Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 4
posledná

Obec na súde uspela

13.4.2017 – V súdnom spore obce Maňa voči dodávateľovi stavby vo veci reklamácie zlého stavu fasád obecných nájomných bytov postavených v r. 2007 obec na súde uspela. Okresný súd v Nových Zámkoch vydal rozhodnutie, na základe ktorého je žalovaná stavebná firma povinná zaplatiť obci zmluvnú pokutu 50 122,94.- € s 5,05 % ročnými úrokmi u omeškania od 9.1.2015 do zaplatenia, do troch dní od právoplatnosti rozsudku a obci ako žalobcovi priznáva nárok na úhradu trov konania vo výške 100 %. celý text

ostatné | 25. 4. 2017 | Autor: Správce Webu
Úprava brehu rybníčka 1

Úprava brehu rybníčka

6.4.2017 – Okolo malej vodnej plochy – rybníčka na Mlynskej ulici bol upravený terén v častiach, kde kvôli terénnemu valu nebol možný priami prístup v vodnej ploche. Terénny val bol odstránený a terén upravený tak, aby hlavne pri detských rybárskych pretekoch bolo možné na rybárčenie využiť i tieto časti brehu, lebo v posledných rokoch sa deti už okolo rybníčka ledva pomestili. celý text

ostatné | 25. 4. 2017 | Autor: Správce Webu
Opravená šachta 1

Opravená šachta

5.4.2017 – Pracovníci obce opravili a vyčistili poškodenú kanálovú zbernú šachtu zrážkovej vody na ceste pred základnou školou. celý text

ostatné | 25. 4. 2017 | Autor: Správce Webu
8. PVV Šurany

8. Požitavská výstava vín v Šuranoch

Výstava vín celý text

ostatné | 21. 4. 2017 | Autor: Jarmila Trungelová

Reportáž z Požitavskej ligy v mariáši - 12. 3. 2017

Krátku reportáž nájdete vo videogalérií.
Celá reportáž na DVD trvá 33 minút, môžete si ju kúpiť u pani Trungelovej, celý text

ostatné | 18. 4. 2017 | Autor: Jarmila Trungelová

Krajinno-architektonická štúdia centrálneho verejného priestoru v Malej Mani

Štúdiu si môžete prezrieť na našej stránke v kategórií: Krajinno-architektonické štúdie. celý text

ostatné | 11. 4. 2017 | Autor: Jarmila Trungelová

Krajinno-architektonická štúdia športovo-rekreačného priestoru vo Veľkej Mani

Štúdiu si môžete prezrieť na našej stránke v kategórií: Krajinno-architektonické štúdie. celý text

ostatné | 11. 4. 2017 | Autor: Jarmila Trungelová

Reportáž z varenia Starohorského gulášu a koncertu Donských kozákov - 18. 2.2017

Krátku reportáž nájdete vo videogalérii.
Celý záznam z podujatia na CD si môžete zakúpiť u pani Trungelovej. celý text

ostatné | 11. 4. 2017 | Autor: Jarmila Trungelová

Reportáž z Fašiangového posedenia pre dôchodcov - 26. 2. 2017

Krátku reportáž nájdete vo videogalérií.
Celý záznam z podujatia na CD si môžete zakúpiť u pani Trungelovej. celý text

ostatné | 11. 4. 2017 | Autor: Jarmila Trungelová

Ozvučenie domu smútku

3.4.2017 – Pre zlepšenie počuteľnosti pohrebných obradov hlavne pri účasti väčšieho počtu ľudí bolo pred domom smútku nainštalované ozvučenie pozostávajúce z bezdrôtového prijímača, zosilňovača, mikrofónu a reproduktora. celý text

ostatné | 9. 4. 2017 | Autor: Správce Webu

Požitavská výstava vín Maňa 2017

7. -8. apríl zber vzoriek celý text

ostatné | 4. 4. 2017 | Autor: Jarmila Trungelová
Úprava informačných tabúľ 1

Úprava informačných tabúľ

3.4.2017 – Na informačných tabuliach pred domom kultúry boli upravené ich zadné strany, dostali nový náter, boli zasklené a umiestnili sme na ne 3 cykloturistické maľované mapy novozámockej , nitrianskej a tekovskej oblasti. celý text

ostatné | 3. 4. 2017 | Autor: Správce Webu
Zber konárov 1

Zber konárov

31.3.2017 – Počas posledných piatich marcových dní bol vykonaný pravidelný zvoz konárov, počas ktorého bolo odvezených 49 „vývoziek“ drevného odpadu, čo je viac ako 100 ton a to je 2x toľko ako v predchádzajúcom roku. Tento drevný odpad bude využitý na energetické zhodnotenie. celý text

