11:15 – 14:00

Piatok :      Podhájska 07:30 – 14:00

Správy

prvá prechádzajúci
z 7
posledná

Ordinačné hodiny všeobecného lekára od 15. 1. 2018

Ordinačné hodiny všeobecného lekára od 15. 1. 2018 celý text

ostatné | 11. 1. 2018 | Autor: Správce Webu

Ordinačné hodiny všeobecného lekára pre dospelých

Ordinačné hodiny všeobecného lekára pre dospelých

celý text

ostatné | 2. 1. 2018 | Autor: Správce Webu

Vianočné prianie

„Chlapček sa nám narodil, daný je nám Syn.“
Krásne prežitie vianočných sviatkov, radosť z narodenia malého Ježiška,
pokoj, lásku, veľa zdravia, šťastia, radosti a úspechov v nastávajúcom roku 2018
Vám praje kolektív pracovníkov Obce Maňa
a starosta obce Ing. Igor Sádovský.
celý text

ostatné | 22. 12. 2017 | Autor: Správce Webu
Panely náučného chodníka 1

Panely náučného chodníka

8.12.2017 – Na podporu cestovného ruchu naša obec získala dotáciu z Nitrianskeho samosprávneho kraja vo výške 1756,8.-€. Touto sumou bol podporený projekt „ Predstavujeme Maňu – náučné prechádzky obcou“, v rámci ktorého bolo navrhnutých a vyrobených 12 veľkoplošných tabúľ náučného chodníka „História a súčasnosť obce Maňa“. V budúcom roku budú tabule umiestnené pri zaujímavých lokalitách našej obce a predstavia Rímskokatolícky kostol Sedembolestnej Panny Márie, kaštieľ, národopisnú expozíciu, park, mlynárstvo, kalvínsky kostol, „KišValkáz“, Vinohradníctvo na Starej hore, rybolov na rybníku a keltské pohrebisko. celý text

ostatné | 14. 12. 2017 | Autor: Správce Webu
Odstránenei nelegálnej skládky odpadu 1

Odstránenei nelegálnej skládky odpadu

29.11.2017 – Na základe zmluvy firma Skládky a odpady s.r.o., Bratislava ukončila likvidáciu „čiernej“ skládky odpadu v hliníku za „Pajtou“. Odpad vyseparovali, pozhŕňali na kopy a následne odviezli na skládky komunálnych odpadov. Na záver priestor vyrovnali a upravili do pôvodného stavu. Práce boli financované z poskytnutých finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu na projekt „Sanácia environmentálnej záťaže a znečisteného územia v obci Maňa“. celý text

ostatné | 14. 12. 2017 | Autor: Správce Webu

Prenájom priestorov ambulancie

23.11.2017 – Obecné zastupiteľstvo na svojom mimoriadnom zasadnutí schválilo prenájom priestorov ambulancie všeobecného lekára v budove zdravotného strediska s účinnosťou od 1. januára 2018 pre MUDr. Miloša Bartka, MEDANEST s.r.o. Veľké Lovce, ktorý bude novým všeobecným lekárom pre našu obec a okolie. Následne bola podpísaná zmluva o prenájme. celý text

ostatné | 14. 12. 2017 | Autor: Správce Webu
Oprava strechy

Oprava strechy "Pajty"

20.11.2017 – Pracovníci obce dokončili opravu strechy budovy „Pajty“, na ktorej doplnili a spevnili poškodené časti krovu a prekryli strechu novou krytinou – trapézovým plechom. Celkove bolo takto opravených 940 m² plochy strechy. Touto opravou sa zamedzí ďalšiemu chátraniu samotnej budovy, ktorej priestory obec nutne potrebuje a využíva ich oko garáže, opravárenskú dielňu a skladové priestory. celý text

ostatné | 14. 12. 2017 | Autor: Správce Webu
Uvítacia tabuľa 1

Uvítacia tabuľa

9.11.2017 – Na Domovine pri vstupe do obce od Dolnej Gedry bola nanovo inštalovaná vstupná uvítacia tabuľa, pretože pôvodná bola rozbitá. celý text

ostatné | 14. 12. 2017 | Autor: Správce Webu
Nástupné plochy 1

Nástupné plochy

7.11.2017 – Pracovníci obce vybudovali pre cestujúcich nástupné plochy zo zámkovej dlažby na oboch stranách cesty pri autobusovej zastávke na železničnej stanici. celý text

ostatné | 14. 12. 2017 | Autor: Správce Webu
Výmena rín na dome smútku 1

Výmena rín na dome smútku

4.11.2017 – Na Dome smútku vo Veľkej Mani bola vykonaná výmena a doplnenie odkvapových rín a úprava zvodov tak, aby bola dažďová voda odvádzaná ďalej od základov budovy. celý text