ostatné | 3. 4. 2017 | Autor: Správce Webu
Verejnoprospešné práce v marci 2017 1

Verejnoprospešné práce v marci 2017

30.3.2017 - Pracovníci vykonávajúci verejnoprospešné práce v marci vykonávali separáciu veľkoobjemového odpadu (okná, dvere, skrine), stavebného odpadu, pneumatík, čistenie priestoru zberného dvora na „Pajte“, čistili a zametali chodníky a okraje miestnych komunikácií, hrabali trávniky na verejných priestranstvách. Vykonali zber odpadov povedľa ciest 2. a 3. triedy v celom katastri našej obce, pričom vyzbierali vyše 50 vriec odpadu.
V Malej Mani urobili náter konštrukcií detského ihriska, vyzbierali odpadky z verejných priestranstiev a dokončili odstraňovanie kríkov z ohrady cintorína.
celý text

ostatné | 3. 4. 2017 | Autor: Správce Webu
Práce v marci 2017 1

Práce v marci 2017

30.3.2017 – Pracovníci obce v marci vykonávali opilovanie stromov na verejných priestranstvách v obci a povolené výruby stromov a ich opilovanie podľa objednávok občanov a organizácií, na námestí vyčistili , utesnili a nafarbili umelí potok, vyčistili jeho zbernú nádrž na vodu, upravili po zime záhon okolo potoka, prvou kosbou odstránili z futbalového ihriska vrstvu napadaného lístia, vykonali kontrolu a opravy detských ihrísk, preliezok, doplnili pieskoviská, natreli okná na budove skladu („kabíny“), upravili odtok zvodu dažďovej vody na dome kultúry, vykonávali údržbárske práce na obecných budovách, opravy strojov, ..... celý text

ostatné | 3. 4. 2017 | Autor: Správce Webu
Architektonické štúdie ihrísk 1

Architektonické štúdie ihrísk

28.3.2017 – V priestoroch Fakulty záhradného a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity Nitra sa za účasti študentov, pedagógov, predstaviteľov fakulty a starostu obce uskutočnila prezentácia študentských návrhov vidieckych verejných priestorov v Malej Mani a Veľkej Mani. Predstavené boli tri variantné krajinno-architektonickej štúdie priestoru detského ihriska v centre Malej Mane a tri variantné štúdie celého areálu futbalového ihriska vo Veľkej Mani. Postery s týmito prácami sú v rámci propagačných dní fakulty v dňoch 29. a 30. marca vystavené i v priestoroch OD Mlyny v Nitre a v apríli 2017 budú predstavené i na medzinárodnej konferencii v Mníchove. celý text

ostatné | 3. 4. 2017 | Autor: Správce Webu

Prileteli bociani

24.3.2017 – Náš máňanský bocianí párik opäť šťastne zvládol prelet minimálne 4 tisíc kilometrov zo svojho afrického „zimoviska“. Samček priletel 22. marca a samička 24.. celý text

ostatné | 3. 4. 2017 | Autor: Správce Webu

Otvorenie výstavy fotografií "Príroda Žitavy"

Otvorenie výstavy - sobota 1. 4. 2017 o 10:00 h v sobášnej miestnosti Obce Maňa celý text

ostatné | 31. 3. 2017 | Autor: Jarmila Trungelová

Príprava projektu zateplenia MŠ

22.3.2017 – Na základe vyhodnotenia prieskumu trhu v rámci procesu verejného obstarávania bola podpísaná zmluva na vypracovanie projektovej dokumentácie na projekt zateplenia budovy materskej školy pod názvom „Zvýšenie energetickej efektívnosti materskej školy – projektová dokumentácia“. celý text

ostatné | 26. 3. 2017 | Autor: Správce Webu
Úpravy v sobášnej miestnosti a v predsieni 1