ostatné | 14. 12. 2017 | Autor: Správce Webu

Príprava zámeny parciel

3.11.2017 – V rámci prípravy na získanie miestnej komunikácie ulice Mlynská do vlastníctva obce bol vyhotovený geometrický plán tohto územia, ktorý bude podkladom k vzájomnej zámene cca 28 árovej plochy s Nitrianskym samosprávnym krajom. celý text

ostatné | 14. 12. 2017 | Autor: Správce Webu
Posvätenie obnoveného kríža 1

Posvätenie obnoveného kríža

1.11.2017 – Na sviatok všetkých svätých pán farár Peter Kukučka posvätil na cintoríne obnovený „starý kríž“. celý text

ostatné | 14. 12. 2017 | Autor: Správce Webu

XXIX. ročník Požitavských folklórnych slávností, Maňa 24. - 25. jún 2017 - reportáž

Krátku ukážku nájdete vo videogalérii. Celý záznam z podujatia na DVD si môžete zakúpiť u pani Trungelovej. celý text

ostatné | 30. 11. 2017 | Autor: Jarmila Trungelová

Výberové konanie na pozíciu upratovačky

Výberové konanie

Obec Maňa, v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. O výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na Obecnom úrade v Mani na miesto upratovačky Domu kultúry.
celý text

ostatné | 29. 11. 2017 | Autor: Správce Webu

Výberové konanie na pozíciu účtovníčky obecného úradu v Mani

Výberové konanie

Obec Maňa, v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. O výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na Obecnom úrade v Mani na pozíciu hlavnej účtovníčky/účtovníka - zastupovanie počas materskej dovolenky.
celý text

ostatné | 29. 11. 2017 | Autor: Správce Webu

SEPAROVANÝ ZBER 21.11.2017

SEPAROVANÝ ZBER - 21.11.2017 celý text

ostatné | 20. 11. 2017 | Autor: Správce Webu

Výsledky volieb do VÚC v obci Maňa

Výsledky volieb do VÚC v obci Maňa celý text

ostatné | 5. 11. 2017 | Autor: Správce Webu

Mesiac úcty k starším, Maňa, 22.10.2017

Krátku ukážku nájdete vo videogalérii. Celý záznam z podujatia na DVD si môžete zakúpiť u pani Trungelovej. celý text

ostatné | 3. 11. 2017 | Autor: Jarmila Trungelová

110. výročie narodenia Vševlada Jozefa Gajdoša, Maňa

Krátku ukážku nájdete vo videogalérii. Celý záznam z podujatia na DVD si môžete zakúpiť u pani Trungelovej. celý text

ostatné | 3. 11. 2017 | Autor: Jarmila Trungelová

Dni obce Maňa, 20.8.2017

Krátku ukážku nájdete vo videogalérii. Celý záznam z podujatia na DVD si môžete zakúpiť u pani Trungelovej. celý text

ostatné | 3. 11. 2017 | Autor: Jarmila Trungelová

Hodové slávnosti, Malá Maňa, 10.9.2017

Krátku ukážku nájdete vo videogalérii. Celý záznam z podujatia na DVD si môžete zakúpiť u pani Trungelovej. celý text

ostatné | 3. 11. 2017 | Autor: Jarmila Trungelová
#

Verejnoprospešné práce v októbri 2017

31.10.2017 – Pracovníci vykonávajúci verejnoprospešné práce v priebehu októbra vykonali na námestí nátery drevených častí zastrešenia vchodu, lavičiek, smetných košov, mostíka cez umelý potôčik, lavičiek a stĺpov osvetlenia v cintoríne, ohrady okolo trhoviska, všetkých zábradlí v obci, čistili od buriny záhony na námestí, hrabali a zametali verejné priestranstvá, umyli sklené výplne autobusových prístreškov, čistili a prehlbovali jarok na uliciach Legionárska a Ľ. Štúra, .... celý text

ostatné | 3. 11. 2017 | Autor: Správce Webu
Projekt

Projekt "rybníčka"

24.10.2017 – Obec prevzala od spracovateľa vyhotovenú projektovú dokumentáciu na projekt s názvom „Revitalizácia verejného priestoru s rybníčkom v obci Maňa“, ktorý zahŕňa plánované prehĺbenie a rozšírenie vodnej plochy na ul. Mlynská a úpravu jej okolia. Vypracovanie tejto projektovej dokumentácie je financované Miestnou akčnou skupinou Združenia Termál (MAS ZT) v rámci projektu spolupráce z dotačnej podpory Nitrianskeho samosprávneho kraja vo výške 7 600.- Eur.