Úpravy v sobášnej miestnosti a v predsieni

20.3.2017 – Pred výmenou okien v sobášnej miestnosti a v predsieni boli v týchto miestnostiach odstránené drevené kryty radiátorov a parapiet, následne bolo potrebné úplne odstrániť starú poškodenú omietku na stenách pod oknami. Po výmene okien boli tieto časti stien nanovo omietnuté, zapucované, radiátory zafarbené, doplnená bola chýbajúca dlažba pod oknami a obe miestnosti boli vymaľované. Podobne bola upravená i miestnosť „kuchynky“ a kancelária matriky. celý text

ostatné | 26. 3. 2017 | Autor: Správce Webu
1. etapa výmeny okien na DK 1

1. etapa výmeny okien na DK

15.3.2017 – Podpísaním protokolu o prevzatí stavby bola ukončená 1. etapa výmeny okien na budove domu kultúry. V rámci tejto etapy boli vymenené okná a parapety na prízemí v kanceláriách obecného úradu, v predsieni a v sobášnej miestnosti a všetky okná a dvere v sále a jej balkónoch. Práce boli realizované na základe zmluvy v celkovej hodnote 11 194,80.- € s DPH. celý text

ostatné | 26. 3. 2017 | Autor: Správce Webu

Súdny spor

15.3.2017 – Starosta a právny zástupca obce sa zúčastnili na ďalšom pojednávaní na Okresnom súde v Nových Zámkoch v rámci súdneho sporu
s dodávateľom stavby vo veci reklamácie zlého stavu fasád obecných nájomných bytov postavených v r. 2007.
celý text

ostatné | 26. 3. 2017 | Autor: Správce Webu

Máňanský hlásnik

14.3.2017 – Obec vydala a rozniesla do všetkých domácnosti v našej obci 1. číslo X. ročníka Máňanského hlásnika. celý text

ostatné | 26. 3. 2017 | Autor: Správce Webu

XV. obecné zastupiteľstvo

14.3.2017 – Na XV. zasadnutí obecného zastupiteľstva v Mani s 26-bodovým programom bolo prijatých 21 uznesení. celý text

ostatné | 26. 3. 2017 | Autor: Správce Webu

Posledná monitorovacia správa

13.3.2017 - V rámci projektu „Revitalizácie centra obce Maňa“, ktorý bol zrealizovaný v roku 2011, sme na Sprostredkovateľský orgán Riadiaceho orgánu pre Regionálny operačný program zaslali 5. následnú monitorovaciu správu, ktorá je poslednou správou, ktorú bola obec povinná ročne spracovávať po dobu 5 rokov od ukončenia projektu. celý text

ostatné | 26. 3. 2017 | Autor: Správce Webu

Žiadosť o dotáciu

13.3.2017 – Obec opäť podala na Environmentálny fond žiadosť o dotáciu na projekt „Sanácia environmentálnej záťaže a znečisteného územia v obci Maňa“, v rámci ktorého by sme chceli odstrániť nelegálnu skládku odpadu v „hliníku“ za „Pajtou“. celý text

ostatné | 26. 3. 2017 | Autor: Správce Webu
Zreštaurovaný pôvodný kríž

2. etapa opravy kríža

10.3.2017 – Obec v spolupráci s JUDr. Pavlom Pösom a Mgr. Soňou Trubíniovou pripravili a podali žiadosť o finančný grant na Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis pre 2. etapu opravy pôvodného starého kríža v cintoríne. V rámci tejto etapy bude reštaurovaný podstavec kríža a následne budú podstavec i novovytvorená replika starého kríža umiestnené v cintoríne na novom mieste. celý text

ostatné | 26. 3. 2017 | Autor: Správce Webu
Vizualizácia jazykovej učebne

Projektový zámer pre ZŠ

9.3.2017 – Obec v spolupráci so ZŠsMŠ pripravila a podala na Riadiaci orgán Ministerstva poľnohospodárstva a rozvoja vidieka SR žiadosť o schválenie projektového zámeru s názvom „ Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na Základnej škole s materskou školou v obci Maňa“. Obsahom tohto projektu je vytvorenie dvoch nových, moderných učební jazykovej a polytechnickej. Na tento účel je možné získať dotáciu z Európskych fondov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. celý text

ostatné | 26. 3. 2017 | Autor: Správce Webu

Príprava náučného chodníka

8.3.2017 – Starostu obce so zástupcami Katedry geografie a regionálneho rozvoja Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre dohodol vzájomnú spoluprácu na príprave textového a fotografického obsahu desiatich informačných tabúľ, ktoré budú súčasťou historicko-náučného chodníka v našej obci. Na realizáciu tohto projektu obec podala žiadosť o dotáciu na Nitriansky samosprávny kraj v rámci programu podpory cestovného ruchu. celý text

ostatné | 26. 3. 2017 | Autor: Správce Webu
Upravená nástupná plocha 1

Upravená nástupná plocha

7.3.2017 – Pred autobusovou zastávkou na konci Domoviny bola upravená a spevnená nástupná plocha. celý text

ostatné | 26. 3. 2017 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 4
posledná