celý text

ostatné | 3. 11. 2017 | Autor: Správce Webu
Obnova pamätníka  1

Obnova pamätníka

19.10.2017 - Pracovníci obce očistili na cintoríne pamätník padlých vo svetových vojnách od znečistenia spôsobeného machmi, lišajníkmi a poveternostnými podmienkami. Pamätník tak získal nový, sviežejší vzhľad. celý text

ostatné | 3. 11. 2017 | Autor: Správce Webu

Dotácia na odstránenie "čiernej skládky"

11.10.2017 – Obec uzatvorila s Environmentálnym fondom zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov vo výške 38 000.- € na projekt „Sanácia environmentálnej záťaže a znečisteného územia v obci Maňa“, ktorý zahŕňa likvidáciu čiernej skládky odpadu v hliníku za „Pajtou“. celý text

ostatné | 3. 11. 2017 | Autor: Správce Webu
Úprava okolia kríža 1

Úprava okolia kríža

17.10.2017 – Práce na obnove starého kríža na cintoríne boli ukončené úpravou bezprostredného okolia nového miesta jeho umiestnenia, ktoré bolo vyložené zámkovou dlažbou. celý text

ostatné | 3. 11. 2017 | Autor: Správce Webu

Zaradenie elokovaného pracoviska

11.10.2017 – Ma žiadosť obce Ministerstvo školstva, vedy a výskumu SR v súlade so zákonom vydalo rozhodnutie o zaradení materskej školy ako Elokovaného pracoviska pri Základnej škole s materskou školou v Mani. celý text

ostatné | 3. 11. 2017 | Autor: Správce Webu

Prvé zasadnutie volebných komisií

9.10.2017 – Starosta obce zvolal prvé zasadnutie delegovaných a menovaných členov volebných komisií k nastávajúcim voľbám predsedu a poslancov Nitrianskeho samosprávneho kraja. Na tomto zasadnutí členovia zložili sľub, zvolili si predsedov a podpredsedov jednotlivých komisií a oboznámili sa so základnými informáciami o ich činnosti. celý text

ostatné | 3. 11. 2017 | Autor: Správce Webu

ZLOŽKY ZBIERANÉ V TRIEDENOM ZBERE

ZLOŽKY ZBIERANÉ V TRIEDENOM ZBERE celý text

ostatné | 19. 10. 2017 | Autor: Správce Webu
Obnova kríža na cintoríne 1

Obnova kríža na cintoríne

5.10.2017 Reštaurátor Mgr. Art. Gabriel Strassner so svojimi spolupracovníkmi ukončil záverečnú 2. etapu obnovy pôvodného starého kríža na cintoríne. V 1.etape bol zreštaurovaný samotný kríž, a súčasne bola vytvorená jeho replika - kópia. V rámci 2. etapy obnovy bol zreštaurovaný jeho podstavec a spolu s kópiou kríža bol umiestnený na novom mieste pri pamätníku padlých v 1. a 2. svetovej vojne pri vchode do cintorína.
Zreštaurovaný originál kríža, vzhľadom na veľké deštrukčné poškodenie samotnej kamennej hmoty, už nemôže byť umiestnený vo vonkajšom prostredí, pretože vplyvom poveternostných podmienok by prichádzalo k jeho opätovnému a ešte výraznejšiemu poškodeniu. Preto tento originál bude vystavený v interiéry domu smútku.
Celé toto dielo bolo zrealizované i vďaka Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis, ktorý tento projekt podporil dotáciou 1000.- € v 1. etape v roku 2016 a rovnakou sumou i v tomto roku v 2. etape.
Celkový rozpočet reštaurátorských prác bol 6130.- €.
Obec i touto cestou ďakuje za spoluprácu JUDr. Pavlovi Pösovi a Mgr. Soni Trubíniovej, ktorí pripravili a podali žiadosti o finančný grant a vďaka ktorým obec na túto obnovu dotáciu získala.
Vďaka patrí i pánovi Martinovi Bednárovi, ktorý so svojim bagrom pomohol pri rozobratí a inštalácii kríža a vedeniu predajne stavebnín Košan-Obnova, s.r.o. za poskytnutie pomocných prác s vysokozdvižným vozíkom.
Tento pôvodný starý kríž bol z vďaky a na Božiu česť a slávu postavený v roku 1847, takže táto jeho obnova bola vykonaná v jubilejnom 170-tom roku jeho existencie.

celý text

ostatné | 10. 10. 2017 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 7
posledná